Právo na informace právě teď! Co ti brání v podnikání?

V návaznosti na loňskou kampaň Právo na informace právě teď - Informovaný občan - připravila česká informační centra pro mládež ve spolupráci s Národním informačním centrem pro mládež pro letošní rok kampaň

Právo na informace právě teď! Co ti brání v podnikání?

Hlavní aktivity budou probíhat v rámci Týdne informací pro mládež - od 8. do 14. září 2014

Cílovou skupinou kampaně jsou především mladí lidé.

Cílem kampaně je:

 • ukázat a připomenout mladým lidem, že právo na informace je jedním z jejich základních práv.
 • seznámit mladé lidi s možnostmi podnikání prostřednictvím ICM.
 • podnítit v mladých lidech zájem o podnikání.
 • na základech příkladů dobré praxe představit úspěšné mladé podnikatele.
 • seznámit mladé lidi s činností ICM v jejich regionu.

Více informací k chystaným aktivitám najdete na webových stránkách jednotlivých ICM a NICM.

V rámci celostátní kampaně vytvořilo Národní informační centrum pro mládež elektronickou publikaci s názvem "Co ti brání v podnikání", v které najdete stručné informace o tom, co je potřeba udělat, když chcete začít podnikat, příklady dobré praxe a užitečné odkazy. Ke stažení ji najdete v příloze.

Celostátně proběhnou tyto aktivity:

Jak se zapojilo ICM Prostějov?

ICM Prostějov se do kampaně zapojilo projektem Co ti brání v podnikání aneb Jsme mladí a podnikaví s těmito aktivitami:

NáhledPřílohaVelikost
Co ti brání v podnikání - elektronická publikace949.38 KB

Co ti brání v podnikání?

V rámci kampaně Právo na informace právě teď! Co ti brání v podnikání? připravilo ICM Prostějov celodenní akci s názvem

Co ti brání v podnikání?,

která se uskuteční v úterý 9. září 2014. Její dopolední část (Klub DUHA, Školní 4, Prostějov) bude určena středoškolákům a odpolední část (SVČ OÁZA, Komenského 17, Prostějov) bude pro zájemce z řad veřejnosti.

 • Máte-li zájem se se svými studenty zúčastnit dopoledního bloku,
  volejte Mgr. Kateřině Opatrné na 582 302 553.
 • Zájemcům o účast na odpoledním bloku se doporučujeme přihlásit na bit.ly/seminar-ICM.

Vstup zdarma.

V dopoledním i odpoledním bloku budou pozvaní hosté prezentovat a seznamovat účastníky s možnostmi, jak začít podnikat, kdo jim může pomoci s rozjezdem podnikání, apod. a zároveň budou mezi hosty mladí úspěšní podnikatelé či podnikaví mladí lidé, kteří mohou účastníky inspirovat.

Program

Informační blok 15.00-16.15

 • 15.00 - Základní informace pro vstup do (živnostenského) podnikání
  Obecní živnostenský úřad

Vedoucí odboru Obecního živnostenského úřadu přiblíží základní charakteristiku živnostenského podnikání, druhy živností (včetně negativního vymezení, co živností NENÍ) a podmínky pro provozování živnosti. Dále posluchače seznámí s tím, co je zapotřebí si pro vyřízení živnosti připravit, resp. přinést s sebou na úřad a jaké další kroky po obdržení průkazu k oprávnění jsou povinni učinit.

Kontakt:

Ing. Bc. Antonie Orálková
Vedoucí odboru Obecní živnostenský úřad
tel.:
582 329 500
e-mail:
antonie.oralkova zavináč prostejov.eu
www stránky: www.prostejov.eu - Odbor obecní živnostenský úřad

 • 15.15 - Informace pro uchazeče o zaměstnání uvažující o zahájení podnikatelské činnosti
  Úřad práce

Poradkyně pro volbu a změnu povolání podá informace z pohledu Úřadu práce. Zájemci uvažující o podnikání získají přehled o možných příspěvcích na podporu uchazečů o práci zahajujících své podnikání, informace o rekvalifikacích souvisejících s rozjezdem podnikání a v neposlední řadě o projektech určených pro začínající podnikatele.

Kontakt:

Ing. Gabriela Juráčková
Poradkyně z Referátu poradenství a dalšího vzdělávání
tel.:
950 154 432
e-mail: gabriela.jurackova zavináč pv.mpsv.cz

PhDr. Adolf Tomandl
Poradce pro uchazeče o zaměstnání uvažující o zahájení podnikatelské činnosti
tel:
950 154 322
e-mail: Adolf.Tomandl zavináč pv.mpsv.cz

Bc. Jitka Růžičková
Společensky účelná pracovní místa (SÚPM) – zřízená (pro OSVČ)
tel:
950 154 444
e-mail: Jitka.Ruzickova zavináč pv.mpsv.cz

www stránky: http://portal.mpsv.cz - Prostějov

 • 15.25 - Vědeckotechnický park v Olomouci

Senior konzultant představí aktivity Vědeckotechnického parku v Olomouci na podporu inovací a inovačního podnikání v Olomouckém kraji – ať už se jedná o pronájem kanceláří a výrobních prostor, pomoc s rozjezdem podnikání či získáním dotace, transferem technologií a poradenstvím pro začínající podnikatele.

Kontakt:

Ing. Petr Měřínský
Senior konzultant
tel.:
585 631 422
e-mail:
petr.merinsky zavináč vtpup.cz
www stránky:
www.vtpup.cz

 • 15.40 - Erasmus pro mladé podnikatele

Nová ekonomika, o.p.s si klade za cíl vyhledávat a prosazovat inovativní ekonomické nástroje, které sledují sociální a ekologické cíle a zároveň vytvářejí zisk a je také zprostředkovatelskou organizací pro program Erasmus pro začínající podnikatele, který je zaměřen na rozvoj malého a středního podnikání. Tento výměnný program financovaný Evropskou unií, který umožňuje začínajícím podnikatelům vyjet až na půl roku do zahraničí (v rámci EU) a učit se zde potřebné znalosti a dovednosti od zkušených podnikatelů z branže, přiblíží na semináři paní Kačabová.

Kontakt:

Anna Kačabová
Nová Ekonomika, o.p.s.
e-mail:
anna.kacabova zavináč nova-ekonomika.cz
www stránky:
www.nova-ekonomika.cz; www.erasmus-entrepreneurs.eu

 • 15.55 - Nadační fond Dalkia ČR

Ředitelka nadačního fondu vysvětlí, jak Dalkia přispívá ke snižování nezaměstnanosti v Moravskoslezském a Olomouckém kraji podporou fyzických i právnických osob, které realizací svých projektů s veřejně prospěšným zájmem vytvářejí nová trvalá pracovní místa. Tato pomoc je zaměřena na malé a střední podnikatele především v oblasti služeb, výroby a řemesel a je určena na pořízení hmotného majetku nezbytného k zahájení podnikání.

Kontakt:

Mgr. Martina Zichová
Ředitelka nadačního fondu Dalkia ČR
tel.:
556 206 405
e-mail:
martina.zichova zavináč dalkia.cz
www stránky:
www.dalkia.cz

Příklady dobré praxe

Jirka je jednadvacetiletý podnikatel, který hned po maturitě založil firmu iParťák. Ta klientům pomáhá s tvorbou webových stránek a podnikáním na internetu. Jirka také provozuje populární magazín pro začínající i zkušené podnikatele MladýPodnikatel.cz a o své zkušenosti se dělí na svém blogu.

Jiří Rostecký
e-mail:
jiri zavináč rostecky.cz
www stránky:
www.ipartak.cz, mladypodnikatel.cz

 • 17.15 - Pavla Simonsen, Jaroslava Turková – Netstep.cz

NETSTEP.cz je dámské duo, které se věnuje téměř veškeré online reklamě a aktivitám za účelem zviditelnění firem a e-shopů na internetu. V našem portfoliu zákazníků jsou společnosti s různým zaměřením, od kosmetiky, parfémů a bylinek až po stavební obory nebo pneumatiky. Naše hlavní aktivity se pohybují okolo vyhledávačů Google a Seznam, porovnávačů Zboží a Heureka, ale také na sociálních sítích jako je Facebook a Google+. Cílem je zvýšení relevantní návštěvnosti a z toho plynoucí prodeje a objednávky služeb.

Pavla Simonsen a Jarka Turková
e-mail:
simonsen zavináč netstep.cz, turkova zavináč netstep.cz
www stránky:
www.netstep.cz

 • 18.00 - Zdeněk Novotný, Tadeáš Foltýn – Frigida.cz

"Nejsme výrobci sériových kol, ani textilní závod" říkají mladí tvůrci vystupující pod značkou Frigida. Snaží se sladit oblečení s jízdou na kole tak, aby se vymanili z šedi všedního dne. Přinášejí ojedinělé, někdy extravagantní "kousky".

Zdeněk Novotný a Tadeáš Foltýn
e-mail: zdenek.novotny zavináč frigida.cz, tadeas.foltyn zavináč frigida.cz
www stránky: www.frigida.cz

Plakát:

Nestihli jste naši akci "Co ti brání v podnikání?" a chtěli byste vědět, o čem mluvili naši hosté? Stáhněte si z příloh jejich prezentace a nechte se inspirovat!

V rámci celostátní kampaně vytvořilo také Národní informační centrum pro mládež elektronickou publikaci s názvem "Co ti brání v podnikání".
Najdete v ní stručné informace o tom, co je potřeba udělat, když chcete začít podnikat, příklady dobré praxe a užitečné odkazy.

Já a podnikání?

V rámci kampaně Právo na informace právě teď! Co ti brání v podnikání? připravilo ICM Prostějov online průzkum s názvem

Já a podnikání?

Krátký anonymní online dotazník vyplnilo 107 respondentů, z nich většina byli mladí lidé do 30 let. Dotazník se nejvíce šířil díky e-mailu, sociálním sítím a během akcí ICM Prostějov.

Co Vy a podnikání?

Chtěl/a bych jednou začít podnikat. 31 respondentů
Ještě jsem o tom neuvažoval/a, ale proč ne. 26 respondentů
Už podnikám. 32 respondentů
Podnikání není nic pro mě. 18 respondentů

Kdo nebo co ovlivnilo tento váš postoj k podnikání?

Rodina 37 respondentů
Přátelé 28 respondentů
Škola 12 respondentů
Příklad v okolí 30 respondentů
Vlastní zkušenost 26 respondentů
Situace na trhu práce 32 respondentů
Média 10 respondentů
Jiné:
   Touha vyzkoušet něco nového.
   Mé vlastní zájmy.
   Touha být nezávislý a nemuset se nikomu přizpůsobovat a nikoho poslouchat.
   Chci být sám sobě pánem.
   Nedostatek vlastních schopností potřebných k podnikání.
   Vysoký věk.
   Mám práci, která mě baví, a proto nemusím podnikat.
   Touha dokázat něco víc
   Propuštění ze zaměstnání.
   Nespokojenost v předchozím zaměstnání

15 respondentů
  1 respondent
  1 respondent
  1 respondent
  1 respondent
  1 respondent
  1 respondent
  6 respondentů
  1 respondent
  1 respondent

Co respondenty nejvíce ovlivnilo vzhledem k jejich postoji k podnikání?

Co respondenty nejvíce ovlivnilo vzhledem k jejich věku?

Uveďte, prosím, konkrétní příklad:
(uvádíme pouze výběr z odpovědí) 

Chtěl/a bych jednou začít podnikat.

 • Můj přítel podniká a celkem se mu daří, jeden můj známý taktéž.
 • Ráda bych si vydělala nějaké peníze ke svému zaměstnání.
 • Ráda bych řídila sama sebe a zařizovala si různé věci, než aby mi někdo říkal co a jak mám dělat.
 • Nasbírat zkušenosti ve firmě a potom nabyté zkušenosti využít ve vlastním, s tím, že si tam člověk bude moct spoustu věcí udělat podle sebe, realizovat vlastní nápady, nést vlastní zodpovědnost...
 • Máme nápad, který bychom chtěli zrealizovat. Navíc dneska je těžké sehnat práci a podnikání je možná jedna z věcí, co je tu uskutečnitelné.
 • Na trhu práce je málo pracovních pozic, je lepší přijít s něčím inovativním.
 • Většina mých kamaráců podniká a úspěšně.
 • Když uvážím kariérní postup a možnosti seberealizace v rámci profesní hierarchie, přijde mi zajímavější rozvíjet něco vlastního. Podnikání pro mě neznamená "víc peněz", ale životní styl a plnění si vlatních snů - i za cenu mnohem časově a fyzicky náročnější práce než v rámci firmy. Co mě částečně ovlivnilo tak jsou média a setkání se s lidmi kteří podnikají.
 • Získala jsem zkušenost v zahraničí.
 • Oba moji rodiče podnikají, plánuju podnikat s kamarádkou na vlastní zodpovědnost za svoje činy.
 • V mém oboru to obvykle ani jinak nejde, člověk musí alespoň část příjmu mít jako podnikatel, přestože je zaměstnaný jinde.
 • Situace na trhu práce není zrovna příznivá pro maminky s malými dětmi, ráda bych pracovala, ale zároveň bych ráda byla se svými dětmi v důležitých okamžicích, což při pracovním poměru není pokaždé dost dobře možné. Navíc pokud mám možnost podnikat a uzpůsobit si svou pracovní dobu, tak jak potřebuju já a moje děti, tak není moc o čem přemýšlet, i když se jedná o velice náročné rozhodnutí, protože člověk musí opravdu hodně pracovat a snažit se, aby se uživil.
 • Vyhovovalo by mi být sama sobě šéfem… Mám podnikatelský záměr, o kterém si myslím, že by mohl fungovat. Bojím se ale finančního vkladu…
 • Situace na trhu práce mi dlouhodobě neumožňuje získat vhodné zaměstnání a možná že na to ani nejsem ten správný typ, když moji předkové vždy podnikali. Už dávno jsem chtěl navázat na tradici našeho starobylého rodu, ale stát mi v tom prozatím bohužel stále ještě a navíc velmi účinně brání.

Ještě jsem o tom neuvažoval/a, ale proč ne.

 • Práce jde s naplněním a radostí.
 • Strach z neúspěchu, velká konkurence na trhu.
 • Rodině se v podnikání daří.
 • Otec je vcelku úspěšným podnikatelem, má spousty kontaktů a přátel. Žije naplňujícím životem, narozdíl od jiných pracujících lidí v mém okolí, ktré jejich práce nebaví.
 • Nedostatek míst se zkráceným pracovním úvazkem. Mám děti 7 a 4 roky.
 • Tátá je uspěšný podnikatel a má hodně peněz. A to se mi líbí a motivuje mě to.
 • Nepřipadá mi, že bych na to byla ta pravá, ale kdybych měla nějaký nápad, tak proč ne... Někteří mí přátelé podnikají a také bych to do nich neřekla.

Podnikání není nic pro mě.

 • O podnikání se moc nezajímám, baví mě spíš sociální práce.
 • Nikdo v rodině nepodniká.
 • V dnešní době je to pro mě dost nejisté a já mám ráda jistotu.
 • Lidé, které znám a podnikají, musí být neustále v práci, nemají skoro žádné volno.
 • Asi nemám dost drzé čelo a ostré lokty.
 • Nemám dost zkušeností a odvahy začít podnikat.
 • Nejsem dost průrazná a mám obavy z nekalé konkurence.
 • Již jsem se podnikat pokoušela a myslím, že pro to nemám vlohy.
 • Příliš mnoho papírování (např. daňové přiznání podat na FÚ, SSZ, ZP). Neměla jsem jasno, zda někde nedlužím na daních. Zda jsem vše přiznala tak jak ve skutečnosti je. Těžko se mi orientovalo ve formulářích a co je kam potřeba přiložit. Bylo to pro mě stresující.
 • Připadá mi, že podnikatelné jsou nesvobodní, říká se, že si mohou organizovat čas, ale vždyť jsou vlastně v práci permanentně. Když je člověk zaměstnaný, má časově oddělenou dobu kdy je v práci, a kdy se jí už nemusí věnovat. Ale u podnikatelů v mém okolí pozoruji, že musí být neustále dostupní, pořád musí vymýšlet, jak udělat to či ono lépe a nemají čas si oddechnout.

Už podnikám.

 • Přátelé dělali amatérské webovky. Mě to začalo bavit. Škola mě naopak nebavila, a tak jsem se vzdělával sám. Líbily se mi příběhy o úspěšných podnikatelích. Bavilo mě tvořit, řídit, realizovat, ...
 • Sousedovi se v podnikání daří, potřebuji zabezpečit rodinu.
 • Rodinná firma.
 • Hromadily se mi doma vyrobené předměty, tak jsem si řekla, že je zkusím prodávat.
 • Možnost práce z domova.
 • Naskytla se příležitost.
 • Baví mne dělat průvodce turistů.
 • Chtěl jsem se nechat zaměstnat, ale po 50 Vás nikdo nezaměstná. Podnikaní byla jen nutnost.
 • Na podnikání jsem si od začátku až doteď nejvíce vážil a stále vážím svobody. Tj. že nemám nikoho - často hloupého - nad sebou, a že si můžu dle sebe zvolit ideální poměr mezi časem v práci a časem s rodinou. Také to prospělo sebevědomí, když jsem zjistil, že se mi daří.
 • Chtěl jsem se starat sám o sebe, nebýt závislý na rozhodování zaměstnavatele apod.

Které z následujících osobnostních charakteristik jsou podle vás pro podnikatele důležité?

Jaké výhody podle Vás podnikání přináší?
(uvádíme pouze výběr z odpovědí)

 • Samostatnost (člověk je vlastním pánem, případně i ostatním; může víc věcí ovlivnit, než když jen plní zadání od zaměstnavatele)
 • Kontrola nad celým projektrem
 • Možnost rozhodovat podle vlastního uvážení o všech svých nápadech
 • Časová flexibilita (např. možnost pracovat i doma u nemocného dítěte; volná pracovní doba; později i více času obecně)
 • Dělat, co mě baví
 • Možnost cestování
 • Finanční zajištění (možnost velkého výdělku, pokud se člověku daří)
 • Zkušenosti (i z různých oblastí - člověk musí improvizovat a jedna flexibilně i v situacích, kterým by se "normálně" vyhnul)
 • Splnění vlastního snu; seberealizace
 • Svoboda (časová; při rozhodování; dělám to, co chci a čemu věřím a tak jak chci; …)
 • Úspěch
 • Volnost
 • Větší motivace
 • Osobní rozvoj
 • Zábavnější než jednotvárná práce
 • Možnost práce z domova

Jaké nevýhody podle Vás podnikání přináší?
(uvádíme pouze výběr z odpovědí)

 • Finanční riziko; nejistota výdělku
 • Stres
 • Časová náročnost (velká náročnost především v začátcích; práce 24/7; méně času na rodinu a přátele; záliby, dovolenou)
 • Vážné ohrožení v případě dlouhodobé nemoci
 • Ztráta volného času, peněz, energie, nervů, …
 • Velká rizika (nejistá situace; možnost neúspěchu a krachu; konkurence; podnikatelská nápad nemusí být dost dobrý; ...)
 • Malá podpora ze strany státu
 • V případě neúspěchu ztráta zaměstnání
 • Velká byrokratická zátěž (velká časová investice v začátcích; spousta formulářů; nevýhodné pojištění; …)
 • Zadlužení se
 • Nejistota
 • Možnost ztráty motivace
 • Dlouhá doba při hledání místa na trhu práce
 • Obavy ze selhání
 • Zodpovědnost (např. za zaměstnance)

Co je podle Vás důležité předtím, než začnete podnikat?

Mít dobrý nápad 78 respondentů
Mít dobrý podnikatelský plán 55 respondentů
Mít dostatek peněz 45 respondentů
Mít dostatek peněz do začátku 45 respondentů
Mít vlastní zaměstnance 43 respondentů
Mít pro své podnikání podporu rodiny a přátel 38 respondentů
Mít hodně pracovních zkušeností 15 respondentů
Mít motivaci 5 respondentů

Jak ovlivňuje váš vztah k podnikání vaše odpovědi?

Víte, kde hledat informace v případě, že byste chtěli začít podnikat? Znáte některé z možností finanční podpory pro (začínající) podnikatele?

Rozjezdy roku (www.rozjezdyroku.cz) 12 respondentů
Nadační fond Dalkia (www.dalkia.cz/cz/nadacni-fondy) 2 respondenti
Nastartujte se (www.nastartujtese.cz) 14 respondentů
Erasmus pro mladé podnikatele (www.erasmus-entrepreneurs.eu) 13 respondentů
Zvýhodněné úvěry pro podnikatele 21 respondentů
Příspěvek na zahájení samostané výdělečné činnosti Úřadu práce 18 respondentů
Program Revit 2 respondenti

Co jste ochotný/á pro úspěšné podnikání udělat?

Pracovat o víkendech, státních svátcích 50 respondentů
Omezit své koníčky 41 respondentů
Trávit méně času s rodinou 13 respondentů
Trávit méně času s přáteli 29 respondentů
Dále se vzdělávat 60 respondentů
Vzít si finanční úvěr 14 respondentů
Najít si jinou práci na částečný úvazek 20 respondentů
Uskromnit se 42 respondentů
Přestěhovat se 17 respondentů
Ostatní (rekvalifikovat se; aktivně vyhledat přímé zákazníky, nekomunikovat s nimi přes prostředníka)
3 respondenti

 

Děkujeme všem, kteří se do průzkumu zapojili.

QR kódová hra

ICM Prostějov pořádá v rámci kampaně Právo na informace právě teď - Co ti brání v podnikání? a ve spolupráci s dalšími ICM v ČR a Národním informačním centrem pro mládež velkou letní QR kódovou hru.

Pravidla QR kódové hry (oblast Prostějov)

Od 1. srpna až do 14. září 2014 budou umístěny (nejen) v Prostějově a okolí kartičky s QR kódy.

Každý, kdo najde kartičky (viz nesoutěžní ukázková kartička) a správně odpoví alespoň na tři soutěžní otázky ICM Prostějov skryté pod QR kódy, bude zařazen do slosování o společenskou hru Citadela a zároveň postoupí do celostátního losování o věcné ceny.

Výherce společenské hry Citadela bude vylosován ve středu 17. září 2014 a o své výhře informován na jím uvedeném e-malovém kontaktu.

Ten, kdo zodpoví nejrychleji (a správně) všech 10 otázek ICM Prostějov skryté pod QR kódy, získá hru Černé historky - absurdní příběhy.

Ceny si výherci budou moci vyzvednout osobně v ICM Prostějov, Komenského 17, Prostějov v otevírací době nebo jim bude doručena na jimi uvedenou adresu poštou.

Soutěžící uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním zaslaných osobních údajů pro účely organizace soutěže včetně jejich zveřejnění v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Organizátor si vyhrazuje právo změnit podmínky soutěže nebo ji zrušit. Na výhru v soutěži není právní nárok.

Seznam míst se soutěžními QR kódy - oblast Prostějov:

Prostějov

 1. Hliníky 4 - Habro - výloha
 2. Husovo nám. 67 - Ekocentrum Iris - okno
 3. Komenského 17 - ICM Prostějov - vitrína
 4. nám. T. G. Masaryka - radnice - vitrína
 5. Přemyslovka 19 - salon Charizma - okno
 6. Wolkerova 27a - trafika - výloha
 7. Vápenice 19 - 1. moravská štrúdlárna - okno

Olomouc

 1. Janského 1 - ICM Olomouc - vitrína
 2. Na Střelnici 12 - studio Style - okno
 3. Pavelčákova 7/9 - FORMOSA bubble tea - dveře

Všechna místa najdete také v naší speciální mapě QR kódová hra (oblast Prostějov). Děkujeme všem partnerům, kteří nám umožnili umístit v jejich prostorách naši soutěžní kartičku.

Celostátní losování

Celostátní losování o hodnotné ceny ze všech soutěžících, kteří správně odpověděli na alespoň tři soutěžní otázky, proběhne začátkem října v Národním informačním centru pro mládež. Podrobnosti budou ještě upřesněny.

Seznam všech míst se soutěžními QR kódy je zveřejněn na adrese www.nicm.cz/velka-letni-hra.