Informační kampaň "Víte, že..."

Evropský rok občanů 2013 se věnuje otázkám práv, která vyplývají z občanství EU. Cílem evropské kampaně je vyvolat mezi veřejností - a to napříč generacemi - debatu o tom, jak si představuje práva, politiku a správu Evropské unie v roce 2020. 

Cílem informační kampaně

Víte, že...

kterou pořádá Informační centrum pro mládež Prostějov, je především upozornit na stávající práva a možnosti, které vyplývají zejména pro mladé lidi z občanství EU, a na zdroje a místa, kde mohou najít potřebné informace.

Oblasti, na které chce kampaň upozornit:

Vzdělávání

  • Studium v Evropské unii - pokud se rozhodnete studovat v jiném členském státě EU bude mít členství naší země v Evropské unii řadu výhod. Můžete využít např. pestrou nabídku výměnných studijních programů hrazených přímo z rozpočtu EU, ale hlavní výhodou pro vás bude to, že při studiu na zahraniční škole se na vás budou vztahovat stejné podmínky jako na domácí studenty.

Práce

  • Práce v Evropské unii - vstupem do Evropské unie teď máte možnost pracovat ve většině evropských států bez větších omezení. Při hledání práce v EU se vám dnes nabízí nespočet možností: od speciálních agentur, přes mezinárodní pracovní vyhledávače, databáze EURES až po místní úřady práce.
  • Stáže v zahraničí - stáže jsou krátkodobé (převážně 1-6 měsíců), většinou neplacené, pracovní příležitosti ve firmách/organizacích/institucích, které vám umožní získat zkušenosti ve vystudovaném oboru, potřebnou praxi a mnoho dalších užitečných profesních dovedností. Pokud se jedná o zahraniční stáž, získáte i velmi ceněné jazykové dovednosti.

Cestování

  • Práva cestujících - ať už cestujete jakkoli a setkáte se se zpožděním, máte právo vědět, proč se tak stalo, jaká jsou kritéria a podmínky pro možnou kompenzaci zpoždění, pro změny trasy, vracení jízdného nebo poskytování pomoci včetně jídla a v případě potřeby i ubytování. A především platí, že stejné podmínky cestování platí pro všechny - pro mladé, seniory, rodiny s dětmi, cestující s postižením...
  • Pojištění v EU - ať už se chystáte vyrazit na dovolenou, pracovní či studijní cestu nebo jen tak krátce do některé ze zemí Evropské unie, nezapomeňte se připravit i na rizikový scénář - zkontrolujte si své zdravotní pojištění, a možná si i radějizajistěte cestovní připojištění.

Nakupování

  • Nákupy v EU - Nakupování přes internet s sebou nese nejen výhody jako větší výběr a lepší ceny, ale také určité nejistoty - poskytujete své osobní a platební údaje neznámému prodejci a vybrané zboží vidíte jen na několika snímcích. Nikdy si nemůžete být zcela jisti, jestli vaše zboží dorazí, bude-li vám vyhovovat a zda bude vaší případné reklamaci vyhověno. Vždy je to snazší, pokud se orientuje v podmínkách nákupu přes internet a znáte svá práva.
  • Bezpečnost (nejen) potravin v EU - EU se v oblasti bezpečnosti potravin zabývá také zdravím a dobrými životními podmínkami zvířat i rostlin. S tím souvisí např. různá omezení při dovozu potravin živočišného původu ze zemí mimo EU nebo nutnost vyřídit vaší kočce, fretce či psu evropský cestovní pas. 

Dobrovolnictví

  • Evropská dobrovolná služba - jestli je vám 18 až 30 let a přemýšlíte, že byste chtěli věnovat až 12 měsíců dobrovolnickému projektu v zahraničí a získat tak nové zkušenosti a dovednosti, které vás obohatí nejen pro váš další pracovní život, je Evropská dobrovolá služba příležitost pro vás.

Kde vám poradí

  • Informační centra pro mládež (ICM) v ČR - pokud hledáte odpovědi na otázky z oblastí jako je vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU, pak se obraťte na nejbližší ICM. Jejich pracovníci vám pomohou najít odpovědi na vaše otázky, a to zdarma, diskrétně a anonymně.
  • Informační střediska o EU - pokud hledáte odpovědi na specifické otázky týkající se života, práce, studia nebo cestování v EU, můžete se obrátit přímo na specializovaná informační střediska a informační sítě.