2019

Animofest 2019 – mezinárodní soutěž animovaných filmů středních škol

Mezinárodní festival animovaných filmů středních škol – ANIMOFEST

Kdy:

 • 20. června 2019

Kde:

 • Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby
  Vlastenecké nám.1, 851 01 Bratislava, Slovenská republika

Festivalu se mohou zúčastnit filmy:

 • vytvořené studenty středních škol, resp. k nim ekvivalentních škol v rámci sítě školských zařízení jednotlivých zemí světa (v případě zahraničních filmů), ve věku 14 do 22 let
 • vyrobené po 1. lednu 2016
 • trvající minimálně 1 minutu

Organizátor nepřijímá filmy, které byly přihlášeny na minulé ročníky festivalu. O výběru přihlášených filmů a jejich zařazení do oficiálního programu festivalu rozhoduje výběrová komise festivalu. Filmy, které nesplní stanovená kritéria soutěže, mohou být zařazeny do nesoutěžní sekce.

Účast na festivalu je bezplatná, náklady na doručení soutěžního materiálu na soutěž hradí soutěžící.

Jeden soutěžící může přihlásit více filmů, každý na samostatné přihlášce.

Filmy přihlášené do soutěže musí být ve formátech M-PEG 4, MOV., H264 či jiném HD formátu a v dobrém technickém stavu.

Spolu s řádně vyplněnou přihláškou je potřeba zaslat následující přílohy:

 • fotografie autora (v elektornické podobě)
 • fotografie z filmu (v elektornické podobě)
 • krátká charakteristika filmu v slovenském a v anglickém jazyce

Filmy spolu s přihláškami a přílohami je nutné poslat prostřednictvím odkazu ke stáhnutí z internetového úložiště (např. wetransfer.comuschovna.skulozto.sk)  na e-mailovou adresu: pr zavináč uat.sk, technik zavináč uat.sk, a to nejpozději do 10. června 2019.

Ceny:

 • Cena Viery Zavarčíkovej: 1. místo získá odměnu 500 €, 2. místo 300 € a 3. místo 200 €
 • Zvláštní cena poroty
 • Čestné uznání
 • Cena diváka
 • „Zlatá slza“ za nejhorší animovaný film

Kontakt na organizátora:

Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby
Vlastenecké nám.1, 851 01 Bratislava, Slovenská republika

tel.: +421 262 411 668
fax:
+421 262 524 313
e-mail:
 pr zavináč uat.sktechnik zavináč uat.sk

www stránky: www.uat.sk

www stránky soutěže: www.uat.sk/animofest.html

NáhledPřílohaVelikost
Animofest 2019 - přihláška.doc1.39 MB

Cena Karla Velikého pro mladé Evropany

Cena Karla Velikého pro mladé Evropany

Ocenění nesoucí jméno Karla Velikého, slavného středověkého panovníka, který spojil velkou část Evropy a podporoval vzdělanost, udílí každoročně Evropský parlament a Nadace Mezinárodní ceny Karla Velikého v Cáchách mladým lidem od 16 do 30 let. Vítězné projekty podporují porozumění mezi mladými lidmi v Evropě a nabízí praktické příklady jejich soužití v rámci evropského společenství.

Národní poroty nominují do evropského kola 28 projektů, z nichž následně evropská porota vybere tři vítězné. Loňským vítězem se stal například projekt Europhonica IT.

Autoři třech vítězných projektů se mohou těšit na peněžní odměnu. První místo je ohodnocené částkou 7 500 eur, druhé 5 000 eur a třetí 2 500 eur. Vítězové se zároveň zúčastní slavnostního udílení ceny v Cáchách.

Téma soutěže - rozvoj EU, integrace a otázky evropské identity.

 • Cena Karla Velikého pro mladé Evropany je udělována projektům, které podporují porozumění na evropské a mezinárodní úrovni
 • napomáhají rozvoji společného smyslu pro evropskou identitu a integraci
 • jsou vzorem pro mladé obyvatele Evropy a poskytují praktické příklady soužití Evropanů v rámci jednoho společenství.

Projekty mohou spočívat v pořádání různých akcí pro mladež, výměnných pobytů pro mladé lidi nebo online projektů s evropským rozměrem.

Termín pro podání přihlášek - prodloužen

Přihlášky musí být podány nejpozději do 21. února 2020. Přihlašovací formuláře jsou k dispozici na internetových stránkách Ceny Karla Velikého pro mladé Evropany (www.charlemagneyouthprize.eu)

Podmínky účasti

 • Věk uchazečů je omezen na 16-30 let.
 • Účastníci musí být občany nebo obyvateli některého z členských států Evropské unie.
 • Přihlášku lze podat buď jednotlivě, nebo ve skupině; v případě skupinových a mnohonárodních projektů lze přihlášku podat jen v jedné zemi.
 • Za způsobilé se považují přihlášky ve všech úředních jazycích Evropské unie.
 • Projekty přihlášené do soutěže již musí být zahájeny a:

a) ukončeny mezi lednem 2019 a 31. lednem 2020 nebo

b) musí stále probíhat.

Všechny přihlášky musí obsahovat tyto údaje:

 • příjmení a jméno uchazeče, nebo příjmení a jméno kontaktní odpovědné osoby v případě, že předkládáte projekt jménem skupiny nebo organizace,
 • země bydliště,
 • státní příslušnost,
 • datum narození,
 • elektronickou adresu,
 • telefonní číslo,
 • případně internetové stránky,
 • název projektu,
 • shrnutí v anglickém, francouzském nebo německém jazyce,
 • zemi, v níž byl projekt přeložen,
 • podrobný popis projektu,
 • prohlášení o financování z EU.

Projekty lze přihlásit pouze prostřednictvím elektronického formuláře.

Kritéria hodnocení

Projekty budou hodnoceny podle těchto zásad:

 • musí naplňovat cíle soutěže: podporovat porozumění na evropské a mezinárodní úrovni, napomáhat rozvoji společného smyslu pro evropskou identitu a poskytovat praktické příklady soužití Evropanů v jednom společenství,
 • upřednostněny budou projekty vytvořené společně mladými lidmi zastupujícími několik členských států,
 • pozornost bude věnována projektům realizovaným dobrovolně.

Postup výběru

Vítěz Ceny Karla Velikého pro mladé Evropany bude vybrán ve dvou kolech.

První fáze: poroty jednotlivých členských států sestávající z nejméně dvou poslanců Evropského parlamentu a jednoho zástupce mládežnických organizací vyberou do 20. března 2020 celostátního vítěze z každého členského státu.

Druhá fáze: evropská porota sestávající ze tří poslanců a předsedy Evropského parlamentu a ze čtyř zástupců Nadace pro mezinárodní Cenu Karla Velikého v Cáchách vybere do dubna 2020 vítěze z 28 projektů předložených národními porotami.

Rozhodnutí evropské poroty je konečné. V případě nesplnění podmínek soutěže si porota vyhrazuje právo účast projektu odmítnout.

Podrobné znění soutěžních pravidel najdete na www.charlemagneyouthprize.eu a bližší informace o soutěži poskytnou na požádání rovněž národní informační kanceláře.

V případě dalších dotazů se obraťte na ecyp2020 zavináč europarl.europa.eu

Zdroj: www.charlemagneyouthprize.eu, www.evropsky-parlament.cz

Eurotime 2019

Informační síť Europe Direct a Zastoupení Evropské komise v ČR, jejichž hlavní činností je podpora informovanosti o Evropské unii a integraci, vyhlásily vědomostní soutěž

eurotime

Soutěž Eurotime probíhá od 15. dubna 2019 od 9:00 do 19. května 2019 do 21:00. ve všech regionálních informačních střediscích Europe Direct.

Vyplněný kvíz lze doručit následujícími způsoby:

 • osobně do informačního centra EUROPE DIRECT (Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Jihlava, Kroměříž, Liberec, Most, Olomouc, Ostrava, Pardubice a Plzeň)
 • poštou na adresu EUROPE DIRECT, např. EUROPE DIRECT Olomouc, Magistrát města Olomouce, Horní náměstí – radnice, 779 11 Olomouc
 • on-line na eurotime.europe-direct.cz
 • e-mailem na adresu: europedirect zavináč olomouc.eu

Vyplněný kvíz je nutné doručit do 19. května 2019 do 21.00. Doručujte celý kvíz i s otázkami, ne pouze odpovědi. Nezapomeňte také vyplnit čitelně kontaktní údaje, abychom Vás mohli v případě výhry informovat.

Z došlých, bezchybně vyplněných, kvízů budou vylosováni tři výherci, kteří získají hodnotné ceny od Zastoupení Evropské komise v Evropském domě v Praze. Každý výherce získá jednu z těchto tří cen:

 • Samsung Galaxy S10 Dual SIM 128GB
 • iPad 128GB WiFi 2018
 • Apple Watch Series 4 (44mm)

Předání cen proběhne ve dnech od 1. do 10. června 2019. Konkrétní datum předání cen se stanoví individuálně.
Kvízy a pravidla soutěže jsou dostupné na www.europe-direct.cz/eurotime/2018 nebo v informačních centrech Europe Direct.

Dále probíhá soutěž na Facebookových stránkách europe direct.

Soutěž potrvá od 10. dubna 2019 do 1. května 2019 do 23:59. Soutěž bude probíhat formou 4 soutěžních příspěvků, které budou týdně zveřejňovány na Facebookovém profilu Europe direct Česká republika: https://www.facebook.com/EuropeDirect.cz/
Soutěžící u všech soutěžních příspěvků označí vždy jednu fotografii symbolizující správnou odpověď tlačítkem „To se mi líbí“.

Ze soutěžících, kteří splní všechny výše uvedené podmínky soutěže, budou vylosováni tři výherci. Každý výherce získá jednu z těchto tří cen (určeno losem):

 • Sportovní sluchátka JBL Endurance Sprint
 • Fitness náramek VeryFit ID115DIX
 • Powerbanka Samsung 10000mAh USB-C Fast Charge

Kontakt pro Olomoucký kraj:

EUROPE DIRECT Olomouc
Horní náměstí (radnice), 779 11 Olomouc

tel.: 585 513 391
e-mail: europedirect zavináč olomouc.eu

Kontakty na další střediska najdete na www.europe-direct.cz/info-centra.

NáhledPřílohaVelikost
Kvíz Eurotime 2019.pdf240.85 KB

Cena Maxe Broda 2019 - literární soutěž o nejlepší esej

Společnost Franze Kafky vyhlašuje 25. ročník studentské literární soutěže o nejlepší esej – Cenu Maxe Broda 2019.

Cena Maxe Broda

Cena Maxe Broda

Studentskou literární soutěž Cenu Maxe Broda o nejlepší esej pořádá Společnost Franze Kafky s cílem a ideou podpořit a vést mladé lidi k samostatnému uvažování, k hlubšímu zamyšlení nad aktuálními složitými společenskými a kulturními jevy a k pěstování dovednosti přesného a kultivovaného písemného vyjádření vlastního názoru.

 

Pravidla soutěže:

Literární soutěž Cena Maxe Broda je určena především studentům středních škol s věkovým omezením do 20 let.  

Délka textu je omezena na 5 normostran.

Uzávěrka pro odevzdání textů je 1. dubna 2019 (včetně).

Účastníci zašlou svůj text v pěti kopiích na adresu Společnosti Franze Kafky, Široká 14, 110 00 Praha 1, nebo zašlou e-mailem (PDF, doc) s předmětem CMB 2019.

Jméno a věk autora + kontaktní údaje: telefon, adresa (případně adresa školy, kterou navštěvuje) musí být přiloženy na samostatném listu nebo v samostatném souboru.

Témata 25. ročníku soutěže:

 •  Esej k 95. výročí úmrtí Franze Kafky (1924).

Kafka a Ottla Davidová: proč je dobré mít sestru?

 •  Občanská společnost versus populismus.

 Krize důvěry ve společenský systém.

 •  Může osobní postoj změnit historii?

 Esej o hrdinství k 50. výročí činů Jana Palacha a Jana Zajíce (1969).

Ceny:

1. místo – 6 000 Kč,
2. místo – 3 500 Kč,
3. místo – 2 000 Kč.

Kontakt na organizátora:

Společnost Franze Kafky
Široká 14, Praha 1, 110 00

tel.: 224 227 452
e-mail:
mail zavináč franzkafka-soc.cz
www stránky: www.franzkafka-soc.cz

Babičko, dědečku, vyprávěj

Babičko, dědečku, vyprávěj

Pravidla soutěže 

 • Zašlete krátké zamyšlení se (1 – 3 strany psaného textu) nad tímto tématem na adresu info zavináč brnoforyou.cz a vyplňte přihlášku
 • Soutěže je  určena pro mladé lidi ve věku 14 – 25 let
 • Termín trvání soutěže je od 1. září do 17. listopadu 2019
 • Soutěžní příspěvky budou vyhodnoceny členy a dobrovolníky organizace Brno for you. O výsledcích budete informováni e-mailem po 17. listopadu 2019.
Vyhlášení výsledků a ceny
O způsobu předání ceny budete informováni telefonicky nebo e-mailem.

Ceny:
 • 1. místo: Fotoaparát Polaroid Mint
 • 2. místo: Tiskárna do kapsy: HP Sprocket Photo Printer
 • 3. místo: Vstupenky na laser game pro celou třídu

 

Kontakt:

BRNO FOR YOU, Z.S.
Kotlářská 260/15
602 00 Brno

telefon: 733 273 530
e-mail: info zavináč brnoforyou.cz
www stránky: www.brnoforyou.cz

zdroj: www.brnoforyou.cz

Euroscola 2019

Co je Euroscola?

Euroscola je program Evropského parlamentu, který každý rok umožňuje mladým Evropanům ze všech členských zemí, aby se seznámili s činností a úlohou Evropského parlamentu. Hlavním cílem Euroscoly je umožnit studentům z celé Evropy zasednout v jednacím sále ve francouzském Štrasburku, kde se v běžném pracovním dni během plenárních zasedání schází od nového volebního období celkem 751 europoslanců.

V každé členské zemi probíhají národní výběrové soutěže, ze kterých vychází skupiny zúčastňující se setkání Euroscoly ve Štrasburku.

euroscola

Kdo se může zúčastnit?

Soutěž je určena pro studenty druhých a třetích ročníků středních škol (cca 16-18 let). Odpovědět na otázky může každý středoškolák pouze jednou. Ze správných odpovědí vybereme dva studenty, kteří pro svou třídu vyhrají hlavní cenu. Čím více studentů z jedné školy odpoví, tím se zvyšuje šance na úspěch.

Hlavní cena

Hlavní cenou v soutěži je finanční příspěvek na cestu 24 studentů a dva pedagogické doprovody na celoevropské setkání studentů z 28 členských států EU do sídla Evropského parlamentu ve Štrasburku. Setkání Euroscola se škola může zúčastnit jednou v kalendářním roce. Termíny setkání v Evropském parlamentu jsou plánované na podzim roku 2019. Škola může vyhrát pouze jednou.

Nápověda

Správné odpovědi můžete diskutovat ve třídě s vaším vyučujícím nebo se vydejte hledat odpovědi na následující stránky:

Jak postupovat?

 • Pročtěte si pravidla.
 • Přejděte na záložku "Kvíz" a odpovězte na 10 soutěžních otázek. (Kvíz bude otevřen od 10. dubna 2019)
 • Zapojte i své spolužáky a zvyšte šanci na výhru pro vaši školu.

Časový harmonogram soutěže

Začátek soutěže - od středy 10. dubna 2019 od 8:00 můžete vyplňovat vědomostní kvíz.
Konec soutěže - 20. května 2019 v 15:00
Výsledky budou oznámeny do konce května.

Pravidla nalezne zde.

zdroj zde

Soutěž o nejlepší životopis

V Profesia.cz se kromě publikování pracovních inzerátů také snažíme uživatele vzdělávat, aby co nejlépe uspěli při shánění práce. Pořádáme workshopy, veletrhy a na svém webu máme sekci Kariéra v kostce, kde vysvětlujeme jak správně napsat motivační dopis nebo životopis. A nyní jsme se rozhodli podpořit v začínající kariéře studenty.

zivotopis

Podmínky a pravidla soutěže

 • Soutěž je určena pro všechny studenty středních a vysokých škol a odborných učilišť.
 • Údaje v životopise mohou být smyšlené. V soutěži jde především o to, jak je životopis strukturovaný.
 • Studenti napíšou správně strukturovaný životopis a pošlou ho na adresu: soutez zavináč profesia.cz.
 • Pro tvorbu životopisu mohou využít předpřipravené šablony na Profesia.cz nebo poslat životopis vlastní.
 • Soutěž probíhá od 1. 4. 2019 do 20. 6. 2019. 26. 6. 2019 oznámíme autora nejlepšího životopisu, kterého vybere tým Profesia.cz a výherci vyplatíme 5000 Kč.
 • V průběhu soutěže o hlavní cenu 5000 Kč budou probíhat také doprovodné soutěže na facebookovém profilu Facebook Profesia.cz o ceny našich partnerů (viz. níže). Těchto doprovodných soutěží se může zúčastnit kdokoliv.
 • Detailnější pravidla soutěže najdete na webových stránkách.

Ceny
od našich partnerů pro doprovodné facebookové soutěže na Facebook Profesia.cz:

zdroj: https://www.profesia.cz/kariera-v-kostce/zivotopis/soutez-nejlepsi-zivotopis/