Studium na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně

MŠMT ČR a Ministerstvo kultu Svobodného státu Sasko na základě mezinárodní smlouvy vytvořily podmínky pro společné studium českých a německých žáků na bilingvním Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně. Každý rok se otevírá jedna dvojnárodnostní třída, do které může být přijato 15 českých žáků.

Studium v projektu je přírodovědného zaměření s prohloubenou výukou cizích jazyků. Studium i pobyt na internátě jsou pro české žáky bezplatné. Úspěšní absolventi získají německé maturitní vysvědčení, které bude v České republice nostrifikováno.

Základní informace o studiu:

 • studium je šestileté, je určeno žákům v 7. - 12. roce školní docházky (přijímáni jsou žáci po ukončení 6. ročníku základní školy, nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia)
 • výuka bude organizována ve třídě s 15 českými a 15 německými žáky
 • čeští i němečtí žáci budou ubytováni v internátě
 • studium je ukončeno maturitní zkouškou, platnou i v zemích EU
 • kromě českého a německého jazyka budou žáci studovat anglický nebo francouzský jazyk
 • studijní plán obsahuje dále běžné všeobecně - vzdělávací předměty (matematiku, zeměpis, dějepis, chemii, biologii, tělesnou výchovu, hudební výchovu apod.)
 • studium (včetně ubytování a stravování ve dnech vyučování) je hrazeno ze státních prostředků ČR a SRN; žákům je poskytováno kapesné

Přihlášky:

Výběrem žáků je pověřeno Gymnázium Děčín, které přijímá přihlášky žáků ke studiu v Pirně do 28. února 2020.

 • přihlášky se podávají na běžných formulářích přihlášek používaných k přijímacímu řízení do středních škol (v kolonce Název a adresa střední školy bude uvedeno: Gymnázium Fr. Schillera Pirna, dvojjazyčné studium)
 • přihlášku potvrdí škola, kterou žák navštěvuje
 • potvrzení lékaře se nevyžaduje
 • do poznámek uveďte z jakého jazyka bude uchazeč vykonávat při výběrovém řízení zkoušku (A, N)

Přihlášku zašlete na adresu:

Gymnázium Děčín
Komenského náměstí 4
405 02 Děčín

Všichni přihlášení žáci budou písemně pozváni k výběrovému řízení.

Výběrové řízení:

v letošním školním roce proběhne výběrové řízení dvoukolově 11. a 12. 3. 2020

 • Středa 11. 3. 2020 – 1. kolo
  • test kognitivních schopností v délce 120 min.
  • test osobnostní zralosti
 • Čtvrtek 12. 3. 2020 - 2. kolo (jen pro žáky, kteří úspěšně absolvují 1. kolo)
  • pohovor s psychologem
  • ústní zkouška z cizího jazyka (angličtina nebo němčina)

Organizace výběru a požadavky jsou zveřejněny na webu Gymnázia Děčín.

Kontakt:

Gymnázium Děčín
Komenského náměstí 4
405 02 Děčín

tel.: 412 704 130 - 135
e-mail: info zavináč gymnaziumdc.cz

www stránky: www.gymnaziumdc.cz

Friedrich-Schiller-Gymnasium
Seminarstr. 3
01796 Pirna

tel.: +49 3501 781575
e-mail: schillergymnasium zavináč pirna.info

www stránky: www.schillergymnasium-pirna.de