2010

Evropa mladýma očima

 

Od 1. ledna do 30. června 2009 bude Česká republika předsedat Radě Evropské unie a jedním z oficiálních témat českého předsednictví je oblast mládeže.

Informační centrum pro mládež Prostějov se proto zapojilo do kampaně s názvem „Evropa mladýma očima“, kterou vyhlásilo MŠMT.

Více informací o kampani a pořádaných akcích najdete na oficiálních stránkách kampaně www.evropamladymaocima.cz.

 

ICM Prostějov se do kampaně MŠMT "Evropa mladýma očima" zapojilo dvěma projekty, které byly finančně podpořeny MŠMT. Na podzim 2008 to byl projekt "Evropská unie v otázkách a odpovědích", na který navázal v roce 2009 projekt "Evropská unie v otázkách a odpovědích II".
Projekt Evropská unie v otázkách a odpovědích - aktivity:
  • besedy s dobrovolníky ("Dobrovolníkem na archeologických vykopávkách v Izraeli")
  • internetová soutěž Evropská unie v otázkách
  • semináře SYTYKIA
Projekt Evropská unie v otázkách a odpovědích II - aktivity:
  • herní odpoledne "Hrou přes bariéry"
  • besedy s dobrovolníky ("Dobrovolníkem v Mexiku")
  • semináře SYTYKIA

Medley of Musical Cultures

O projektu

Jednalo se o hudebně zaměřené setkání 36 mladých lidí na "Malé Hané", ve Vilémově u Olomouce, které se uskutečnilo ve dnech 20. až 27. července 2009. Společně jsme sestavili pásmo (tzv."medley") charakteristických písní z jednotlivých zúčastněných zemí, Bulharska, Polska, Rumunska a ČR.

Během společných zkoušek jsme chtěli ukázat, že hudba má schopnost navzájem propojit rozličné kultury. Důležitý ale nebyl pouze výsledek našeho snažení – společná skladba / nahrávka, ale to, že celý proces tvoření byl pro mladé lidi zdrojem mnoha skvělých zkušeností. Chtěli jsme po nich, aby přednesli vlastní návrhy, naslouchali nápadům ostatních a všechny tyto nápady pak společně sjednotili do jedné písně, která by měla co nejlépe vystihovat všechny regiony. K tomu byla zapotřebí velká dávka kreativity, spolupráce, tolerance, rozhodování a houževnatosti. Konečná "medley" (hudební směs) byla spolu s doplňujícími a "vše vysvětlujícími" obrázky prezentována o víkendu na náměstí v Olomouci a v Prostějovském parku.

Ale to ještě nebylo všechno. Abychom pomohli účastníkům lépe vystihnout specifika jednotlivých zemí, nezvolili jsme pouze klasickou formu představování pomocí tzv. národních večerů. Druhý večer po příjezdu představila každá skupina svůj region prostřednictvím prezentace fotek s doplňujícími informacemi ve formě rapu. Další večery byly zaměřeny tematicky. Seznámili jsme se s významnými hudebníky a hudebními filmy jednotlivých regionů a také s jejich národními tanci.

O všech našich aktivitách a zkušenostech jsme po skončení tohoto projektu informovali veřejnost v jednotlivých zemích prostřednictvím putovní výstavy fotografií. Klíčovou osobou v projektu "Medley of musical cultures" byla účastnice Evropské dobrovolné služby, Franziska Handrick, z Německa, která v té době působila v naší organizaci. Projekt byl finančně podpořen Českou národní agenturou mládež,  v rámci programu Mládež v akci - Akce 1 Výměny mládeže.

Pokud máte zájem o putovní výstavu fotografií, kontaktujte paní Stanislavu Rotterovou, tel.: +420 731 402 119, e-mail: rotterova zavináč icmprostejov.cz.

About the project

The meeting of the 36 youngsters took place in "Little Haná" in Vilémov u Olomouce from the 20th July to 27th July 2009. During this time we wanted to create something totally new, a medley of typical songs from Poland, Romania, Bulgaria and the Czech Republic. While remixing the typical songs of our home countries we showed that music has the ability to connect different cultures.

But we did not see only the final product as relevant, the whole process of creating was for the youngsters a source of great experience with the other cultures. In this process they were asked to place their own ideas, to listen to the ideas of the others and to unit them into one song that would be representing all regions. That had a need of high creativity, cooperation, tolerance, determination and persistence from the youngsters. The final medley together with explanatory drawings was admired on two different displays on the weekend in the square in Olomouc and in the park in Prostějov.

But that’s not all. To provide a profound insight of the specifics of the different regions we did not only want to make classical national evenings about every country. Every group had to introduce his region on one evening shortly by adding rapped details to a presentation of pictures of their area. The following evenings were thematical. They presented and shared their national dances as well as one important representative for music from their regions and music films.

Our project was followed by an exhibition of photos in each of the participating regions where we informed about our activities and experiences. The key organiser of our Medley of musical cultures was the european volunteer Franziska Handrick from Germany. The project was financially supported by the Czech National Agency, in programme Youth in Action - Action 1 Youth Exchange.

Účastníci / Participants

Česká skupina /Czech group

Polská skupina / Polish group

Bulharská skupina / Bulgarian group

Rumunská skupina / Romanian group


Sbírej-Toner.cz v ICM Prostějov

sbírej-toner-web.jpg, 500x119, 22.76 KB

SBÍREJ-TONER.CZ je ekologicky zaměřený projekt organizovaný firmami OTTO Office CZ s.r.o. a KMP Bürotechnik spol. s.r.o. s cílem podpořit odběr prázdných tiskových kazet určených k renovaci a za hodnotu odebraných tiskových kazet poskytne firma KMP dar na vybraný dětský domov nebo ústav v jednotlivých krajích České republiky.

1. sběrný rok (duben - říjen 2009)

Za pouhých šest měsíců trvání projektu SBÍREJ-TONER.CZ bylo vybráno celkem 145 124 korun, které získala vybraná zařízení pečující o mentálně postižené. Z 1375 přihlášených sběračů vrátilo svůj box k 31.10.2009 pouze 350 firem. V boxech se sešlo a bylo dále zpracováno celkem 9956 prázdných tiskových kazet.

2. sběrný rok (listopad 2009 - říjen 2010)

Veškeré vámi nasbírané tonery budou oceněny podle ceny v seznamu vhodných tonerů(seznam vhodných tonerů pro renovaci ve formátu .pdf) a jejich hodnota bude poukázána jako dar pro vybraný ústav mentálně postižených ve Vašem krajiV Olomouckém kraji budou peníze poukázány Domovu Větrný mlýn Skalička – příspěvkové organizaci podporující osoby s kombinovaným postižením.

Sbírej-toner.cz v ICM Prostějov

Pokud se i vy chcete zapojit do tohoto projektu, můžete donést své prázdné tiskové kazety, určené k renovaci, do sběrného boxu v ICM Prostějov na adresu Komenského 17, Prostějov, a to nejpozději do 29. října 2010.

Důležité je, aby prázdné tonery byly před vhozením do sběrného boxu uloženy do jakéhokoliv vhodného obalu, aby nebyly skladováním na sobě poničeny.

Bližší informace najdete v článku SBÍREJ-TONER.CZ

Kontakt:

Kateřina Opatrná
Informační centrum pro mládež Prostějov
Komenského 17, 796 01 Prostějov
Tel.: 582 302 553
E-mail: icm zavináč icmprostejov.cz