Osobní asistence

Osobní asistence

Asistence o.p.s pořádá kampaň, která ma za cíl seznámit co nejvíce lidí s možností vykonávat osobní asistenci pro ty, kteří ji potřebují.

Osobní asistence je služba, která poskytuje lidem s různým typem postižení a seniorům každodenní podporu: jedná se o jednoduché úkony v domácnosti, ale i doprovody do práce, do škol, či na volnočasové aktivity. Díky této podpoře mohou lidé se znevýhodněním žít samostatný, kvalitní, a především svobodný život. Asistentkám a asistentům přináší tato práce nečekaná spojení, přátelství a osobní růst.

Rádi byste asistovali?

Prvním krokem je kontakt. Vyberte si organizaci ve Vašem kraji, kontaktujte ji a vyptejte se na podrobnosti. Organizace se liší rozsahem poskytované asistence, cílovou skupinou, finančním ohodnocením, ale i nároky na Vás jako na asistující.

Druhým krokem je zácvik. Míra zaučení se v jednotlivých organizacích liší. Zácvik může být rozmanitý a obsahovat vše od tréninku přesunů po pohyb ve veřejném prostoru, vstávání, hygienu, oblékání, jídlo...

A posledním krokem je práce. Domluvte si pravidelné či nepravidelné, několikahodinové či celodenní asistence a užijte si práci, která má smysl!Více informací:
web:
www.asistujeme.cz
facebook:
Asistujeme.cz
video YouTube:
Pojďte dělat práci, která má smysl!zdroj: www.asistujeme.cz