Nabídka pro školy

Chtěli byste pro svou třídu uspořádat seminář, besedu nebo workshop na nějaké konkrétní téma, které jste nenašli v naší nabídce?

Na příklad:

Rádi pro vás takovýto seminář, besedu či workshop připravíme, zorganizujeme, případně domluvíme lektora. Kontaktujte nás na e-mailu info zavináč icmprostejov.cz a domluvíme se na našich možnostech.

Potřebujete materiály (letáky, plakáty, brožurky apod.) na nástěnku nebo pro výuku?

Na příklad:

Kontaktujte nás na e-mailu info zavináč icmprostejov.cz a domluvíme se na našich možnostech.

Exkurze do ICM pro ZŠ i SŠ

Exkurze je určena pro menší i větší skupiny (max. 30 osob). Délka exkurze je přibližně 45 minut.

Žáci/studenti a jejich pedagogický doprovod si mohou:

 • prohlédnout prostory ICM Prostějov,
 • seznámit se s pracovníky i dobrovolníky, kteří v ICM působí v rámci Evropské dobrovolné služby,
 • dozvědět se informace o síti informačních center pro mládež v ČR, o službách a možnostech volnočasových aktivit, které nabízí
 • vyzkoušet si hledání informací, ale také deskové a společenské hry, taneční podložky (DDR) nebo si vyrobit vlastní odznáček

Máte-li zájem o exkurzi do ICM nebo byste raději uvítali, kdybychom přišli my za vámi na školu, kontaktujte nás na e-mailu info zavináč icmprostejov.cz nebo se obraťte přímo na vedoucí ICM Prostějov - Kateřinu Opatrnou.

Kontakt:

Informační centrum pro mládež Prostějov
Komenského 17, 796 01 Prostějov

tel.: 582 302 553
e-mail: info zavináč icmprostejov.cz

Infoabsolvent.cz aneb kam na školu - pro ZŠ

ICM Prostějov nabízí základním školám v Prostějově a okolí bezplatné prezentace a workshopy k portálu Infoabsolvent.cz, který vznikl v rámci projektu MŠMT VIP Kariéra II - Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy.

Po domluvě je možné:

 1. seznámit výchovného poradce či další učitele na škole, jak pracovat s portálem Infoabsolvent.cz v rámci individuální práce se žáky či přímo v hodinách věnovaných průřezovému tématu "Člověk a svět práce",
 2. připravit prezentaci nebo praktické workshopy pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ, kdy si sami žáci vyzkouší práci s portálem za využití připravených pracovních listů, a to v rozsahu 45 nebo 90 minut.
  Témata pracovních listů jsou např. Každé rozhodnutí stojí na informacích, Co musí umět uchazeč o práci, Co všechno se dá studovat, Vybrat si školu není nic těžkého, Jak na to, ...

Reference: ve školním roce 2014/2015 proběhly prezentace a workshopy na ZŠ J. Železného (Prostějov), ZŠ Dr. Horáka (Prostějov), ZŠ a MŠ Palackého (Prostějov) a ZŠ nám. Svobody (Šternberk).

Máte o prezentaci nebo praktický workshop k portálu Infoabsolvent.cz zájem? Kontaktujte nás.

Kontakt:

Informační centrum pro mládež Prostějov
Komenského 17, 796 01 Prostějov

tel.: 582 302 553
e-mail:
info zavináč icmprostejov.cz

JeLibo... vzdělávací modul (nejen) o dobrovolnictví

Informační centrum pro mládež Prostějov - regionální partner EURODESKU - nabízí středním školám v Olomouckém kraji realizaci vzdělávací modulu

JeLibo...

...cestovat?
...učit se jazyky?
...poznávat nové lidi?

...být dobrovolníkem?
...získávat nové zkušenosti?

Během semináře se studenti dozvědí:

 • co je to dobrovolnictví;
 • jak dobrovolnictví prospěšné společnosti a co může přinést samotnému dobrovolníkovi;
 • o možnostech dobrovolnictví ve svém okolí;
 • jak se stát dobrovolníkem v zahraničí či jak se zapojit do dalších projektů nejen v Evropě, ale po celém světě.

Celé setkání má formu interaktivního semináře. Během 45-90 minut jsou studentům předávány informace o daném tématu, zároveň studenti mají díky interaktivním metodám neformálního vzdělávání prostor pro diskusi a vyjádření vlastních názorů.

Seminář je určen zejména pro studenty 2. a 3. ročníků středních škol, probíhá přímo na škole a je pro školy zdarma. Délku semináře je možné přizpůsobit podle potřeb školy.

Máte zájem, aby modul JeLibo... proběhl na vaší škole nebo ve vaší třídě?

Kontaktujte, prosím, naši organizaci nebo navštivte webové stránky národního partnera EURODESKU 

Kontakt:

Informační centrum pro mládež Prostějov
Komenského 17, 796 01 Prostějov

tel.: 582 302 553
e-mail: info zavináč icmprostejov.cz

Seminář o Evropské dobrovolné službě pro SŠ

EDSICM Prostějov nabízí středním školám na Prostějovsku i v celém Olomouckém kraji možnost semináře pro studenty o Evropské dobrovolné službě (EDS), která poskytuje mladým lidem příležitost angažovat se v dobrovolnických projektech v rámci krátkodobého či dlouhodobého pobytu v zahraničí se zajištěným ubytováním, stravováním a kapesným.

Seminář je vhodný zejména pro studenty 2. a 3. ročníků středních škol. Termín, formu a délku prezentace (45 až 90 minut) je možné přizpůsobit potřebám školy a účastníků.

Pracovníci ICM Prostějov mají zkušenosti jak s hoštěním EDS dobrovolníků ze zahraničí u nás, tak s vysíláním českých zájemců o EDS do zahraničí. Ve školním roce 2015/2016 budou u nás působit dobrovolníci ze Španělska a Francie.

Kontakt:

Informační centrum pro mládež Prostějov
Komenského 17, 796 01 Prostějov

tel.: 582 302 553
e-mail:
info zavináč icmprostejov.cz

Archiv

HYHO - vzdělávací modul o dobrovolnictví pro SŠ

Informační centrum pro mládež Prostějov - regionální partner EURODESKU - nabízí středním školám v Olomouckém kraji možnost účastnit se projektu

HYHO

HYHO neboli Help Yourself by Helping Others je součástí strategie Evropské unie v komunikaci s mladými lidmi. Modul HYHO vznikl v návaznosti na Evropský rok dobrovolnictví (2011), vyhlášený Evropskou unií, v ČR jej má v gesci Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Během vzdělávacího modulu HYHO se studenti:

 • dozví, co je to dobrovolnictví;
 • zjistí, jak je dobrovolnictví prospěšné společnosti a co může přinést samotnému dobrovolníkovi;
 • seznámí se s možnostmi dobrovolnictví ve svém okolí a jak se stát dobrovolníkem v jiné zemi v Evropě;
 • budou podpořeni ve svých (budoucích) dobrovolnických aktivitách.

Jak HYHO probíhá?

 • Projekt se zaměřuje na studenty středních škol.
 • Program trvá 2 vyučovací hodiny a je možné jej mít přímo ve třídě.
 • Celé setkání má formu interaktivního semináře. Během 90 minut jsou studentům předávány informace o daném tématu, zároveň studenti mají díky interaktivním metodám neformálního vzdělávání prostor pro diskusi a vyjádření vlastních názorů.
 • Modul realizují spolupracovníci Eurodesku (regionální partneři Eurodesku, Informační centra pro mládež nebo další spolupracovníci).
 • Probíhá v zemích celé EU.

Modul je pro školy zdarma.

Máte zájem, aby modul HYHO proběhl na vaší škole nebo ve vaší třídě?

Kontaktujte, prosím, naši organizaci nebo navštivte webové stránky národního partnera EURODESKU 

Kontakt:

Kontaktní osoba: Kateřina Opatrná

Informační centrum pro mládež Prostějov
Komenského 17, 796 01 Prostějov

tel.: 582 302 553
e-mail: opatrna zavináč icmprostejov.cz

SYTYKIA - vzdělávací modul o EU pro SŠ

Informační centrum pro mládež Prostějov - regionální partner EURODESKU - nabízí středním školám v Olomouckém kraji možnost účastnit se projektu

SYTYKIA

sytykia.gif, 296x20, 2.04 KB

Cílem této iniciativy je organizovat po celé Evropě místní setkání s mladými lidmi na téma evropského povědomí a představit evropské příležitosti pro mladé lidi. Celou akci realizují regionální partneři Eurodesku pod vedením celoevropské sítě Eurodesk a za podpory Evropské komise (Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu).

Obsah přednášky SYTYKIA

Nazýváme sice celé setkání přednáškou, ale nejedná se o přednášku v pravém slova smyslu, protože během 90 minut jsou využívány interaktivní neformální metody a studenti mají prostor, aby sami mohli vyjádřit své názory.

Přednáška má několik částí:

 • Úvod a představení projektu
 • Eurokvíz a jeho vyhodnocení
 • Jaké jsou evropské příležitosti pro mladé lidi
 • EU v každodenním životě a jak EU prezentuje sama sebe
 • Jak jsou tato témata důležitá pro mladé lidi a mají nějaká vlastní?
 • EU chce znát názory mladých lidí
 • Vyhodnocení a závěr

Modul je pro školy zdarma.

Máte zájem, aby modul SYTYKIA proběhl na vaší škole nebo ve vaší třídě?

Kontaktujte, prosím, naši organizaci nebo navštivte webové stránky národního partnera EURODESKU

Kontakt:

Kontaktní osoba: Kateřina Opatrná

Informační centrum pro mládež Prostějov
Komenského 17, 796 01 Prostějov

tel.: 582 302 553
e-mail: opatrna zavináč icmprostejov.cz