2008–2009 – Servet Ünal a Franziska Handrick

Franziska Handrick

7/9/2008 - 9/8/2009
Franziska.jpg, 500x493, 74.07 KB
Franziska v průběhu školního roku vedla německou konverzaci, zapojila se do několika kurzů na Staré Vodě a připravila mnoho odpoledních kreativních činností, např. Adventní kalendář, kde seznamovala zájemce s vánočními tradicemi své země - Německa. Své kreativní schopnosti využila i při tvorbě PF 2009. Zúčastnila se besed se studenty SŠ (SYTYKIA) i dalšími zájemci a dělila se o své zkušenosti, které získala v rámci Evropské dobrovolné služby s návštěvníky Dne Země, Dne EU a dalších aktivit, na kterých se významně podílela. Společně s pracovníky klubu Oáza připravia projekt výměny mládeže, který proběhl v červenci 2009 za účasti scholy Cyrilometodějského gymnázia a skupin mládeže z Polska, Bulharska a Rumunska.

About Franziska

My name is Franziska Handrick and I am 23 years old. Before I came to Czech republic I was studying teaching in primary school. Now I am here for 11 mounth and work at ICM.

I like playing the guitar und cycling.

My hometown is Görlitz in Germany. It is a small town in the east of Germany on theborder to Poland. It has ca. 55.000 inhabitants.

Görlitz is popular for its beautiful old town. The river Neisse splits Görlitz into a polish and a german part.

The 15th meridian goes through Görlitz. So the clocks all over the central-European time zone are going like the clocks in Görlitz.    

 

peterskirche.jpg, 503x377, 52.54 KB

Adventní kalendář

Na každý pracovní den od 1. prosince do 18. prosince 2008 připravila Franziska Handrick netradiční adventní kalendář. Každý den od 14:30 si mohli zájemci přijít do ICM Prostějov vyrobit něco vánočního nebo např. ochutnat vánoční punč. Jediné co bylo potřeba udělat, bylo najít správné dveře, za kterými je čekalo překvapení (šipky na schodišti napovídaly).

Kdy:

  • každý všední den (1.12. - 18.12.; s výjimkou 2.12.), vždy od 14:30 do 15:00

Kde:

  • v budově Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově (správné dveře jsou označeny číslem dne a směřují k němu šipky) 

Co všechno kalendář skrýval:

1.12. ochutnávka vánočního punče

3.12. slepované domečky ze sušenek

4.12. vánoční origami

5.12. vánoční papírová hvězdička

8.12. Co (ne)víte o Betlému? (prezentace s fotkami)

9.12. čajovna

10.12. výroba vánočních pohlednic

11.12. německá vánoční píseň

12.12. pohádka

15.12. vánoční zpívání a muzicírování

16.12. vánoční hra se slovy

17.12. čajovna

18.12. výrova vánočních přání ubrouskovou metodou

Fotky z adventního kalendáře najdete v naší fotogalerii.

Über Franziska

Über mich

 Mein Name ist Franziska Handrick und ich bin 23 Jahre alt. Bevor ich nach Prostějov gekommen bin, habe ich 4 Jahre Lehramt für Grundschule in Bayreuth studiert. Nun mache ich vom 08.09.2008 bis 08.08.2009 einen EFD – europäischen Freiwilligendienst- in Tschechien.

In meiner Freizeit spiele ich gern Gitarre oder fahre gern Fahrrad.

Über meine Heimatstadt

Meine Heimatstadt ist Görlitz. Dort bin ich aufgewachsen und zur Schule gegangen. Görlitz ist die östlichste Stadt Deutschlands. Es liegt in dem Bundesland Sachsen, direkt an der polnischen Grenze. Der Fluss Neisse teilt die Stadt in einen deutschen und einen polnischen Teil. Görlitz hat Etna 55.000 Einwohner. Viele Gebäude in der Altstadt sind noch aus dem Mittelalter erhalten. Auch Teile der ehemaligen Stadtmauer kann man noch finden. Diese war mit einigen Türmen versehen. Noch heute schmücken sie die Stadt, die durch sie zu ihrem Namen: „Stadt der Türme“ kam.

von_oben_14_20061103_1232627946.jpg, 458x342, 24.46 KB

http://www.goerlitzkultur.de

Der 15te Meridian, an dem sich die Zeitzone der mitteleuropäischen Zeit orientiert durchquert Görlitz.

meridian.JPG, 267x349, 56.15 KB

Die höchste Erhebung im Stadtgebiet ist der Berg Landeskrone. Er ist 420 Meter hoch.

landeskrone.jpeg, 500x333, 48.21 KB

Sehr bedeutend ist auch der Nachbau des Heiligen Grabes von Jerusalem und des dazugehörigem Kreuzweges. Es heisst, dass der Görlitzer Nachbau den Stätten zu Jesus Zeiten am ähnlichsten sind.

Aufgrund der schönene Altsstadt ist Görlitz eine beliebte Filmkulisse. 2002 diente Görlitz im Film In 80 Tagen um die Welt als Paris des 19. Jahrhunderts. Im Jahr 2008 stattete Kate Winslet Görlitz im Rahmen der Dreharbeiten für den Film Der Verleser einen mehrtägigen Besuch ab.

Servet Ünal

16/10/2008 - 2/7/2009
Servet.jpg, 450x600, 28.93 KB
Spolu s Franziskou se významně podílel na přípravě Eurodiskotéky, spojené s karaoke a přespáním ve škole. Každý týden vedl Kavárnu a čajovnu u Serveta, ve které nejen učil zájemce vařit kávu tak, jak se podává v jeho rodné zemi - Turecku, ale také prezentoval svoji vlast pomocí připravených materiálů na notebooku. Připravil česko-turecké pexeso a ekologické materiály ke Dni Země. Na Den Země si také připravil sportovní aktivitu pro děti. Další z jeho aktivit byla příprava fotografické prezentace Prostějova "Prostějov očima cizince", kterou můžete najít na internetových stránkách ICM Prostějov, nebo krátká reportáž mezi návštěvníky Prostějovského veletrhu zábavy, kterou natočil spolu se studenty CMG.

A short idea - Bravery

Bravery

A seed doesn't know what it will be and wouldn't believe it is going to be a flower. Its way is long and maybe it is better to avoid this way because nothing is guaranteed and there is a lot of danger and risk. The seed is safe in its shell.

Finally the seed gets the strength and confidence to start its way. It leaves the shell and moves out.
So the fight with soil, stones and rocks starts.

The seed is hard however its bud is very fragile and a lot of various dangers threaten it. For the seed it is safe if it doesn't leave the shell, it would stay there for years.

The bud starts to find light, maybe it doesn't know how and why but it tries. The seed has a dream (to be a flower) and it has to suffer in order to get it.

Human beings have a similar way which is difficult! They need to be brave! When we are in a difficult situation, there are two possibilities how to react:
Either we get angry and find something or somebody to blame or we try to survive and improve the things.

The flower shows us the way, it comes out from darkness to light and gets its goal.

Life has no meaning if you run away and don't fight with difficulties and if you don't accept the reality.
If the seed wants to be a flower, it should overcome difficulties.

If you want it, you must be brave and take risk.

 

The translation: Fershteh Ezzatian

Prostějov by eyes of foreigner / Prostějov očima cizince

Servet Ünal during his European Voluntary Service took photos of interesting places in Prostějov. Look at it. / Servet Ünal vyfotil během své Evropské dobrovolné služby několik zajímavých míst v Prostějově. Podívejte se na ně.

Tapety Turecko / wallpapers Turkey

Stáhněte si tapetu pro svůj počítač: turecká města, krajina, jídlo. Tyto tapety pro vás připravil Servet Ünal, účastník Evropské dobrovolné služby z Turecka.

Download wallpapers for your computer: Turkish towns, nature scenaries, food. The wallpapers were prepared for you by Servet Ünal, the participant of European Voluntary Service from Turkey.

 

Turecká pohádka / Turkish fairytale

Jedna méně známá turecká pohádka.../ A less known Turkish fairytale...

Holohlavý převozník

Před dávnými věky žil jeden král a ten měl dvě děti, dceru a syna, které nade vše miloval.

Jednoho dne král přemýšlel: "Mám velmi rád svého syna, nechci, aby ho něco tížilo, a nezatěžuji ho starostmi, ale dříve či později se stane králem této země a tak by se měl mnoho věcí naučit…"

Král se tedy poradil se svým rádcem a rozhodli se, že svolají nejlepší učitele z celé země.

Když se o té zprávě dozvěděl princ, vůbec se mu nelíbila. Chtěl se jen bavit a myslel si: "Můj otec je nevzdělaný a vládne této zemi, proč bych to nemohl dělat zrovna tak. Chci se bavit a jezdit na svém koni…" ale nikomu o tom neřekl.

Král a jeho rádcové brzy vybrali nejlepší učitele a hodiny mohli začít.

Jednoho dne ráno se princ procházel po zahradě, když tu uviděl mladíka, který spal na zemi. Vypadal jako chytrý a slušný mládenec. Princ jej probudil a zeptal se ho: "Kdo jsi? Zdá se, že nemáš na tomto světě žádné starosti, když můžeš takto spát."

"Vaše výsosti, jsem jedním z Vašich převozníků, říkají mi ‚holohlavý převozník‘ a mám stejné starosti jako každý jiný, ale vždy je tu nějaké řešení. Pokud o svém problému někomu řeknete, cesta se vždy ukáže."

Princ mu tedy řekl o tom, co jej tíží, a "holohlavý převozník" mu na to odvětil:

"Ale to přece není nic těžkého! Každý by byl šťastný, že se může učit nové věci a stát se moudrým člověkem!"

Náhle prince napadlo: "Počkej! Už vím, co udělám! Místo mě budeš chodit do hodin ty. Zatím jsem ještě žádnou neměl a tak mě učitelé ještě neviděli. Zařídím to tak, že lidé, kteří mě znají, při vyučování nebudou."

"To je ale nebezpečné a pokud na to král přijde, bude mě to stát hlavu!"

"Pokud mě neposlechneš, sám tě zabiju dřív než král!"

Co měl chudák holohlavý převozník dělat!? Musel poslechnout prince. Učitelé začali s hodinami, a tak zatímco převozník každý den studoval, princ se proháněl na koni a bavil se…

Ve skutečnosti si holohlavý převozník vždy přál studovat a nyní se mu toto přání splnilo! Jednoho dne po vyučování, když opouštěl komnatu, uviděl princeznu. Už jednou ji viděl v zahradě a od té doby byl do ní zamilovaný. A nyní ji znovu uviděl!

Princezna si pomyslela, že ten mládenec v pěkných šatech musí být jedním z přátel jejího bratra, a taky se jí zalíbil.

Hrad ležel blízko velkého jezera. Každý den se musel převozník přeplavit přes jezero, protože měl chalupu na druhém břehu. Byl zvyklý si po cestě domů zpívat o svých přáních a trápeních, takže už je znaly všechny jezerní labutě, ryby i voda.

Dny plynuly až konečně učitelé řekli, že již prince naučili všemu, co znají, a nyní že nastal čas zkoušky. Rozhodli se, že na ni pozvou také mudrce z daleka.

Princ i holohlavý převozník z toho byli velmi nervózní, a tak se princ rozhodl, že o všem řekne svému otci. Král se velmi rozzlobil a chtěl nechat převozníka popravit, ale jeho dcera ho naléhavě prosila, aby to nedělal.

Holohlavý převozník se skryl ve své chalupě. Král jej chtěl chytit, a tak se vypravil přes jezero. Tu však zaslechl převozníkovu píseň, jak ji zpívají voda, labutě i ryby. Také zpívaly o tom, že je převozník nevinný…

Vojáci však převozníka chytli, spoutali a odvedli na hrad. Mudrci už ale dorazili do země, a tak se král po poradě se svým nejvyšším rádcem rozhodl, že celou věc udrží v tajnosti. Během zkoušky byl přítomen pouze král, jeho nejvyšší rádce, holohlavý převozník, mudrci z daleka a také princezna, která vše pozorně sledovala. Holohlavý převozník zvládl všechny zkoušky výborně.

Král si pomyslel, že by nebylo dobré zabít tak chytrého mladíka, který může být jeho zemi velmi užitečný, a tak si zavolal holohlavého převozníka a řekl mu: "Měl bych tě zabít, ale vidím, že nám můžeš být velmi užitečný, protože my potřebujeme chytré a vzdělané lidi. Proto ti odpouštím. Řekni, máš nějaké přání?"

Holohlavý převozník tomu nemohl uvěřit: "Vaše výsosti, jsem Vám hluboce vděčný, já…"

Nemohl pokračovat, ale král dobře věděl, co chtěl říci. Všechno slyšel na jezeře a tak se podíval na princeznu a na převozníka a rozesmál se.

Brzy byla svatba a princezna a holohlavý převozník žili spolu šťastně…

 

V příloze si můžete pohádku stáhnout ve formátu .pdf, jak v české, tak v anglické verzi. / The fairytale is enclosed as PDF in the Czech and English version.

NáhledPřílohaVelikost
Holohlavý převozník.pdf145.03 KB
Bald boatman.pdf143.17 KB