Jimmy

Kdo je Jimmy?

Jimmy je pracovník s mládeží, příp. dobrovolník pravidelně pracující s mladými lidmi, který projde školením o práci s informacemi a informačními zdroji a úzce spolupracuje s místním informačním centrem pro mládež.

Kde se Jimmy vzal?

Projekt Jimmy se zrodil v Nizozemsku. Protože se pracovník s informacemi pro mládež označuje v holandštině jako "Jongeren informatie medewerker", ve zkratce: JIM, ujal se název Jimmy.

Eryica (European Youth Information and Counselling Agency) pak iniciovala vznik podobného konceptu i v ostatních evropských zemích a vyvinula evropskou verzi "Jimmy" založenou právě na tomto, v Holandsku osvědčeném modelu.

Co je cílem Jimmy?

Cílem je využít potenciálu pracovníků s mládeží, kteří jsou denně v úzkém kontaktu s mladými lidmi, a tak doplnit a rozšířit možnosti stávajících informačních center pro mládež (ICM). Informace tak mohou být pro mladé lidi dostupnější.

Pracovníci s mládeží znají dobře potřeby a otázky mladých lidí, ale často nemají čas ani kapacitu, aby na tyto otázky hledali odpověď. Proto informační centra pro mládež nabízí školení Jimmy, kde pracovníci s mládeží napříč nejrůznějšími organizacemi (knihovny, školy, neziskové organizace, DDM apod.) získají vhled do problematiky informací pro mládež. Cílem následné spolupráce s místním ICM je nabízet mladým lidem aktuální a ověřené informace a informovat ICM o aktuálních potřebách mladých lidí.

Jimmy v Olomouckém kraji

Pracovníci s mládeží v Olomouckém kraji mohou spolupracovat se dvěma místními ICM - ICM Prostějov a ICM Šumperk.

Co Jimmymu nabízíme?

Co od Jimmyho očekáváme?

Chcete projít školením Jimmy a spolupracovat s námi? Kontaktujte nás!

Kontakt:

Informační centrum pro mládež Prostějov
tel.: 582 302 553
e-mail: info zavináč icmprostejov.cz

Školení Jimmy

Proč se zúčastnit školení Jimmy?

Profesionální a kvalitní informační služby pro mládež jsou specifickou součástí práce s mládeží. Ve většině států, stejně jako na evropské úrovni, jsou stanoveny standardy a principy kvality těchto služeb. Jedním ze základních dokumentů v této oblasti je Evropská charta informací pro mládež, kterou přijalo Valné shromáždění organizace Eryica (European Youth Information and Counselling Agency) již 19. listopadu 2004. Ne však všichni pracovníci s mládeží v ČR měli doposud možnost se blíže seznámit s problematikou informací pro mládež.

Informační centra pro mládež proto nabízí zájemcům z řad pracovníků s mládeží rozšířit si prostřednictvím školení Jimmy znalosti o problematice informací pro mládež, získat cenné informační zdroje a na základě spolupráce s místním ICM nabízet mladým lidem, s kterými jsou v každodenním kontaktu, kvalitní informace i z dalších oblastí, kterým se oni sami ve své práci přímo nevěnují.

Cílem školení Jimmy je nejen seznámit pracovníky s mládeží s oblastí informací pro mládež, s informačním systémem pro mládež v ČR i v Evropě a s jeho nedílnou součástí, kterou jsou informační centra pro mládež, ale také navázat spolupráci mezi jednotlivými organizacemi (školy, DDM, NNO, knihovny apod.), které jsou v úzkém kontaktu s mladými lidmi a mohou se vzájemně ve své činnosti doplňovat a podporovat.

Obsah školení:

Co obnáší práce s informacemi pro mládež?

  • Principy a standardy
  • Kdo je Jimmy?

Cílová skupina

  • Dospívající a jejich informační potřeby

Komunikace s mladými lidmi

  • Komunikace "tváří v tvář" x online
  • Skryté otázky

Informace a informační zdroje

  • Možnosti spolupráce s místním ICM

Chcete projít školením Jimmy a spolupracovat s námi?

Pro více informací kontaktujte vedoucí ICM Prostějov Kateřinu Opatrnou.

Kontakt:

Informační centrum pro mládež Prostějov
tel.: 582 302 553
e-mail: info zavináč icmprostejov.cz