Právo mladých lidí na informace

Rada Evropy a ERYICA (European Youth Information and Conlsulting Agency) vyhlásily pro letošní rok

kampaň Právo mladých lidí na informace

Začátek kampaně je stanoven na 17. dubna 2012, kdy se slaví Evropský den informací pro mládež, a její závěr na 31. prosince 2012.

Cílovou skupinou kampaně jsou jednak mladí lidé, ale také média a politici.

Cílem kampaně je: 

 • ukázat mladým lidem, že právo na informace je jedním ze základních práv
 • ukázat mladým lidem, že mají právo na informace a současně propagovat Informační centra pro mládež, kde informace najdou
 • společně s mladými lidmi žádat politiky, aby jim tato práva byla zaručena.

Oficiální webové stránky kampaně - www.informationrightnow.eu
Stránka na Facebooku - www.facebook.com/informationrightnow

 

Jak se zapojila ČR?

Pod hlavičkou kampaně se v ČR uskuteční několik aktivit:

 • Facebooková soutěž v ČR "Poznej íčko",
 • Infocachingová hra,
 • celoevropská fotografická soutěž,
 • fotografická výstava.

(Více na stránkách MŠMT)

Stránka na Facebooku - www.facebook.com/PravoNaInformacePraveTed?ref=ts

 

Jak se zapojilo ICM Prostějov?

ICM Prostějov se do kampaně zapojilo projektem Zeptej se tady a teď!, který byl finančně podpořen MŠMT ČR.

 

Zdroj: eryica.org, www.msmt.cz

Infocachingová hra

Na prázdniny vyhlásilo Národní informační centrum pro mládež (NICM) ve spolupráci s dalšími informačními centry pro mládež v rámci kampaně "Právo mladých lidí na informace" soutěž s názvem

Infocaching

Během prázdnin bude po celé republice schováno 200 otázek. Úkolem soutěžících je hledat kartičky velikosti A6, tzv. Infocache. Některé otázky na nich budou volné, některé nabídnou soutěžícím možnosti. Úkolem soutěžících je najít minimálně 5 otázek a na ně správně odpovědět. Samozřejmě je povoleno pro správnou odpověď použít nápovědy, internetu atd.

Do konce srpna 2012 pak musí soutěžící poslat najednou všechny odpovědi na e-mail: soutez zavináč nicm.cz. Vždy je třeba napsat číslo otázky a k němu správnou odpověď. Je možné poslat najdenou více než 5 odpovědí. Do slosování se odpovědi rozdělí na skupinky po pěti. Slosované budou zvlášť. Případně je možné poslat více e-mailů s odpověďmi.

Z došlých správných odpovědí budou vylosování výherci 6. 9. 2012 během oslavy 20 let NICM. Výherce zvláštní ceny bude také vyhlášen 6. 9. 2012. Výherci budou e-mailem kontaktování a domluví se s nimi způsob předání výhry.

Pro účast není nutné mít GPS navigaci, místa budou popsaná i slovně, tak aby byly otázky k nalezení. Některé Infocache budou viditelné, jiné skryté. Vždy označené číslem otázky, které je nutné přidat ke správné odpovědi. Po nalezení Infocache a zapsání si čísla otázky a otázky, vracejte kartu zpět, pro další soutěžící! Pokud na určeném místě cache nenajdete, napiště prosím na soutez zavináč nicm.cz, pokusíme se co nejdříve zjednat nápravu!

Soutěž probíhá od 1. 7. 2012 - 31. 8. 2012

Ceny:

 • hlavní cena - zpáteční jízdenka Student Agency do jakékoli Evropské destinace kam StudentAgency jezdí
 • druhé místo - digitální fotoaparát
 • zvláštní cena - digitální fotoaparát pro toho, kdo najde a zodpoví nejvíce otázek. V případě stejného počtu se bude losovat.

Seznam míst, kde najdete infocache, najdete na adrese: www.nicm.cz/pravidla-souteze - podívat se můžete také na mapu s vyznačenými místy.

 

Zdroj: www.nicm.cz

Zeptej se tady a teď!

V rámci kampaně Information Right Now!, která se snaží poukázat na právo mladých lidí ptát se a dostat na své otázky odpověď, pořádá ICM Prostějov akci s názvem

Zeptej se tady a teď!

Vytiskněte si šablonu papírové kostky, kterou najdete v příloze. Napište na kostku otázky, které vás pálí, které vás nejčastěji napadají, ozdobte kostku podle svého gusta, slepte ji a přineste do ICM Prostějov.

Kdy:

 • 7. - 16. května 2012 v otevírací době ICM

Kam:

 • ICM Prostějov (budova CMG), Komenského 17 (mapa) - 4. patro

Co pro vás máme, když nám přinesete kostku s otázkami?

Každý, kdo v otevírací době ICM osobně přinese takovou to kostku, získá odznáček.

Každý pátý pak dostane 4 GB flash disk se zajímavými materiály a informacemi.

A co se stane s kostkami, které přinesete?

Papírové kostky budou sloužit jako "stavební materiál".

Ve středu 16. května 2012 odpoledne ve 14:30 - tedy v den, kdy budou ve všech státech EU probíhat happeningy s názvem Mladí se ptají - postavíme z nasbíraných kostek na pozemku Cyrilometodějského gymnázia a MŠ v Prostějově (Komenského 17) nebo přímo v prostorách ICM (bude-li špatné počasí) otazník, jako symbol práva mladých lidí klást otázky a dostat na ně potřebnou odpověď. Přijďte nás podpořit a buďte u toho!

Všechny otázky, které položíte formou "papírové kostky", také zveřejníme na našich stránkách.

Máte-li dotaz, nebojte se ho položit, ať už přímo pracovníkům ICM Prostějov, nebo formou "papírové kostky". 

Kontakt:

tel.: 582 302 553
e-mail: icm zavináč cmg.prostejov.cz

"Chytré" otázky

 • Jaké je hlavní město Trinidapu a Tobaga?
  Port of Spain (španělsky Puerto España) je hlavní město ostrovního státu Trinidad a Tobago. Leží na severozápadě ostrova Trinidad v severovýchodní části Gulf of Paria. Vlastní město mělo v roce 2000 49 000 obyvatel, obyvatelstvo celé metropolitní oblasti se v roce 2006 odhadovalo na necelých 270 000 obyvatel. Jde o čtvrté největší město v zemi. (z wikipedia.org)
 • Proč je moře slané?
  I v říční vodě je obsažena sůl, ale není jí zdaleka tolik jako ve vodě mořské. Pochází z minerálů obsažených v půdě a v kamenech, přes které voda protéká, než se vlije do řeky. Tato sůl doputuje až do moře a i když je jí nepatrné množství, poté co se voda z moře odpaří a promění se v déšť, sůl zůstane. Moře tak má dnes obsah soli asi 3,5%, z toho většinu tvoří chlorid sodný, tedy obyčejná kuchyňská sůl. Sůl se do moře dostává i z jiných zdrojů, např. díky erupci podmořských sopek. (z Horne, R., Turner, T. 101 věcí, které potřebuješ vědět … a nebo taky ne!)
  Více najdete na
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Mo%C5%99sk%C3%A1_voda"
 • Musím to opravdu dělat? (např. vynášení plastů :)
  "Budeme-li třídit odpad, umožníme tak recyklaci, ze které získáme nové zdroje surovin a energie a také ušetříme místo na skládkách. Důvody proč třídit jsou jak ekologické tak i ekonomické. Čím více odpadů tedy vytřídíme, tím více dostaneme zpátky materiálů, energie, ale také tím snížíme počet skládek.
  A proč tedy netřídíme? Je to především lenost („mám to daleko“) a pak výmluvy nemám k tomu podmínky („není kam třídit“), nemá to cenu – stejně se to někde smíchá, nic z toho nemám, nikdy jsem to nedělal atd. Těch výmluv je spousta a vrcholem všeho je když někdo svým bezhlavým jednáním znehodnotí již vytříděný odpad. I přestože je osvěta ohledně třídění odpadů poměrně rozsáhlá nejde se spousta těch, kteří to nedělají. Ale proč to alespoň nezkusit pro dobrý pocit, že jsme něco udělali pro přírodu, ovzduší nebo budoucí generace?
  Víte, že např. recyklace 1tuny skla ušetří přes 400 kg exhalací CO2 (oxidu uhličitého) nebo, že z 10 recyklovaných časopisů se dá vyrobit krabice na televizi anebo, že 30 recyklovaných PET lahví stačí k výrobě 1fleeceové bundy (na tričko jich stačí 5)." (z http://www.evidenceodpadu.cz/proc-tridit-odpad.html a http://www.jaktridit.cz/cz)
 • Proč je na Zemi tolik jazyků?
  Jazyky vznikaly samovolně v různých oblastech planety díky izolaci jednotlivých skupin obyvatel. Počet živých jazyků se odhaduje na necelých 7 000. (z wikipedia.org)
 • Proč se červené říká červená a ne třeba zelená?
  Pojmenování červené barvy je velmi staré, pochází už z praslovanštiny, a proto se objevuje i v ostatních slovanských jazycích. Ve staročeštině se vyskytoval tvar črvený a původně označoval jen tkaniny barvené speciálním barvivem, které se získávalo z určitého druhu červů. Praslovanské črveň je odvozeno od črviti, to jest barvit červcem. Postupně se však význam přenesl na červenou barvu obecně. Příbuzné jsou výrazy červen a červenec – názvy těchto měsíců souvisejí zřejmě s faktem, že v tomto období získává ovoce červenou barvu. Někteří badatelé však spojují oba názvy se sběrem červce, z něhož se získávalo červené barvivo; právě v těchto dvou měsících totiž probíhal jeho sběr. (z http://www.rozhlas.cz/plzen/jazykovykoutek/)
 • Kdo vynalezl plast?
  Prvním plastem vůbec byl parkesin čili umělá slonovina, chemicky nitrát celulózy, který vynalezl Angličan Alexander Parkes v roce 1855. Prvním plně syntetickým plastem byl bakelit – reaktoplast vznikající polykondenzací fenolu a formaldehydu (1909). Například polyethylen byl poprvé připraven Hansem von Peckmannem v roce 1891. Po první světové válce se začaly vyrábět první vinylové plasty (PVC, polystyren), v 30. letech minulého století byla objevena syntéza prvního polyamidu (Nylonu). (z wikipedia.org)

 • Kdo je na světě: nejstarší, největší, nejchytřejší?
  Za pravděpodobně nejstarší ženu světa je považována Francouzka Jeanne Louise Calmentová, která žila 122 let a 164 dní. Narodila se v Arles v jižní Francii 21. února 1875 a zemřela tamtéž 4. srpna 1997.
  Nejvyšší
  žijící člověk světa je Sultan Kösen (Turecko, narozen 10 prosince 1982), který měří 251 centimetrů. Pracuje jako farmář na částečný úvazek. Žije v Ankaře (hl. město Turecka) a rekordní měření bylo provedeno dne 8. února 2011. Sultan také drží rekord pro nejširší rozpětí rukou a nohou žijící osoby.
  Nejčastější způsob měření inteligence je IQ test. Dosud nikdo nepřišel s žádnou definicí inteligence, která by vyhovovala všem, tím pádem je nemožné říci kdo je nebo byl nejchytřejším člověkem.
  (z rekordy.org, wikipedia.org, Horne, R., Turner, T. 101 věcí, které potřebuješ vědět … a nebo taky ne!)

 • Proč mám zrovna 5 prstů? (na 1 ruce)
  Možnou odpověď nalezli britští vědci studiem myší s více než pěti prsty. Jestliže živočichům narostlo více než 5 prstů, nadbytečné kosti se zkřivily takovým způsobem, že zvířata nemohla pořádně chodit či běžet. Nadbytečné prsty totiž z nedostatku místa vyrůstají zahnutě, a nikoliv rovně. Zvířata pak nejsou schopna rovnoměrně rozložit chodidlo na zem a každý dokrok je stojí daleko více úsilí. Tím se omezuje jejich schopnost získávat kořist nebo utéci před predátory... "Zdá se, že pět je maximum," říká Chris Hayes z ústavu Medical Research Council's Mouse Genome Centre v britském Harwellu, který studoval abnormální myši. (z czech-press.cz)

 • Jak vznikl život?
  Vznik života (biogeneze) je v současnosti ne zcela vyjasněná událost, během které se z neživé hmoty stala hmota živá, jež se začala rozmnožovat, přeměňovat svoje okolí a vyvíjela se. Jedná se o filosoficko-nábožensko-vědecký problém, kdy se jednotlivé strany snaží předložit své teorie či důkazy o tom, jak k této události došlo. Podle většinově uznávaných teorií vznikl život cca před 3,5 či před 3,8 miliardami let. Způsob jeho vzniku je však dosud předmětem sporů.
  Zásadních okamžiků při vzniku života je mnoho. Patří mezi ně například: přítomnost biogenních prvků - tzv. prvků života, vznik složitých organických látek a zejména aminokyselin - stavebních jednotek bílkovin, vznik selektivní ("polopropustné") membrány, vznik molekuly dědičnosti DNA - deoxyribonukleové kyseliny - reprodukční molekuly schopné přenosu genetické informace z mateřské buňky na dceřinou (replikace, transkripce, translace). Doporučujeme http://cs.wikipedia.org/wiki/Vznik_%C5%BEivota.

 • Proč se skoro v každé zemi mluví jiným jazykem?
  Na toto existuje několik různých teorií. Určitě tu ale z počátku byl jeden prajazyk, kterým hovořili všichni. V té době ale také lidé žili víceméně na jednom malém území. Později, když lidé začali postupně osidlovat i další oblasti a ztráceli kontakt jedni s druhými, přestali spolu intenzivně komunikovat. Slova začala u různých skupin měnit význam, některá se vytrácela, protože je ta která skupina nepotřebovala a naopak v nových územích bylo potřeba pojmenovat nové věci. Z různých jazyků se pak vydělily dialekty, z nichž některé se osamostatnily úplně a rozvinuly do samostatných jazyků, tak jak vznikaly i jednotlivé národy. Každý jazyk pak prošel i svým vlastním vývojem, poznamenaným historií a prostředím, kde se usadil. Naopak ale různými stěhováními, zabíráním už osídlených oblastí, válkami, vznikem různých říší, ovlivňoval jeden jazyk druhý. Nekteré postupně zanikly a vznikaly nové jazyky. (z www.odpovedi.cz)

 • Proč má rok 12 měsíců a týden 7 dnů?
  Měsíc je časová jednotka v mnoha kalendářích. V našem gregoriánském kalendáři má 28 až 31 dní. Původně byl odvozený od délky synodického měsíce, který trvá asi 29,5 dne. Protože ale rok není synodickým měsícem beze zbytku dělitelný, muselo se přikročit k jeho úpravám. Rok má tedy v gregoriánském kalendáři 12 měsíců.
  Gregoriánský kalendář je v současnosti celosvětově používaný systém pro počítání času. Řadí se mezi solární kalendáře. Byl zaveden v roce 1582 papežem Řehořem XIII., jednotlivé katolické země jej zaváděly postupně v následujících letech. V některých zemích byl přijat až ve 20. století.
  Týden gregoriánského kalendáře má sedm dní, původně počítaných v pořadí neděle, pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota. V občanském kalendáři se však v řadě zemí světa vžilo počítání dnů v týdnu od pondělí jakožto od prvního pracovního dne. Týdny se počítají průběžné stále dál. Důsledkem toho je, že měsíce a roky nemají stále stejný počet týdnů. (z wikipedia.org)
 • Jak dloho trvá vteřina?
  Sekunda je podle soustavy SI definována jako doba trvání 9 192 631 770 period záření, které odpovídá přechodu mezi dvěma hladinami velmi jemné struktury základního stavu atomu cesia 133. Tato definice předpokládá cesiový atom v klidu při teplotě absolutní nuly a zcela bez vnějších vlivů. (z wikipedia.org)
 • Proč den nemá 48 hodin místo 24?
  Proč den trvá tak dlouho, jak trvá, to víme: během jednoho dne se Země otočí kolem své osy. Jenže proč je tento úsek rozdělen na 24 hodin? Proč ne třeba na sto, deset nebo jiné "hezké" číslo?
  Můžou za to staří Babyloňané a Egypťané, pro něž byla "hezkým" číslem právě dvanáctka. Den, tedy zjednodušeně řečeno dobu od východu do západu Slunce, proto rozdělili na dvanáct hodin, pak následovalo dalších dvanáct hodin nočních, celkem tedy 24 hodin. Více na: http://tech.ihned.cz/c1-47430390-proc-nema-den-sto-hodin.
 • Kolik je na světě zvířat?
  Na zemi žije 7–100 millionů druhů organismů. (z wikipedia.org)
 • Proč se podobáme zrovna opicím?
  Během čtvrtohor do své poslední fáze dospěl vývojový proces, který začal u primitivních primátů v paleocénu a který ze současného pohledu vyvrcholil vznikem „moderního“ člověka - Homo sapiens - asi před 200 000 lety.
  Podle současných vědeckých poznatků se člověk vyvinul v důsledku komplikovaných a dlouhodobých historicko-evolučních procesů z okruhu úzkonosých opic Starého světa. (z wikipedia.org)
 • Why there is no black color in rainbow?
  A rainbow is white light seen through a prism (the prism being the raindrops). The prism breaks the light into all the colors that make up white - so you do not see white because white is a combination of colors. Black is an absence of light, so it is not in the rainbow. Brown is a combination of rainbow colors, so you do not see it in the rainbow. (from www.newton.dep.anl.gov)
 • Co je jsoucno?
  Jsoucno je obecné filosofické označení pro cokoliv, co jest, nejčastěji pro jednotlivé věci, které se kolem nás vyskytují. Jsoucna se tedy vyznačují tím, že jsou, že se účastní bytí; nicméně nelze říci, že by bytí bylo jejich vlastností (atributem): bez něho by totiž vůbec nebyla. Naopak s bytím dělá člověk zkušenost zpravidla na různých jsoucnech či entitách. Rozdíl mezi pojmy bytí a jsoucna, který je základem ontologie Martina Heideggera, je vyložen v heslu bytí. (z wikipedia.org)
 • Proč má každý jinou barvu očí?
  Barvu očí určuje barva očí matky a jejího partnera, a samozřejmě také genetické informace jejich předků. Obecně ale platí, že dominantnější barvou očí je hnědá než modrá a zelená, hnědou barvu očí má tedy na světě většina lidí, modrá se dokonce objevuje nejméně.
  Barevná část oka se jmenuje duhovka. Je silně pigmentovaná, její barva závisí na množství a hloubce uložení pigmentu melaninu. Pokud duhovka obsahuje větší množství pigmentu na přední i zadní straně, má duhovka hnědou nebo hnědozelenou barvu, pokud vaše duhovka obsahuje málo pigmentu nebo pigment na povrchu postrádá, pak máte nejspíš modré nebo šedomodré oči.
  Po narození se většina bělošských dětí rodí s neutrální barvou očí. Duhovka očí totiž pigment – melanin - téměř neobsahuje, a tak mají všechny děti barvu očí téměř shodnou. „Teprve časem, kdy jsou oči dětí vystavené slunečnímu záření, dochází v duhovce k postupné produkci melaninu a odstín duhovky se mění. V šesti měsících už je většinou patrné, jaké oči bude dítě mít, v jednom roce hustota melaninu představuje asi 50 % hustoty dospělého člověka a ustálí se asi ve 3. roce života dítěte. Pro zbytek života pak barva očí zůstává stejná,“ vysvětluje MUDr. Kristina Vodičková z Oční kliniky NeoVize. (z http://prozeny.blesk.cz)
 • Je volejbal na Olympijských hrách?
  Volejbal je součastí Olympijských her od roku 1964. (z wikipedia.org)
 • Proč se ztrácí letadla a lodě v Bermudském trojúhelníku?
  Oblast bermudského trojúhelníku je dopravně mimořádně frekventovaná, vede zde velké množství lodních dopravních tras, přelétá přes ni spousta dopravních i soukromých letadel a je proto zákonité, že zde dochází i celkově většímu výskytu havárií a ztroskotání.
  Uvedená oblast se vyznačuje vysokým výskytem hurikánů a tornád a současně se na styku Golfského proudu s oceánskou vodou vyskytuje řada anomálních jevů spojená s kontaktem vodních mas o výrazně odlišné teplotě a salinitě – mlhy, vzdušné turbulence apod.
  Hloubka moře ve velké části této oblasti dosahuje více než 6000 metrů a je proto velmi obtížné nalézt vrak ztroskotané lodi nebo zbytky zmizelého letadla. Jde zde především o Sargasové moře (známé jako místo tření úhořů), které se vyznačuje stojatou vodou s velkými plochami pokrytými mořskými řasami a chaluhami, jež ztěžují plavbu především malým lodím.
  V další části této oblasti je podmořský terén naopak velmi členitý, vedle ostrovů se vyskytují hluboké mořské příkopy a podmořské vápencové útvary. Především podmořské jeskyně a dlouhé tunely se v době přílivu a odlivu stávají příčinami vzniku velkých vírů a vln, které mohou potopit nebo poškodit malé plavidlo. (z wikipedia.org)
 • Proč jsou psi barvoslepí?
  Člověk dokáže rozlišit všechny barvy spektra, protože jeho oko je vybaveno třemi druhy barevných receptorů, z nichž každý je citlivý na světlo o jiné vlnové délce. Psi mají v sítnici pouze dva druhy čípků, které jsou citlivé na vlnovou délku odpovídající žlutozelené a fialové. Pes vnímá kombinaci červená - oranžová - žlutá - zelená jako jednu barvu kombinaci modrá - fialová - jako druhou barvu a obojí dovede odlišit od černobílého obrazu, ale jednotlivé barvy uvnitř těchto skupin nerozlišuje: nerozezná červenou od žluté a zelené ani fialovou od modré. Stručně řečeno, pes vidí svět dvoubarevně, na rozdíl od člověka, který umí rozlišit stovky barevných odstínů. (z http://www.cz-pes.cz/diskuse/7_5364_0.html)
 • Kolik poslanců má poslanecká sněmovna?
  Poslanecká sněmovna má 200 poslanců volených na 4 roky podle poměrného systému. (z wikipedia.org)
 • Proč venku prší?
  Déšť patří mezi vertikální srážky. Jedná se o částice vody, vzniklé kondenzací vodní páry, které padají z oblohy či kondenzují přímo na zemském povrchu. Srážky jsou jednou z hlavních částí koloběhu vody v přírodě.
  Jakým způsobem v oblacích vznikají srážky? Vody přece v atmosféře není dost na to, aby "jen tak" vznikaly kapky dostatečně velké, které by svojí  hmotností dokázaly překonat odpor vzduchu a vzestupné proudy. V chladnějších oblastech vodní pára nejprve vymrzá a další pára potom kondenzuje na ledových částečkách. To, co na zem dopadne jako kapka, byl tedy původně kousek ledu, který opět roztál, když spadl do teplejších oblastí atmosféry při zemi (pod nula stupňů C, tzv. hladinu nulové izotermy). (z http://scienceworld.cz/fyzika/jak-vznikaji-srazky-2946)
 • Proč ubíhá čas?
  Jako takový je podstatnou složkou struktury vesmíru. Je velmi obtížné, až nemožné, si čas nějak představit. Pokusy o pochopení času byly po dlouhou dobu především doménou filosofů, později i přírodovědců. Na povahu a smysl času existuje množství silně odlišných náhledů, a je proto obtížné nabídnout jeho nekontroverzní a jasnou definici. Důležitým pojmem je tzv. šipka času, která určuje smysl (směr) plynutí času, který odpovídá směru rozpínání vesmíru. (z wikipedia.org)
 • Co se odehrává v podvědomí?
  Podvědomí je v současné době rozšířený výraz pro to, co psychologové označují jako nevědomí. Oba tyto výrazy významem v podstatě splývají, ale nevědomí je přesnější, protože my o procesech a asociacích, které se v něm odehrávají, skutečně nevíme a vědomě je lze jen velmi těžko ovlivnit.
  V našem podvědomí je uloženo velké množství „informací“, tedy vzpomínek, pocitů, asociací, postřehů, i podprahových vjemů. Podvědomí vyvolává naše pocity, nálady i jakési nevysvětlitelné názory na věc. Podvědomě reagujeme na podněty. Všechno to, co je v něm obsaženo se nějak propojí a dá nám výsledek, který poté ovlivní naše racionální rozhodnutí. Způsobuje i takzvaný Šestý smysl. (z wikipedia.org)
 • Z čeho se skládají částice?
  Nejmenší částice běžné hmoty se nazývá atom. Atomy jsou tvořeny z jádra (ve kterém jsou částice protony a neutrony) a obalu (v něm jsou elektrony). Nejmenší známé částice se nazývají kvarky a vytváří právě protony a neutrony. Jsou to částice které nemají vnitřní skturkturu. (z wikipedia.org)

Nejčastější otázky (na které bohužel neznáme přesnou odpověď)

 • Jak se máš?
 • Kolikátého je?
 • Bul DÚ?
 • Můžu jít na záchod?
 • Počkáš na mě?
 • Proč se nezeptáš?
 • Kam mám jít?
 • Mám se bát?
 • Co bude zítra?
 • Máš hlad?
 • Proč to dělá?
 • S kým jedeš?
 • Co se stalo?
 • Kde jsi?
 • Jak bylo v práci?
 • A potom?
 • Proč?
 • Jsi v pořádku?
 • Co?
 • Jak to myslíš?
 • Už tam budem?
 • Co mám dělat?
 • Čím chceš být?
 • Jdeš ven?
 • Byla jsi ve škole?
 • Jak ses měla?
 • Co budem dělat? Kam půjdem?
 • Co chceš?
 • Kolik ti je?
 • Je to pravda?
 • Kde to je?
 • Věříš tomu?
 • Vážně?
 • Deš ven? Deš zítra do školy? Deš dnes na fotbal?
 • Půjdeš do klubu?
 • Může být v domě pes?
 • Máš počítač?
 • Kolik máš kamarádů?
 • Můžu spát u kamarádky?
 • Co děláš, když se nudíš?
 • Máš psa?
 • Nekecáš?
 • Fakt?
 • Cože?
 • Byl DÚ?
 • Kde?
 • Já?
 • Kdo?
 • Kdy?
 • Deš kouřit?
 • Deš na Facebook?
 • Jak to mám udělat?
 • Musím???
 • Co je na oběd?
 • A proč se ptáš pořád jenom mě?
 • My máme dneska úkol?
 • A fakt to nevadí?
 • A proč tam nemůžu sama?
 • Už musím jít spát?
 • Jak to dnes dopadne?
 • Dostanu 1?
 • Opravdu?
 • Mami, můžu…?
 • A co z toho budu mít?
 • To píšem dnes?
 • Kolik to stojí?
 • Líbí se ti to?
 • Máš cígo?
 • Máš holku? Kluka?
 • Děláš si srandu?
 • Co bude k jídlu?
 • Kdy zvoní?
 • Kam jdeš?
 • Byl úkol?
 • My píšeme písemku?
 • Jak to udělat?
 • Tak co, jaký to bylo? Těžký?
 • Jak bude venku?
 • Už víš jak na to?
 • Je to těžké?
 • Co s tím?
 • Cože?
 • Je to takhle?
 • Chápeš to?

Otázky na užitečné webové stránky

 • Co hrají v kině?
  Přehled všech kin na jednom místě včetně kinopremiér a hodnocení filmů najdete na www.csfd.cz/kino.
 • Kolik je hodin?
  Doporučujeme hodinky nebo mobil, nejlépe seřízené podle http://presnycas.cz/.

Otázky, na které nás prostě bavilo odpovídat

 • Jaké je nejoblíbenější jídlo na světě?
  Podle výzkumu Oxfam (mezinárodní konfederace 17 organizací z více než 90 zemích; součást globálního hnutí pro změnu, cílem je zbavit zemi hladu a chudoby.) z roku 2011 (přes 16 000 dotazovaných ze 17 zemí) jsou to těstoviny (http://www.oxfam.org).
 • Proč bývá 9 ročníků na ZŠ, když jich bylo 8?
  Trocha historie: všeobecnou vzdělávací povinnost českých zemích ustanovila Marie Terezie od roku 1774. Byla tehdy od 6 do 12 let. Na základě Hausnerova zákona byla roku 1869 v Rakousku, a tím i v Čechách, stanovena povinná školní docházka. Byla prodloužena na 8 let. V nově vzniklém Československu byl roku 1922 malým školským zákonem tento systém převzat. V roce 1960 byla základní školní docházka postupně prodloužena na 9 let. Devátá třída byla postupně zrušena mezi léty 1976 - 1984, čímž došlo ke zkrácení základní školy na 8 ročníků. Povinná školní docházka byla přitom prodloužena na 10 let, tedy každý absolvent základní školy musel pokračovat ve studiu na gymnáziu, střední odborné škole nebo středním odborném učilišti.
  V roce 1990 byla povinná desetiletá docházka zkrácena na 9 let a postupně byla na základních školách zavedena zpět devátá třída, nejprve nepovinná, od roku 1996 (výjimečně až 1997) pak povinná.
  Takže poslední změna byla provedena kompromisem, aby se základní docházka "vešla" do jednoho typu školy - 8 let ZŠ, ale 10 let povinné školní docházky vedlo k rozšíření ZŠ a zkácení doby povinné školní docházky. http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kladn%C3%AD_%C5%A1kola
 • Kdy bude konec světa?
  Ten nejbližší bude 21. prosince 2012 (tehdy končí mayský kalendář). Některé teorie naznačují počátek zkázy planety Země (srážka s vesmírným tělesem, tsunami, zemětřesení…), jiné o zkáze lidstva jako celku. Některé jsou naopak optimistické v tom směru, že si lidé uvědomí, že je třeba změnit jejich chování k přírodě i k sobě samým.
  Podle nejnovější práce německého odborníka Svena Gronemeyera končí jen nynější cyklus lidské civilizace, dlouhý 5 125 let, přesně 21. prosince 2012, a poté začne nová éra lidstva.
 • Jak se jmenuje celým jménem Bob Marley (i s přezdívkou) a všichni jeho synové?
  Robert Nesta "Bob" Marley.
  Synové Imani Carole, Cedella, David, Stephen, Robert, Rohan, Karen, Julian, Ky-Mani, Damian, Makeda. (z http://wiki.answers.com/)
 • Který spisovatel napsal nejvíce knih?
  Ryoki Inoue je Brazilský spisovatel, zanesený v Guinessově knize rekordů jako nejplodnější autor. Začal psát v roce 1986. V současnosti má publikováno 1075 knih pod 35 pseudonymy. (z wikipedia.org)
 • Jsou laserové zbraně?
  Ano, laser má oproti projektilovým zbraním řadu výhod. Dokáže střílet velmi rychle, přesně a na obrovské vzdálenosti. Má rovněž potenciál přenést do cíle ohromné množství ničivé energie. Velkou budoucnost mají laserové zbraně v námořnictvu. Jak z taktických důvodů, tak také pro schopnost lodí nést obrovské generátory elektrické energie - nutné pro napájení laserových systémů. (z www.armadninoviny.cz)
 • Byla potopa světa???
  Přibližně před devíti až pěti tisíci lety došlo v severní turecké provincii Sinop k velkolepé historické události. Tak velkolepé, že se někteří domnívají, že představuje důkaz, že „potopa světa“ vylíčená v Bibli mohla být skutečným (i když poněkud nadsazeným) popisem reálných událostí.
  V září roku 2004 v expedici k Černému moři, týmy vědců z různých institucí (včetně společnosti National Geographic) došly k závěru, že toto moře nebylo vždy v takové podobě, v jaké ho známe dnes.Dospěli k názoru, že pochází z obrovského jezera, které se v určité době v dějinách začalo nezvykle rychle rozšiřovat. Tato změna byla ve skutečnosti tak velká, že obyvatelé z okolí byli nuceni okamžitě vyhledat bezpečnější území. Byla nalezena ve spěchu opuštěná obydlí, nářadí a další stopy jejich dřívějšího života.  (z www.velkaepocha.sk)
 • Kdo napsal Bibli???
  Prvních pět knih bylo napsáno prorokem Mojžíšem před rokem 1400 př. Kr. Poslední kniha Bible, Zjevení Janovo, byla napsána apoštolem Janem kolem roku 95 po Kr.
  Bible obsahuje knihy a dopisy od více než 40 proroků a dalších Božích poslů, kteří všichni psali pod vlivem Ducha svatého. (Viz 2. Timoteovi 3,16.17) Jednotliví pisatelé žili v rozdílných dobách, někteří řádově až stovky let od sebe. V mnoha ohledech si byli tito lidé zcela cizí. Někteří byli podnikatelé či obchodníci, jiní zase pastýři, rybáři, vojáci, lékaři, kazatelé nebo i králové. Sloužili za dob různých vlád a žili uprostřed docela protichůdných kultur a filozofických směrů. (z www.bibleinfo.cz)
 • Kolik nese pštros vajec za svůj život?
  Pštros žádná :) Nicméně pštros si během období páření najde tři až čtyři samice, které snáší do jednoho hnízda (dominantní samice až 8 vajec, ostatní 3-4 vejce). Pštros na nich sedí v noci, samice přes den. V přírodě se jedinci dožívají okolo 30 let, dospělí jsou za 2-4 roky. Takže suma sumárum snese samice kolem 100 vajec za život. (z wikipedia.org)
 • Budeme tu za chvíli mluvit čínsky všichni?
  Rozhodně ne, už jen z toho důvodu, že čínština je velice složitý jazyk, který se spousta lidí naučit prostě nezvládne. Nicméně se předpokládá, že brzy bude pracovní trh oceňovat ty, kteří se čínsky (nebo i rusky) naučí. Angličtina jako jediný jazyk už prostě nestačí. 
 • Proč se potopila Atlantida?
  Přestože existence tohoto kontinentu nebyla nikdy přesvědčivě potvrzena, dodnes se o tom vedou debaty, a samozřejmě také o její možné poloze. Jediným zdrojem informací jsou Platónovy spisy, v nichž popisuje atlantskou kulturu, státní zřízení a polohu; měla ležet někde v oblasti Giblartarského průlivu. Platón nejspíše použil příběh Atlantidy jako demonstrace ideálního státu. Původně měli Atlanťané podle Platóna žít spořádaně a v souladu se zákony bohů. Později ale začali toužit po větším bohatství a moci, ztratili důvěru bohů a Zeus se nakonec rozhodl celý kontinent zničit mohutným zemětřesením. (z wikipedia.org)
 • Proč má žirafa modrej jazyk? Proč krokodýl nemůže vypláznout jazyk?
  Jazyk žirafy má méně žil – proto tmavé zbarvení. Jazykem protéká méně krve a díky tomu je odolnější proti zraněním o trny rostlin apod.
  Jazyk krokodýla je přichycen k spodní straně čelisti membránou. Jazyk slouží k uvolňování soli z těla. (z www.omg-facts.com)
 • Jaké IQ má prezident USA? Proč teroristi narazili do dvojčat v USA?
  Barrack Obama oficiálně hodnotu svého IQ nepublikoval.
  Terorismus je forma politického extremismu. Skrze publicitu spojenou s násilnými útoky se teroristé následně snaží veřejnost ovlivňovat ve svůj prospěch a upozornit na svoje politické cíle.
 • Proč se sloni bojí myší?
  Strach slonů z myší je pouze mýtus. Sloni se myší nebojí. (z www.dsc.discovery.com)
 • Proč vymřeli dinosauři? Jak vznikl první člověk? A jak vznikl bůh?
  • Teorií o konci obřích plazů ovládajících druhohorní Zemi je několik. Asi nejvíce propíranou je ta o obrovském meteoritu, který před 65 miliony let spadl na území dnešního Mexika. Způsobil zemětřesení, tsunami, požáry a vlivem množství zplodin uvolněných do atmosféry i výrazné změny klimatu. Nejnovější výzkumy geologických vrstev však napovídají, že mexický meteorit v tom prsty moc mít nemohl. Přinejmenším na všechny ty katastrofy nebyl úplně sám. Více na: http://21stoleti.cz/blog/2007/05/18/jak-vymreli-dinosauri-dalsi-teorie-o-dopadu-meteoritu
  • Na vznik člověka jsou dva hlavní názory. Oba mají mnoho přívrženců, mnoho vědců, kteří svoji teorii dokazují. První teorie se nazývá kreacionistická a tvrdí, že člověka, podobně jako celý Svět, stvořil Bůh během sedmi (resp. šesti - v neděli odpočíval) dní. Nevěří v takovou obrovskou shodu náhod, jejímž výsledkem by byla příroda a společnost tak, jak ji známe. Druhá teorie se domnívá, že člověk vznikl vývojem (evolucí) z živočišných předků, tedy opic a lidoopů. Věda zabývající vznikem a vývojem člověka se nazývá antropologie. (z www.dejepis.com)
  • Základní parametr Boha v k terého se věří v křesťanství je, že je věčný a nemá počátek - tedy "nevznikl", ale jeho základní atribut je bytí, tedy existence jako taková. Filosoficky první příčina, která nemá již předcházející příčinu. (z www.otazky.vira.cz)
 • Proč byl spáchán atentát na papeže Jana Pavla II? Proč staří májové byli tak krutí?
  • 13. května 1981 na papeže střílel na Svatopetrském náměstí Turek Mehmet Ali Ağca. Papež utrpěl těžká zranění, nicméně jeho život se podařilo zachránit. Existuje několik teorií, odkud atentát vzešel, nejrozšířenější tvrdí, že šlo o společnou akci KGB, Stasi a bulharské tajné služby. Ağca byl za svůj čin odsouzen a v roce 2001 byl po odpykání dvaceti let deportován zpět do Turecka. (z wikipedia.org)
  • Mayové praktikovali lidské oběti, kterým bylo zaživa vyříznuto srdce, které pak bylo obřadně spáleno, nicméně jejich božstva se někdy spokojily i s pouhým pouštěním krve z jazyka, uší či penisů, přičemž množství krve záviselo na požadavcích na bohy. Obětovány byly často i děti, pravděpodobně pro svoji čistotu. I když náboženství Mayů nebylo zcela objasněno, je zřejmé, že Mayové věřili, že vesmír má tři hlavní struktury – podsvětí, nebesa a Zemi. Božstva Mayů měla různé úkoly, které se mezi nimi často prolínaly. (z www.artmuseum.cz)
 • Proč nemáme tolik řad zubů jako žralok?
  Kdo by stál o ustavičnou bolest rostoucích zubů? Pár fakt o žraločích zubech z http://natgeotv.com:
  • Každý zub může vydržet jen asi týden a pak vypadne. Je nahrazen novým do 24 hodin.
  • Během deseti let se žraloku tygřímu vytvoří až 24 000 nových zubů.
  • Žralok bílý má asi 3000 deseticentimetrových zubů. Nejsou upevněny na čelisti, ale zatahovací a na své místo se dostávají, když žralok otevře svá ústa.
  • Žralok tygří má vroubkované zuby tak ostré, že hladce prokousnou kost.
  • Většina žraloků má v každé čelisti 5 až 15 řad zubů.
  • Na rozdíl od lidských nemají žraločí zuby kořeny, takže se mnohem snáze vylamují.
 • Jak se mám dát emancipovat?
  Emancipace znamená vyproštění ze závislosti na někom nebo na něčem, získání svobody, společenské nezávislosti, rovných práv. Emancipovat se může jednotlivec pouze sám.
  (z www.wikipedia.org)
 • Proč lidi umírají na stáří?
  Lidé umírají na choroby spojené se stárnutím organismu. Ve věku 65-69 let začínají převažovat nemoci oběhové soustavy - cca 40 %, u osob starších 90 jsou příčinou smrti více než 75 %. U nejstarších osob jsou časté také nemoci dýchací soustavy - 7 %. (z www.medispot.cz)
 • Proč neexistuje stroj času?
  Stroj času teoreticky existuje - fyzik Albert Einstein pomocí speciální teorie relativity ukázal, že do budoucnosti v jistém smyslu cestovat lze. Podle této teorie, pokud se jakékoliv těleso přiblíží rychlosti světla, čas se pro něj z hlediska ostatních zpomalí, takže vlastně cestuje do budoucnosti. Stejného efektu lze dle obecné teorie relativity dosáhnout pobytem v silném gravitačním poli, například poblíž černé díry. Nicméně žádný z těchto způsobů neumožňuje se vrátit do výchozí doby, cesta je jednosměrná. A samozřejmě ještě nikdo nesestrojil přístroj, který by to umožňoval. Více na http://cs.wikipedia.org/wiki/Cestov%C3%A1n%C3%AD_v_%C4%8Dase.
 • Proč sportovci vydělávají víc než lékaři, hasiči, policisti?
  Hlavní důvod je jejich počet - vrcholových sportovců je mnohem méně než lékařů, hasičů či policistů. Druhým dovodem je samozřejmě zájem veřejnosti o sport. Zajímavý, ačkoli starší článek na toto téma najdete na http://www.penize.cz/investice/14105-jsou-sportovci-preplaceni.
 • Proč exitují desítky, ne-li stovky denominací v církvi? (A proč může existovat něco jako Westboro Baptist Church, a proč je ještě nikdo nerozpustil?)
  Problematiku krásně vystihl krátký článek na www.odkrytepravdy.cz: "Protože se jedná o lidské týmy, řídící se stejnými pravidly jako jakékoliv jiné lidské zájmové skupiny. Vzájemná nevraživost bývá velká až extrémní, podobně jako u jiných lidských komunit, například motorkářských gangů. To co se nazývá Církve jsou tedy Církevní Organizace, nebo by se dalo říci "Organizace věřících nečemu". "
  Westboro Baptist Church (WBC) je americká, nezávislá baptistická církev známá pro svou extrémní ideologii, zejména proti homosexualitě. Církev byla založena roku 1955. Kromě anti-homosexuálních protestů demonstrují také proti Židům.
  O tom, jak je možné založit novou církev, informuje třeba článek http://cs.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrkev_a_n%C3%A1bo%C5%BEensk%C3%A1_spole%C4%8Dnost. Ke vzniku mnohdy stačí jen dostatečný počet členů.

Vesmírné otázky

 • Jak vznikl vesmír?
  Během staletí lidského poznání se pohled na vesmír a jeho vývoj neustále měnil a je tomu tak stále. Dnes nejuznávanější teorie, která je pozorováním nejpodloženějším je takzvaný standardní model. Přesto najdeme mnoho astrofyziků, kteří ho zavrhují a odmítají i velký třesk. Podle teorie velkého třesku (anglicky Big Bang) vznikl vesmír z nekonečně malého bodu o velké hustotě. Tato singularita byla jak počátkem hmoty a prostoru tak i počátkem času. Vznikl první okamžik a od něho se začal odvíjet vývoj vesmíru.Ten probíhal zpočátku velmi rychle a měl (nebo mohl mít) podobu nesmírné exploze (v podstatě se rozepnul ve velmi malém čase na ohromný objem a to ještě daleko rychleji než probíhá rozpínání vesmíru v dnešní době - to je nazýváno inflace). I když slovo třesk navozuje představu zvuku, jakési rány, je v tomto případě ekvivalentem slova výbuch. (z wikipedia.org)
 • Když černá díra spolkne hvězdu, co se s ní stane? (s tou hvězdou)
  Jakmile se hvězda přiblíží na vzdálenost, která od Slunce dělí planetu Merkur, silná gravitace, působící na přivrácené straně hvězdy silněji než na odvrácené polovině, ji roztrhá.

 • Co je to temná hmota?
  Temná hmota je označení hypotetické formy hmoty. Její existence by vysvětlovala nesrovnalosti mezi některými skutečně pozorovanými a vypočítanými hodnotami. O povaze temné hmoty existuje množství teorií, většina z nich se shoduje na faktu, že temnou hmotu lze ve vesmíru pozorovat jen díky jejímu gravitačnímu vlivu na okolní objekty tvořené běžnou „svítící“ hmotou. Více na http://cs.wikipedia.org/wiki/Temn%C3%A1_hmota.

 • Jak je velký vesmír?
  Vesmír je velký 13,7 miliardy světelného roku. Je to proto, že má stáří, které se dnes už dosti bezpečně zjistilo díky družici WMAP, 13,7 miliardy roků. To znamená, že při tomhle stáří můžeme vidět do vzdálenosti 13,7 miliardy roků. Teď ovšem musíme uvážit, že vesmír se rozpíná. A signál, který k nám vyletěl z nějaké velmi vzdálené galaxie na hranici viditelného vesmíru, k nám samozřejmě prolétal v době, kdy se vesmír zvětšoval.
  Dá se zjistit, že to, co je pro nás z té staré galaxie vzdálené 13,7 miliardy roků, je dnes vzdálené 78 miliard roků. Takže bychom také mohli říci, že vesmír má rozměr 156 miliard roků, tedy dvojnásobek těch 78 miliard. (z http://www.rozhlas.cz/vedaarchiv/portal/_zprava/156347)

 • Proč je na Zemi zemská gravitace?
  Země vznikla podobně jako ostatní planety slunečního systému přibližně před 4,6 miliardami let rakrecí z pracho-plynného disku, jenž obíhal kolem rodící se centrální hvězdy. Srážkami prachových částic se začala formovat malá tělesa, která svou gravitací přitahovala další částice a okolní plyn. Vznikly tak první planetesimály, které se vzájemně srážely a formovaly větší tělesa. Na konci tohoto procesu v soustavě vznikly čtyři terestrické protoplanety. Vzájemné srážky planetisimál společně s uvolněným teplem z radioaktivních rozpadů roztavily větší část materiálu, který tvoří Zemi. Předpokládá se, že roztavený povrch se na planetě vyskytoval přibližně miliardu let. Gravitace, gravitační interakce je univerzální silové působení mezi všemi formami hmoty a právě tím se odlišuje od všech ostatních interakcí. Gravitační interakce je nejslabší ze základních interakcí a má nekonečný dosah a je vždy přitažlivá. (z wikipedia.org)
 • Kolik hvězd máme ve vesmíru???
  300 000 000 000 000 000 000 000 - to je poslední "odhad" podle výzkumu profesora Van Dokkuma z roku 2010. (z http://technet.idnes.cz/ve-vesmiru-je-trikrat-vice-hvezd-nez-se-myslelo-mohou-za-to-trpaslici-123-/tec_vesmir.aspx?c=A101210_161556_tec_vesmir_mbo)
  V letech 1989 - 1993 zmapoval Hipparcos (sonda "hvězdný kartograf") dva a půl milionu hvězd. Gaia, jejíž start je plánován na rok 2012 rozšíří tento katalog o další miliony hvězd. Hvězdy ve Vesmíru nejsou rozmístěny náhodně, jsou sdruženy v shlucích hvězd - galaxiích. Slunce je součástí galaxie nazývané Mléčná dráha. Astronomové odhadují, že Mléčná dráha je složena z 100 miliard hvězd. Kromě toho existují miliardy dalších galaxií! Číselné vyjádření přestává mít smysl - taková čísla si opravdu neumíme představit, nemáme je s čím porovnat. (z www.astro.cz)
 • Kde končí vesmír?
  Nejčastější odpověď je ve stylu "Vesmír je konečný i nekonečný zároveň." doplněná o teorii, že se vesmír stále rozpíná. Vesmír je nesmírně velký a možná má i nekonečný objem. Region viditelný ze Země (pozorovatelný vesmír) je koule o poloměru přibližně 46 miliard světelných let, poloměr byl určen z toho, kde jsou díky rozpínání vesmíru viditelné nejvzdálenější objekty. (z wikipedia.org)

 • Z čeho a jak vznikla planeta Země?
  Země vznikla (podobně jako ostatní planety slunečního systému) přibližně před 4,6 miliardami let. Srážkami prachových částic se začala formovat malá tělesa, která svou gravitací přitahovala další částice a okolní plyn. Vznikly tak první planetesimály, které se vzájemně srážely a formovaly větší tělesa. Vzájemné srážky planetisimál společně s uvolněným teplem z radioaktivních rozpadů roztavily větší část materiálu, který tvoří Zemi. Předpokládá se, že roztavený povrch se na planetě vyskytoval přibližně miliardu let. Po zformování protoplanety docházelo k masivnímu bombardování povrchu následkem vytváření atmosféry. Je dokonce možné, že celý povrch byl roztaven do podoby tzv. magnetického oceánu. Z rozsáhlých lávových oblastí se uvolňovalo značné množství plynů, které se přidalo k původní atmosféře. Předpokládá se, že první život na Zemi vznikl před 4 miliardami let v dobách, kdy byla atmosféra ještě obohacena volným vodíkem.
  (z www.base-universe.estranky.cz)
 • Jaká je rychlost světla?
  Rychlost světla (nebo jiného elektromagnetického záření) ve vakuu je definována přesnou hodnotou 299 792 458 metrů za sekundu (1 079 252 848,8 km/h). (z wikipedia.org)
 • Proč Země nemá prstence (jako Saturn)?
  Planetární prstenec je přírodní útvar, složený z úlomků a prachu, který obepíná planetu. Nejznámějším příkladem je soustava takových prstenců kolem planety Saturn, z pozorování je nicméně patrné, že podobný prstenec mají i ostatní plynné planety ve sluneční soustavě (Jupiter, Uran, Neptun). Vznik prstenců není dodnes zcela vysvětlen, obecně přijímány jsou hypotézy zachycení meziplanetárního prachu i rozpadu malých měsíců vlivem jejich slapového namáhání. (z wikipedia.org)
  Země prstence nemá, protože nemá na orbitě žádný materiál, ze kterého by mohl vzniknout (ale možná, když přidáme ještě pár pořádných satelitů...)