Právo na informace právě teď - Informovaný občan

V návaznosti na loňskou kampaň Rady Evropy a ERYICA (European Youth Information and Conlsulting Agency) - Právo mladých lidí na informace - připravila česká informační centra pro mládež ve spolupráci s Národním informačním centrem pro mládež pro letošní rok kampaň

Právo na informace právě teď - Informovaný občan

Kampaň byla vyhlášena i v souvislosti s Evropským rokem občanů 2013 a hlavní aktivity budou probíhat v období letních prázdnin. Aktivity vyvrcholí 5. září 2013 v jednotlivých informačních centrech pro mládež v celé České republice, kdy se bude slavit tzv. Český den informací pro mládež.

Cílovou skupinou kampaně jsou především mladí lidé.

Cílem kampaně je:

 • ukázat mladým lidem, že právo na informace je jedním ze základních práv;
 • ukázat mladým lidem, že mohou být lépe informováni o možnostech, které vyplývají z evropského občanství a moci plně tato práva využít;
 • seznámit mladé lidi prostřednictvím Informačních center pro mládež s právy a příležitostmi, které jim z občanství EU vyplývají;
 • seznámit mladí lidi s činností Informačních center pro mládež.

Více informací k chystaným aktivitám najdete na webových stránkách jednotlivých ICM a NICM nebo na Facebooku - www.facebook.com/PravoNaInformacePraveTed.

Celostátně proběhnou tyto aktivity:

 • Fotografická soutěž Jimmy na cestách,
 • Infocachingová hra,
 • Český den informací pro mládež (5. září).

Jak se zapojilo ICM Prostějov?

ICM Prostějov se do kampaně zapojilo projektem Informovaný občan ví... s těmito aktivitami:

Infocachingová hra 2013

Na prázdniny vyhlásilo Národní informační centrum pro mládež (NICM) ve spolupráci s dalšími informačními centry pro mládež již druhý ročník soutěže pro mladé lidi do 30 let s názvem

Infocachingová hra

Během prázdnin bude po celé republice schováno 200 otázek. Úkolem soutěžících je hledat kartičky velikosti A6, tzv. Infocache. Některé otázky na nich budou volné, některé nabídnou soutěžícím možnosti. Úkolem soutěžících je najít minimálně 5 otázek a na ně správně odpovědět. Samozřejmě je povoleno pro správnou odpověď použít nápovědy, internetu atd.

Do konce srpna 2013 pošlete najednou všechny odpovědi na e-mail: info zavináč nicm.cz. Do předmětu uveďte heslo „Infocaching“. Vždy je třeba napsat číslo otázky a k němu správnou odpověď. Je možné poslat najednou více než 5 odpovědí. Do slosování se odpovědi rozdělí na skupinky po pěti. Slosované budou zvlášť. Případně je možné poslat více e-mailů s odpověďmi.

Po ukončení soutěže budou z došlých správných odpovědí vylosování tři výherci a jejich jména budou uveřejněna na webu www.nicm.cz. Výherci budou e-mailem kontaktování a domluví se s nimi způsob předání výhry.

Pro účast není nutné mít GPS navigaci, místa budou popsaná i slovně, tak aby byly otázky k nalezení. Některé Infocache budou viditelné, jiné skryté. Vždy označené číslem otázky, které je nutné přidat ke správné odpovědi. Po nalezení Infocache a zapsání si čísla otázky, vracejte kartu zpět, pro další soutěžící! Pokud na určeném místě cache nenajdete, napište prosím na info zavináč nicm.cz, pokusíme se co nejdříve zjednat nápravu!

Soutěž probíhá od 1. 7. 2013 - 31. 8. 2013.

Hlavní cena:

 • dvě zpáteční jízdenky Student Agency do jakékoli Evropské destinace, kam Student Agency jezdí

Zvláštní cena:

 • dárkový turistický balíček, pro dva soutěžící, kteří najdou a zodpoví nejvíce otázek. V případě stejného počtu se bude losovat.

Seznam míst, kde najdete infocache, najdete na adrese: www.nicm.cz/infocachingova-hra.

Seznam míst v Olomouckém kraji:

 • Dobrochov, informační cedule zezadu, 49°22'54.412"N, 17°7'21.761"E
 • Lipník nad Bečvou, vývěska Turistického informačního centra, 49°31'34.251"N, 17°35'10.986"E
 • Olomouc, vitrínka u vchodu do areálu DDM Olomouc, Janského 1, 49°34'39.210"N, 17°14'43.032"E
 • Olomouc, kaple Neposkvrněného početí Panny Marie, socha obložená dřevem, 49°34'28.658"N, 17°15'3.396"E
 • Prostějov, vitrínka ICM na budově školy, 49°28'12.504"N, 17°6'44.812"E
 • Prostějov, zleva kaple sv. Anny, asi v půlce pod kamenem, 49°28'3.126"N, 17°5'41.309"E
 • Prostějov, zezadu plánu Sídliště Svornosti, 49°28'38.642"N, 17°8'4.308"E
 • Prostějov, vchod do kina, skleněné dveře, 49°28'25.576"N, 17°6'37.094"E
 • Přerov, výloha Informačního centra, Přerov - Předmostí, 49°27'58.714"N, 17°26'17.134"E
 • Přerov, okno Městského informačního centra, nám. T. G. Masaryka, 49°27'15.930"N, 17°26'58.460"E
 • Šumperk, prosklené vstupní dveře - Informační centrum Šumperk při Vlastivědném muzeu, 49°57'53.990''N, 16°58'44.438''E
 • další místa ještě průběžně doplníme

Infocache v Olomouckém kraji jsme pro vás rozmístili ve spolupráci s

Všem partnerům děkujeme za pomoc.

NáhledPřílohaVelikost
plakát - Infocachingová hra 2013.pdf394.76 KB

Informační kampaň "Víte, že..."

Evropský rok občanů 2013 se věnuje otázkám práv, která vyplývají z občanství EU. Cílem evropské kampaně je vyvolat mezi veřejností - a to napříč generacemi - debatu o tom, jak si představuje práva, politiku a správu Evropské unie v roce 2020. 

Cílem informační kampaně

Víte, že...

kterou pořádá Informační centrum pro mládež Prostějov, je především upozornit na stávající práva a možnosti, které vyplývají zejména pro mladé lidi z občanství EU, a na zdroje a místa, kde mohou najít potřebné informace.

Oblasti, na které chce kampaň upozornit:

Vzdělávání

 • Studium v Evropské unii - pokud se rozhodnete studovat v jiném členském státě EU bude mít členství naší země v Evropské unii řadu výhod. Můžete využít např. pestrou nabídku výměnných studijních programů hrazených přímo z rozpočtu EU, ale hlavní výhodou pro vás bude to, že při studiu na zahraniční škole se na vás budou vztahovat stejné podmínky jako na domácí studenty.

Práce

 • Práce v Evropské unii - vstupem do Evropské unie teď máte možnost pracovat ve většině evropských států bez větších omezení. Při hledání práce v EU se vám dnes nabízí nespočet možností: od speciálních agentur, přes mezinárodní pracovní vyhledávače, databáze EURES až po místní úřady práce.
 • Stáže v zahraničí - stáže jsou krátkodobé (převážně 1-6 měsíců), většinou neplacené, pracovní příležitosti ve firmách/organizacích/institucích, které vám umožní získat zkušenosti ve vystudovaném oboru, potřebnou praxi a mnoho dalších užitečných profesních dovedností. Pokud se jedná o zahraniční stáž, získáte i velmi ceněné jazykové dovednosti.

Cestování

 • Práva cestujících - ať už cestujete jakkoli a setkáte se se zpožděním, máte právo vědět, proč se tak stalo, jaká jsou kritéria a podmínky pro možnou kompenzaci zpoždění, pro změny trasy, vracení jízdného nebo poskytování pomoci včetně jídla a v případě potřeby i ubytování. A především platí, že stejné podmínky cestování platí pro všechny - pro mladé, seniory, rodiny s dětmi, cestující s postižením...
 • Pojištění v EU - ať už se chystáte vyrazit na dovolenou, pracovní či studijní cestu nebo jen tak krátce do některé ze zemí Evropské unie, nezapomeňte se připravit i na rizikový scénář - zkontrolujte si své zdravotní pojištění, a možná si i radějizajistěte cestovní připojištění.

Nakupování

 • Nákupy v EU - Nakupování přes internet s sebou nese nejen výhody jako větší výběr a lepší ceny, ale také určité nejistoty - poskytujete své osobní a platební údaje neznámému prodejci a vybrané zboží vidíte jen na několika snímcích. Nikdy si nemůžete být zcela jisti, jestli vaše zboží dorazí, bude-li vám vyhovovat a zda bude vaší případné reklamaci vyhověno. Vždy je to snazší, pokud se orientuje v podmínkách nákupu přes internet a znáte svá práva.
 • Bezpečnost (nejen) potravin v EU - EU se v oblasti bezpečnosti potravin zabývá také zdravím a dobrými životními podmínkami zvířat i rostlin. S tím souvisí např. různá omezení při dovozu potravin živočišného původu ze zemí mimo EU nebo nutnost vyřídit vaší kočce, fretce či psu evropský cestovní pas. 

Dobrovolnictví

 • Evropská dobrovolná služba - jestli je vám 18 až 30 let a přemýšlíte, že byste chtěli věnovat až 12 měsíců dobrovolnickému projektu v zahraničí a získat tak nové zkušenosti a dovednosti, které vás obohatí nejen pro váš další pracovní život, je Evropská dobrovolá služba příležitost pro vás.

Kde vám poradí

 • Informační centra pro mládež (ICM) v ČR - pokud hledáte odpovědi na otázky z oblastí jako je vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU, pak se obraťte na nejbližší ICM. Jejich pracovníci vám pomohou najít odpovědi na vaše otázky, a to zdarma, diskrétně a anonymně.
 • Informační střediska o EU - pokud hledáte odpovědi na specifické otázky týkající se života, práce, studia nebo cestování v EU, můžete se obrátit přímo na specializovaná informační střediska a informační sítě.