Dobro-druzi

Dobro-druzi

Do programu se mohou hlásit týmy dětí a mladých lidí od 2. stupně ZŠ do 26 let (školní třídy, oddíly, skupiny vysokoškoláků, děti z volnočasového kroužku či party kamarádů). Týmy dětí do 18 let potřebují dospělého patrona (učitele, vedoucího kroužku, rodiče atd.), který bude projekt formálně zastupovat. Týmy mohou zorganizovat například:

  • běh,
  • bazar,
  • divadelní představení,
  • koncert,
  • aukci či adventní jarmark

a výtěžkem z těchto akcí pomoci kupříkladu:

  • osamělým seniorům,
  • dětem z dětského domova,
  • spolužákovi s hendikepem,
  • místnímu útulku pro opuštěná zvířata
  • jinému dobročinnému účelu.

Jak se můžete do programu zapojit?

Do půlnoci 9. března 2020 (uzávěrka) vyplňte přihlášku do programu, kterou najdete na www.nadacevia.cz/dobro-druzi.

U týmů, kde je většina členů mladších 15 let, může přihlášku vyplnit patron. Pokud jsou však v týmu minimálně 3 členové starší 15 let, vyplní přihlášku samostatně oni.

Před vyplněním přihlášky se doporučujeme seznámit s hodnotícími kritérii (.pdf). Svůj záměr můžete také konzultovat s manažerkou programu na níže uvedených kontaktech.

K přihlášce přiložte fotku týmu, a pokud chcete, můžete nám poslat i krátké motivační video.

Hodnotící komise ohodnotí přihlášené projekty, které splní formální podmínky programu, a až 15 z nich vybere k podpoře. Výsledky se dozvíte nejpozději 29. března 2020.

Vybrané benefiční projekty bude možné realizovat od 1. května 2020 do 31. prosince 2020.

Zástupci vybraných projektů (patron + max. 2 členové) se zúčastní úvodního výjezdového setkání v termínu od 23. do 24. dubna 2020 v Praze. Náplní setkání budou témata týkající se vedení projektů, práce se skupinou, rozvoje fundraisingových a PR dovedností, právních aspektů pořádání benefičních akcí atd.

Každý podpořený projekt získá 5 000 Kč jako příspěvek na realizaci benefiční akce (např. náklady na tisk letáků, pronájem, občerstvení, cestovné atd.). Celkový výtěžek získaný pro zvoleného příjemce darů zdvojnásobíme v poměru 1:1 do výše 25 000 Kč (např. pokud se vám podaří získat 10 500 Kč, přidáme vám dalších 10 500 Kč). Na finančně nejúspěšnější projekty, které získají částku 30 000 Kč a více, čeká další finanční bonus. Celkem je k rozdělení připraveno 450 000 Kč.

 

Pro zájemce o účast v programu je připraven Průvodce pro Dobro-druhy aneb Jak upořádat benefici.

Více informací k programu najdete také ve Vyhlášení programu Dobro-druzi 2020 (.pdf).

 

Kontakt na organizátora:

Kristina Papoušková (programová manažerka)
telefon: 721 833 979
email: kristina.papouskova zavináč nadacevia.cz
web: www.nadacevia.cz/dobro-druzi