2019

Seminář filmové výchovy (nejen) pro pedagogy v Uherském Hradišti

Seminář filmové výchovy (nejen) pro pedagogy v Uherském Hradišti

Asociace českých filmových klubů a projekt CinEd Vás zvou na ukázkový seminář filmové výchovy pro pedagogy a další zájemce. Seminář je akreditovaný MŠMT v rámci DVPP.

Kdy: Pátek, 8. února 2019, 10:00–15:30

Kde: Všehrdova 267, 686 01 Uherské Hradiště (Střední uměleckoprůmyslová škola UH)

Vstup na seminář je zdarma.

Seminář je určen:
pedagogům se zájmem o filmovou/ audiovizuální výchovu - kulturním pracovníkům, kinařům, knihovníkům, organizátorům veřejných projekcí - lektorům volnočasových aktivit - studentům VŠ se zájmem o filmovou výchovu - všem dalším zájemcům

Program semináře:                   

9:30-10:00 registrace

10:00 - 11:40 úvod k filmu Místo, následná projekce filmu (Režie: Ermanno Olmio, Itálie, 1961, 90 min)

11:40-12:00 představení projektu CinEd - nabídka, cíle a metody

12:00-13:00 přestávka na oběd

13:00-14:50 práce s filmem Místo: důvod výběru, základy filmové analýzy pro školní mládež, interkulturní odkazy, možnosti interpretace, nabídka materiálů k filmu

14:50-15:10 závěrečné komentáře a dotazy

15:10 -15:20 reflexe a připomínky k semináři

Registrace: http://bit.ly/2Cd9RMb

Součástí semináře bude představení nabídky filmů pro školy i kina, a metodiky filmové výchovy, jíž rozvinul pařížský partner projektu CinEd Cinémathèque française.

V případě dotazů kontaktujte: alexandra.lipovska@acfk.cz, eva.paroulkova@acfk.cz více informací naleznete na http://cined.cz/

 

Zdroj: https://www.eduin.cz

Descartes - semináře pro pedagogické pracovníky

Vzdělávací agentura Descart nabízí pedagogickým pracovníkům kurzy akreditované MŠMT, které otevírají pro 1. pololetí kalendářního roku 2020.

Přihlášení

Pro kontrolu dostupnosti kurzu navštivte webové stránky www.descart.cz, kde si mimo jiné můžete předměty seřadit dle předmětu nebo místa konání, a také se zde hlavně můžete jednoduše elektronicky přihlásit.

Podávání přihlášek je upřednostňováno přes webový formulář na www.descart.cz, případně přes e-mail: info zavináč descartes-agentura.cz (je potřeba uvést, o jaký seminář máte zájem, dále IČO školy, jméno, příjmení a titul účastníka, datum a místo narození účastníka, kontaktní e-mail a telefonní číslo účastníka), na který můžete zasílat i své případné dotazy.

Kontakt:

DESCARTES, v.o.s. – vzdělávací agentura
Mgr. Radka Pokorná
e-mail: info zavináč descartes-agentura.cz
www stránky: www.descart.cz

 

Aktualizovaná nabídka seminářů:

Dny otevřených dveří prostějovských středních škol

ke stažení v příloze pod článkem

ART ECON - Střední škola, s.r.o.

Husovo nám. 2061/91, Prostějov, 79601 (mapa)
www stránky: www.artecon.cz
den otevřených dveří:

 • 24. 10. 2019, 08:30–16:30
 • 05. 11. 2019, 08:30–16:30
 • 13. 11. 2019, 08:30–16:30
 • 20. 11. 2019, 08:30–16:30
 • 28. 11. 2019, 08:30–16:30
 • 22. 1. 2020, 08:30 –16:30

Čtyřleté (umělecké) studijní obory zakončené maturitní zkouškou:

 • Státní služba a správní řízení
 • Grafika médií
 • Grafika v reklamní praxi
 • Herní grafika
 • Firemní managment
 • Fotografie v reklamní praxi
 • Módní designér a vizážista
 • Managment v reklamě a médiích

Tříleté učební obory s výučním listem:

 • Vizualizace prodejny
 • Umění prodeje a obchodu
 • Umění aranžování
 • Tradiční krejčí
 • Specialista prodeje oděvů

Nástavbové maturitní studium:

 • Podnikání
 • Propagace

Cyrilometodějské gymnázium, základní škola a mateřská škola v Prostějově

Komenského 17, Prostějov, 79601 (mapa)
www stránky:
www.cmgpv.cz
den otevřených dveří: čtvrtek 5. prosince 2019, 14.45–18.00.

Církevní osmileté gymnázium, přijímá žáky 5. tříd do primy gymnázia a 5. tříd ZŠ.

Gymnázium Jiřího Wolkera

Kollárova 3, Prostějov, 79601 (mapa)
www stránky: www.gjwprostejov.cz
den otevřených dveří: pátek 18. prosince 13:00-17:00 a sobota 19. prosince 2019 9:00-13:00

Osmileté a čtyřleté gymnázium. Nabízí také třídy zaměřené na tělesnou výchovu.

Obchodní akademie Prostějov

Palackého 18, Prostějov, 79601 (mapa)
www stránky: www.oapv.cz
den otevřených dveří: 
     - čtvrtek 13. listopadu 2019, 8.00-17.00, současně se Scholarisem
     - pátek 10. ledna 2020, 8.00-14.00

Klíčovými předměty jsou český jazyk a literatura, cizí jazyk (anglický, německý) z odborných předmětů ekonomika a účetnictví doplňované dalšími odbornými předměty: informační technologií (výpočetní technikou), bankovnictvím, právem, statistikou, písemnou a elektronickou komunikací. Příklady z praxe si žáci osvojují v ekonomických cvičeních a současně jsou připravováni na praktickou maturitní zkoušku.

Obor studia: Obchodní akademie (4leté studium zakončené maturitní zkouškou)

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova

Studentská 2, Prostějov, 79601 (mapa)
www stránky: www.rg.prostejov.cz
den otevřených dveří: středa 4. prosince 2019

Reálné gymnázium přijímá ke studiu žáky ze sedmých tříd na šestileté a žáky z devátých tříd na čtyřleté studium.

Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o. Prostějov

Rejskova 2987/4, Prostějov, 79601 (mapa)
www stránky:
www.sospo.eu
den otevřených dveří:

     - středa 13. listopadu 2019, 13.00-17.00
     - středa 11. prosince 2019, 13.00-17.00
     - středa 15. ledna 2020, 13.00-17.00

Čtyřleté maturitní obory - RVP Ekonomika a podnikání:

 • Mezinárodní obchod a projektové řízení
 • Řízení služeb a marketing turismu
 • Marketingové komunikace a žurnalistika
 • Sportovní management 

Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské Prostějov

Lidická 4, Prostějov, 79601 (mapa)
www stránky: spsasou.prostejov.cz 
den otevřených dveří:
     - středa 27. listopadu 2019
     - pondělí 20. ledna 2020

Čtyřleté studijní obory zakončené maturitní zkouškou:

 • Elektrotechnika, zaměření: počítačové systémy nebo mechatronika
 • Stavebnictví, zaměření: pozemní stavitelství
 • Strojírenství, zaměření: počítačové systémy a programování
 • Mechanik strojů a zařízení
 • Mechanik seřizovač

Tříleté učební obory zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu:

 • Obráběč kovů
 • Nástrojař
 • Jemný mechanik
 • Strojní mechanik (Zámečník)

Nástavbové studium:

 • Provozní technika

Odloučená pracoviště:

 • Dílny Vrahovická
 • Dílny Wolkerova

Střední odborná škola Prostějov

náměstí Edmunda Husserla 1, Prostějov, 79655 (mapa)
www stránky: www.sosprostejov.cz
den otevřených dveří: úterý 3. prosince 2019

Škola nabízí tříleté studia oborů vzdělání s výučním listem

 • Výrobce kožedělného zboží (studijní stipendium)
 • Cukrář
 • Číšník
 • Kuchař
 • Prodavač
 • Řezník, uzenář (studijní stipendium)

čtyřleté studium oborů vzdělání s maturitní zkouškou

 • Kosmetické služby
 • Obchodník (obor nebude ve školním roce 2019/20 otevřen)
 • Gastronomie 

dvouleté nástavbové studium pro absolventy tříletých učebních oborů

 • Podnikání

Střední škola automobilní Prostějov, s. r. o.

Komenského 4, Prostějov, 79601
prostory odborného výcviku - Kadeřnický salon (Komenského 4)
prostory odborného výcviku - Školní autoservis (Dolní 3 – u benzinky Shell)
www stránky:
www.ssaprostejov.cz
den otevřených dveří: středa 15. ledna 2020

Čtyřleté studijní obory s maturitou:

 • Dopravní prostředky

Tříleté učební obory s výučním listem:

 • Automechanik
 • Kadeřník

Dvouleté nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou:

 • Provozní technika
 • Podnikání (Kadeřnické služby)

Střední škola designu a módy, Prostějov

Vápenice 2986/1, Prostějov, 79601 (mapa)
www stránky: www.ssdam.cz
den otevřených dveří: 

 • sobota 19.10.2019 9:00–15:00 hod.
 • čtvrtek 24.10.2019 13:00–17:00 hod.
 • středa 6.11.2019 13:00–17:00 hod.
 • a v době konání prostějovské burzy škol – Scholaris, tj. středa 13.11.2019 9:00–16:00 hod.

Škola nabízí vzdělání v oborech:

 • Užitá malba a design interiéru
 • Multimediální tvorba
 • Modelářství a návrhářství oděvů (Design oděvu a navrhování)

Střední zdravotnická škola Prostějov

Vápenice 2985/3, Prostějov, 79601 (mapa)
www stránky: www.szdravpv.cz
den otevřených dveří:
     - středa 13. listopadu 2019, současně se Scholarisem 
     - středa 8. ledna 2020

Čtyřleté studium oboru zdravotnický asistent zakončené maturitní zkouškou.

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

náměstí Spojenců 17, Prostějov, 79601 (mapa)
www stránky: www.svehlova.cz
den otevřených dveří: 

 • pátek 8. 11. 2019 od 8:00 - 17:00 hod.
 • sobota 9. 11. 2019 od 8:00 - 13:00 hod.
 • úterý 10. 12. 2019 od 8:00 - 17:00 hod.
 • středa 15. 1. 2020 od 8:00 - 17:00 hod.

Čtyřleté studijní obory

 • Analýza potravin
 • Technologie potravin
 • Autotronik

Dvouleté - nástavbové studium

 • Podnikání
 • Stavební provoz

Učební obory

 • automobilní
  • Mechanik opravář motorových vozidel
  • Opravář zemědělských strojů
 • stavební
  • Elektrikář - silnoproud
  • Instalatér
  • Malíř a lakýrník
  • Tesař
  • Truhlář
  • Zedník
  • Montér suchých staveb
  • Klempíř
 • potravinářské
  • Výrobce potravin 
 • 2-letý s výučním listem
  • Provozní služby
 • speciální
  • Zednické práce
  • Zahradnické práce
  • Opravářské práce
 • Zkrácená forma studia
  U aktuálně vybraných oborech, pro uchazeče, kteří získali střední vzdělání s výučním listem nebo maturitní zkouškou v jiném oboru vzdělání.

Škola nabízí stipendijní programy.

Odloučená pracoviště:

 • výuka - Svatoplukova 80
 • dílny odborného výcviku - Určická 94, U Spalovny 12
 • školní jídelna - Vojáčkovo nám. 4
 • domov mládeže - Fanderlíkova 25, Vojáčkovo nám. 4

TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní, Prostějov s.r.o.

Havlíčkova 2920/24, Prostějov, 79601 (mapa)
www stránky:
www.trivisprostejov.cz
den otevřených dveří:

     - středa 11. prosince 2019, 12.00-17.00
     - středa 8. ledna 2020, 12.00-17.00

V oboru bezpečnostně právní činnost je k dispozici denní a dálkové studium (čtyřletý denní studijní program veřejnoprávní ochrana pro žáky s ukončenou povinnou školní docházkou, tříletý dálkový studijní program veřejnoprávní ochrana - nástavbové vzdělávání pro absolventy tříletých oborů SOU).

Základní škola a gymnázium města Konice

Tyršova 609, Konice, 79852 (mapa)
www stránky: www.gymnazium-konice.cz
den otevřených dveří: po individuální domluvě

Osmileté gymnázium.

Ještě nevíte, na kterou střední školu byste rádi? Vyrazte na Scholaris

Prostějov

 • Kdy: čtvrtek 13. listopadu 2019, 8.00–17.00
 • Kde: Společenský dům Prostějov, Komenského 6, Prostějov (mapa)

Olomouc

 • Kdy: středa 27.–28. listopadu 2019, 8.00–17.00
 • Kde: SŠ polytechnická Olomouc, Rooseveltova 79, Olomouc (mapa)

Použité zdroje: webové stránky škol a www.infoabsolvent.cz

Improdílny - Otevřené tréninky improvizace

Improdílny - Otevřené tréninky improvizace

Divadelní improvizace je založena na několika jednoduchých principech, kterých využitelnost přesahuje jeviště i divadelní sál. Přijímání nápadů, schopnost naladit se na druhé, soustředěné naslouchání, důvěra, koncentrace, spontaneita, pohotovost reakcí, nebo schopnost být tady a teď jsou právě dovednosti, které budeme pomocí divadelní improvizace společně trénovat. Na otevřených lekcích (open classech) se budeme několikrát do měsíce věnovat jednomu z těchto témat.

Kdy: 18. března. 2019, 16.30 - 18.30

Kde: Kounicova 20, Brno, mapa

Vstupné: dobrovolné

Co s námi získáte?

• základy divadelní improvizace

• rozproudění své spontaneity a kreativity

• trénink projevu před ostatními (veřejné vystupování a sebevědomí)

• schopnost jak víc naslouchat a být přítomný “tady a teď”

Komu je kurz určen

Na otevřené tréninky může přijít opravdu každý - ať už jste zkušený improvizátor, nebo úplný nováček. Nezáleží ani na věku (i když tréninky jsou spíše vhodné pro lidi starší 15 let).

Co potřebujete sebou?

• motivaci něco se naučit či zkusit něco nového,

• pohodlné oblečení (tepláky, legíny, pohodlné šaty nebo tričko, improvizujeme většinou bez bot, ale je to na vás),

• láhev s vodou (není povinná).

zdroj: www.naucmese.cz

MiniErasmus

MiniErasmus

Proč se zapojit do projektu?

 • Je tento obor pro mě ten pravý? MiniErasmus ti dává příležitost vidět skutečné vysokoškolské přednášky a semináře. Už žádné informace z druhé ruky. Poznej systém studia a prostředí, popovídej si s profesory a studenty. V rámci programu ti nabízíme čtyři dny, během kterých se budeš moci dozvědět vše o dané vysoké škole.
 • Aby jsi nebyl v novém prostředí ztracený, ještě před projektem ti přidělíme tutora – studenta dané vysoké školy, který ti zodpoví otázky a během projektu ti ukáže školu či město.
 • MiniErasmus je příležitostí poznat obrovské množství lidí. Tutoři, partnerské organizace, lidé z firem a nebo ostatní účastníci – díky našim večerním networkingovým eventům potkáš mnoho lidí, kteří ti ukáží mnohem větší svět než ten, na který jsi zvyklý!
 • Zajistíme ti příležitosti, ke kterým by ses během běžného vyučování nedostal. Chceš vědět, jak levně cestovat, jak zaujmout, zapamatovat si tunu učiva a nebo jak správně psát blog? Nabízíme ti workshopy s opravdovými odborníky. Připravíme ti také diskuze na spoustu aktuálních a společenských témat se známými osobnostmi a špičkovými řečníky.
 • Tvoje vzdělání je úspěšně završené až když se řádně „prodáš” na trhu. O tom, co se dá vlastně s tvým vysněným oborem dělat, se dozvíš už během MiniErasmu. V rámci programu zprostředkováváme informační setkání s profesionály, kteří ti nastaví realistické zrcadlo o možnostech dané profese. Jsi správný člověk pro danou práci? Dozvíš se na MiniErasmu!
Podmínky
Na projekt MiniErasmus akceptujeme tři skupiny účastníků – studenty kterékoliv střední školy v ČR.
 1. Domácí student 
  Projektu se můžeš zúčastnit, pokud máš minimálně 16 let v den jeho zahájení a tvá střední škola souhlasí s tvou účastí na projektu. Na projekt se dopravíš z místa trvalého bydliště a ubytování ti neposkytujeme!
 2. Dojíždějící student s vlastním ubytováním
  Projektu se můžeš zúčastnit, pokud máš minimálně 16 let v den jeho zahájení a tvá střední škola souhlasí s tvou účastí na projektu. Na projekt se dopravíš z místa vlastního ubytování a ubytování ti neposkytujeme!
 3. Dojíždějící student bez vlastního ubytování 
  Projektu se můžeš zúčastnit, pokud máš minimálně 18 let v den jeho zahájení a tvá střední škola souhlasí s tvou účastí na projektu. S ubytováním ti pomůžeme, účastnický poplatek ale bude o něco vyšší (víc informací je v registračním formuláři).
Registrace

Registrace proběhne prostřednictvím formuláře. Na špatně vyplněné registrace nepřihlížíme! Účelem registrace je dozvědět se, proč bychom měli přijmout právě tebe. Originalita a schopnost odlišit se je něco, co ti může pomoct být upřednostněn při výběru účastníků.

Po ukončení registrace zpracováváme seznamy vybraných účastníků. Samotný výběr a jeho potvrzení konzultujeme s tvojí střední školou. Oznámení výběru proto může trvat nějakou dobu. E-mail o tom, že jsi správně vyplnil registraci, nezasíláme. Zasíláme až:

 • Pokud jsi byl vybrán, po schválení – e-mail o přijetí s účastnickými podmínkami(dáme vědět dřív než týden pred).
 • Pokud jsi nebyl vybrán z kapacitních důvodů a následně vybrán jako náhradník, informujeme tě o tom prostřednictvím tvé střední školy.
 • Pokud jsi nesplnil podmínky, nebo si nesprávně vyplnil registraci, na tvou přihlášku se bohužel nepřihlíží.
Další informace

Projekt bude probíhat ve dnech 24.11. - 27.11.

Projekt MiniErasmus je pro účastníka zpoplatněný sumou 500,- KČ. Bude se platit v hotovosti na místě v den zahájení projektu.

Poplatek není registrační (neplatíš za registraci) a nepožadujeme ani poplatek od střední školy! Povinnost zaplatit manipulační poplatek vzniká až po doručení e-mailu o přijetí na projekt MiniErasmus.

Kontakt

Nová 856/15, 958 04 Partizánske, Bratislava, Slovensko
Mgr. Matúš Jarolín – předseda
Tel. kontakt: +421 944 166 927
e-mail: cesko zavináč futuregenerationeurope.eu
FB: www.facebook.com/FutureGenerationCzechRepublic/

zdroj: www.futuregenerationeurope.eu

Oldřich Skulil – Situace

Prostějovský Majáles 2019

Tradiční jarní studentský happening s průvodem masek, vyhlášením krále Majálesu a spoustou místních kapel, to je

Prostějovský Majáles

Vše začne v úetrý 30. dubna v 11.30 průvodem v maskách, který vyrazí tradičně od lázní do města (prosíme účastníky, aby přišli v 11.00-11.20), poté budou následovat vystoupení studentů – letos na Náměstí T.G.M. u muzea. Po prezentaci škol následuje korunovace krále Majálesu 2019 a doprovodný program. Závěrem se můžete těšit na tradiční Afterparty.

Pokud by se náhodou stalo, že by vaší škole nepřišla přihláška, tak zde je na ni odkaz.

Hudba k vystoupení: Pokud budete ve svém vystoupení užívat reprodukovanou hudbu, pošleteji do 26. dubna na email prostejovskymajales zavináč gmail.com (přímo do emailu, nebo ji nahrejte např. na ulozto.cz, Google Drive nebo další úložiště). Hudbu z CD v den Majálesu letos nebude možné přehrát z technických důvodů.

Více informací najdete na facebookové stránce www.facebook.com/majalesprostejov, FB události nebo instagramu. Případné dotazy pište na e-mail prostejovskymajales zavináč gmail.com.

Prostějovský Majáles

 

 

zdroj: https://www.facebook.com/events/416034399143123/

Přehlídka středních škol v Olomouckém kraji – Scholaris 2019

Přemýšlíte, který obor studovat a jakou střední školu zvolit? Pomoci vám může při rozhodování i návštěva Přehlídky středních škol

Scholaris 2019,

která proběhne během listopadu v 5 městech Olomouckého kraje.

Šumperk

 • kdy: úterý 5. listopadu 2019, 8.00–17.00
 • kde: Gymnázium Šumperk, Masarykovo nám. 8, Šumperk (mapa)

Jeseník

 • kdy: čtvrtek 7. listopadu 2019, 8.00–17.00
 • kde: SOŠ gastronomie a potravinářství Jeseník, U Jatek 8, Jeseník (mapa)

Prostějov

 • kdy: středa 13. listopadu 2019, 8.00–17.00
 • kde: Společenský dům Prostějov, Komenského 6, Prostějov (mapa)

Zde samozřejmě potkáte i naše Informační centrum pro mládež s tradiční anketou, za kterou si můžete vybrat pěknou placku, informacemi pro zájemce o studium (např. Deset kroků před rozhodnutím, Jak se přihlásím na školu, Dny otevřených dveří SŠ na Prostějovsku, ...) a informacemi o nás, našich aktivitách, síti Informačních center pro mládež, síti Europe Direct, Evropské unii a mnohém dalším.

 Přerov

 • kdy: středa 20. listopadu 2019, 8.00–17.00
 • kde: Gymnázium Jana Blahoslava a SPgŠ Přerov, Denisova 3, Přerov (mapa)

Olomouc

 • kdy: středa a čtvrtek 27.–28. listopadu 2019, 8.00–17.00
 • kde: SŠ polytechnická Olomouc, Rooseveltova 79, Olomouc (mapa)

Cílem přehlídky středních škol je poskytnout žákům základních škol a jejich rodičům informace o středních školách, učilištích a o situaci na trhu práce v Olomouckém kraji.

Co Scholaris přináší?

 • informace o studiu na středních školách pro školní rok 2019/2020
 • přehled o studijních a učebních oborech
 • informace o přijímacím řízení
 • výhled uplatnění zvolených profesí v praxi

Bližší informace vám k jednotlivým přehlídkám středních škol poskytne Kateřina Vyhlídalová, tel.: 727 812 798, e-mail: vyhlidalova zavináč scholaservis.cz.

 

Zdroj: www.scholaservis.cz

Týden humanitních věd

Týden humanitních věd

Olomouc

 • 18. – 22. listopadu
 • Program je volně přístupný široké veřejnosti, vstup zdarma.
Program
 • Pondělí 18. listopadu 2019
Literární modernismus: portréty autorů světového románu (Katedra divadelních a filmových studií, Univerzita Palackého v Olomouci)
kdy: 9:45 – 11:15 h
kde: učebna VP, Umělecké centrum UP (Konvikt), Univerzitní 3, Olomouc
přednášející: Mgr. Michal Sýkora, Ph.D.
William Faulkner a jeho tvorba. Portrét jednoho z nejvýznamnějších autorů amerického modernismu, nositele Nobelovy ceny za rok 1949. Rozbor románu Divoké palmy a povídky Medvěd.

Alžbětinské divadlo - Dějiny světového divadla (Katedra divadelních a filmových studií, Univerzita Palackého v Olomouci)
kdy: 9:45 – 11:15 h
kde: FS, Umělecké centrum UP (Konvikt), Univerzitní 3, Olomouc
přednášející: Prof. PhDr. Tatjana Lazorčáková, Ph.D.
V rámci přednáškového cyklu o vývojových etapách světového divadla je výklad zaměřen na nástup tzv. alžbětinského divadla v Anglii, především na specifiku divadelního prostoru, alžbětinské dramatiky i postavení herců ve společnosti.
ARTECA: prezentace projektu a výzkumu (Katedra dějin umění, Univerzita Palackého v Olomouci)
kdy: 10:00 – 14:00
kde: kaple Božího Těla, Umělecké centrum UP (Konvikt), Univerzitní 225/3, Olomouc
přednášející: Dr. Jana Michalčáková, doc. Karel Lemr ml., Bc. Jindřich Švihel, Mgr. Vojtěch Trávníček
Řízená exkurze a prezentace neinvazivních analýz uměleckých děl a architektury. I. stanoviště: skenování Lidarem; II. stanoviště: skenování Lidarem; III. stanoviště: multispektrální snímkování. Program probíhá od 10:00 do 14:00 hod.
Jak se vypráví zvukem? Naratologie rádia a rozhlasu (Katedra divadelních a filmových studií, Univerzita Palackého v Olomouci)
kdy: 11:30 – 13:00
kde: VP, Umělecké centrum UP (Konvikt), Univerzitní 3, Olomouc
přednášející: Mgr. Zuzana Pejpková, Ph.D.
Rádio sice nedisponuje obrazovým materiálem, o to více však skrze naše uši atakuje představivost a individuální prožívání. Slovem, zvukem, hudbou, ale také tichem lze vyprávět i popisovat a zároveň vtahovat do fikčního světa, který posluchače obklopí.
Vyprávění v současné televizní tvorbě (Katedra divadelních a filmových studií, Univerzita Palackého v Olomouci)
kdy: 16:45 – 18:15
kde: VP, Umělecké centrum UP (Konvikt), Univerzitní 3, Olomouc
přednášející: Mgr. et Mgr. Jana Jedličková, Ph.D.
Televizní teoretici John Fiske a John Hartley kdysi prohlásili, že televize se chová jako takový moderní bard. Vypráví příběhy, kterými baví pocestné. Sděluje jim, co se děje jinde ve světě, informuje je o aktuálních událostech a aby je neunudila k smrti, sem tam se je také snaží pobavit. Ta současná televize navíc nechá příběhy vyprávět mentálně handicapovanými lidmi s paranoidními představami, někdy je těch vypravěčů dokonce více, a nezřídkakdy se taky můžete ocitnou v bizarních světech mexických telenovel, broadwayských muzikálů či hororových vyprávění o životě berušek. Zkrátka, současná televize povýšila
vyprávění na atrakci par excellence.
Z Olomouce na Bajkal (Katedra slavistiky, Univerzita Palackého v Olomouci)
kdy: 16:45 – 18:15
kde: učebna 4.19 (3. patro), zadní trakt, Křížkovského 10, Olomouc
koordinátor: Mgr. Patrik Varga
Studentky rusistiky představí formou vyprávění, fotografií a videí letošní expedici Ruského klubu Olomouc při FF UP po Transsibiřské magistrále na Bajkal. Těšit se můžete nejen na záběry jedinečné přírody, ale i na autentické zážitky z jedné z nejslavnějších železnic na světě. Dozvíte se, mimo jiné, co je to „něrpa“, kolikrát je třeba obkroužit buddhistickou stúpu, jak se vaří párky ve vlaku a kde jsou k mání ti nejlepší „omulové“. Že nevíte, co to je? Přijďte si nás poslechnout a dozvíte se mnohem víc.
Pán prstenů v rádiu (Katedra divadelních a filmových studií, Univerzita Palackého v Olomouci)
kdy: 18:30 – 20:00
kde: FS, Umělecké centrum UP (Konvikt), Univerzitní 3, Olomouc
přednášející: Mgr. Zuzana Pejpková, Ph.D.
Filmová adaptace světoznámého Tolkienova románu zaujala statisíce diváků. Pozoruhodná je však i slovenská rozhlasová adaptace strastiplné Frodovy cesty, která vznikla ze spolupráce veřejnoprávního rozhlasu a komerční rádiové stanice.
 • úterý 19. listopadu 2019

Radio on demand a fenomén podcast (Katedra divadelních a filmových studií, Univerzita Palackého v Olomouci)
kdy: 8:00 – 9:30
kde: VP, Umělecké centrum UP (Konvikt), Univerzitní 3, Olomouc
přednášející: doc. Mgr. Andrea Hanáčková, Ph.D.
Podcast je stále častěji skloňované slovo. I když ho známe už od roku 2004, raketový vzestup zažívá až v posledních letech. Jaký je poměr poslechu rádia z tradičních přístrojů a z internetu? Jak vypadá mapa současného posluchače a co můžeme od podcastů čekat?

Základní paradigmata teorie herectví (Katedra divadelních a filmových studií, Univerzita Palackého v Olomouci)
kdy: 9:45 – 11:15
kde: VP, Umělecké centrum UP (Konvikt), Univerzitní 3, Olomouc
přednášející: Mgr. Jitka Pavlišová, Ph.D.
V přednáškovém cyklu se se studenty zaměřujeme na nejrůznější koncepty, jak analyticky přistupovat k divadelnímu dílu a jak lze teoreticky přemítat nad jeho jednotlivými výrazovými prostředky, herectví nevyjímaje. V této přednášce konkrétně zacílíme na tzv. koncept performativity, reagující na zásadní proměny v umění druhé poloviny 20. století. V tomto období rovněž v divadle nastupují tendence, kdy herec přestává ztvárňovat roli a reprezentovat (fiktivní) příběh, a tematizuje na jevišti sebe sama, svou tělesnost a okamžik vzájemného sdílení události "teď a tady" spolu s přítomnými diváky. Jedná se o vývojové tendence, které také v současném divadle a tanci stále významně rezonují a v rámci studia divadla je proto zapotřebí věnovat jim speciální pozornost.

Etika rozhlasového dokumentu (Katedra divadelních a filmových studií, Univerzita Palackého v Olomouci)
kdy: 9:45 – 11:15
kde: DS, Umělecké centrum UP (Konvikt), Univerzitní 3, Olomouc
přednášející: doc. Mgr. Andrea Hanáčková, Ph.D.
Na dvou dokumentech BBC podle domácí přípravy si ukážeme různé možnosti, jak uvažovat o mediální etice, speciálně o etice dokumentu. Ve studentské diskusi a s oporou v prezentaci se seznámíme s konceptem Billa Nicholse, Guy Gauthiera a Johna Ellise.

Filmové žánry (Katedra divadelních a filmových studií, Univerzita Palackého v Olomouci)
kdy: 9:45 – 11:15
kde: FS, Umělecké centrum UP (Konvikt), Univerzitní 3, Olomouc
přednášející: Mgr. Luboš Ptáček, Ph.D.
Přednáška se soustředí na teoretické vymezení základních filmových žánrů, dále se zaměří na jejich vzájemné prolínání a vývoj v rámci hollywoodského filmu i národních kinematografiích. Podrobněji budou představeny vybrané žánry na úrovni vývoje postav, způsobu vyprávění, filmového stylu a diváckých očekávání.

Dokumentární filmy Evalda Schorma (Katedra divadelních a filmových studií, Univerzita Palackého v Olomouci)
kdy: 11:30 – 13:00
kde: MP, Umělecké centrum UP (Konvikt), Univerzitní 3, Olomouc
přednášející: Mgr. Luboš Ptáček, Ph.D.
V semináři budou analyzovány a interpretovány dokumentární filmy režiséra Evalda Schorma v kontextu jeho hrané tvorby a průchozích témat spojených s existencialismem. Analýzy se soustředí na proměnu filmového stylu a odlišný způsob prezentace existenciálních témat v dokumentárním filmu.

Ruský kosmismus a ruská kultura (Katedra slavistiky, Univerzita Palackého v Olomouci)
kdy: 13:15 – 14:45
kde: učebna 4.19 (3. patro), zadní trakt, Křížkovského 10, Olomouc
přednášející: Olga Chadaeva, Ph.D.
Ruský kosmismus se zrodil jako snění osamělého knihovníka a jeho přátel. Později tento zcela svébytný myšlenkový proud ovlivnil filozofii, vědecké bádaní, ale i literární tvorbu, výtvarné umění, a dokonce i díla určená dětem. K paradoxní renesanci kosmismu dochází v letech studené války. Kosmické rakety, které vznikly jako zbraně hromadného ničení, otevřely vesmír lidstvu. Motivy kosmismu se staly součástí etosu, estetiky a propagandy sovětského kosmického programu. Přednáška se zaměří převážně na výtvarnou stránku ruského kosmismu.

Francouzská divadelní avantgarda: od surrealismu k pantomimě (Katedra divadelních a filmových studií, Univerzita Palackého v Olomouci)
kdy: 15:00 – 16:30
kde: VP, Umělecké centrum UP (Konvikt), Univerzitní 3, Olomouc
přednášející: Mgr. Jitka Pavlišová, Ph.D.
Přednáškový cyklus zkoumá zásadní proměny divadla, tance a umění obecně, které nastaly v první polovině 20. století v období moderny a uměleckých avantgard a které bývají odbornou veřejností nazývány jako tzv. první divadelní reforma. Nyní se zaměříme na francouzskou oblast, kde se režisér a významný divadelní reformátor Jacques Copeau spolu se svými následovníky (tzv. Kartel čtyř) odvracejí od dosavadních konvencí a stereotypů evropské divadelní tradice založené na dominanci dramatického textu a formou tzv. re-teatraliace divadla jej navrací k původním kořenům, spjatými s pohybovým tělesným výrazem, oproštěným od textového projevu.

Chrám sv. Mořice v Olomouci (Katedra dějin umění, Univerzita Palackého v Olomouci)
kdy: 16:45
kde: Chrám sv. Mořice v Olomouci, 8. května 517/15, Olomouc
přednášející: doc. Martin Pavlíček, Petr Čehovský, Ph.D.
Přednáška představí stavební a umělecký vývoj chrámu sv. Mořice. Sraz u bočního vstupu do chrámu.

Současná divadelní teorie: kognitivní obrat v teatrologii (Katedra divadelních a filmových studií, Univerzita Palackého v Olomouci)
kdy: 16:45 - 18:15
kde: VP, Umělecké centrum UP (Konvikt), Univerzitní 3, Olomouc
přednášející: Mgr. Jitka Pavlišová, Ph.D.
Teoretický kurz pro magisterské studenty sleduje nejsoučasnější, často interdisciplinární přístupy k možnostem analýzy dílčích fenoménů spjatých s divadelním, tanečním a performativním umění. Kognitivní teatrologie, vycházející z oblasti neurověd a lingvistiky, zkoumá nejrůznější konceptualizace, které si divák v průběhu představení vytváří a které jsou částečně podmíněny rovněž jeho sociální, kulturní a psychologickou daností. V kurzu čteme teoretické studie, které se danou problematikou zabývají, a společně o nich přímo na hodině diskutujeme a pojmenováváme stěžejní premisy daných teoretických konceptů a jejich využití v naší vlastní vědeckovýzkumné činnosti.

Moderní diskurzy Olgy Tokarczukové – próza, která dokáže rozdělovat (Katedra slavistiky, Univerzita Palackého v Olomouci)
kdy: 16:45 - 18:15
kde: učebna 4.19 (3. patro), zadní trakt, Křížkovského 10, Olomouc
přednášející: Dr. Michal Hanczakowski
Olga Tokarczuková získala v roce 2019 Nobelovu cenu za literaturu. Událost nebyla v Polsku přijata v některých kruzích zcela kladně a spisovatelka byla obviněna z nevlasteneckého chování. Komentáře, nepříznivé pro Tokarczukovou, navazovaly na ty prvky v jejích dílech, v nichž se spisovatelka zaměřovala po tematické stránce na moderní diskurzy: feministický, ekologický a diskurz minoritních skupin. V rámci přednášky bude prezentováno, proč konzervativně zaměřená kritika nemá ráda prózu Olgy Tokarczuk a proč příběhy, které vypráví polská spisovatelka, jsou důležité i pro české čtenáře.

Toman: Filmové drama Ondřeje Trojana z doby „třetí“ čs. republiky (Katedra historie, Univerzita Palackého v Olomouci)
kdy: 17:00
kde: učebna 1.12 (přednáškový sál), Na Hradě 5, Olomouc
přednášející: Ondřej Trojan, František Hanzlík, Pavel Kreisinger
Filmové drama režiséra a producenta Ondřeje Trojana o vzestupu a pádu na pozadí doby, která dodnes ovlivňuje naše životy. Neuvěřitelný a pravdivý příběh rozporuplné osoby Zdeňka Tomana, šéfa naší zahraniční rozvědky, který významně ovlivnil vývoj v poválečném Československu, bezskrupulózního obchodníka s obrovskou mocí a zásadním úkolem. Sehnat peníze, které komunistům vyhrají volby. A Toman peníze sehnat uměl. Pro sebe, pro rodinu i pro stranu. Šmelina, vydírání, kasírování válečných zločinců i jejich obětí. Neštítil se ničeho. Cena, kterou za svou kariéru zaplatil on i jeho blízcí, byla pak vysoká. Film odkrývá období tzv. třetí republiky, temné roky 1945 – 48, a příběh člověka, o kterém se nikdy nemluvilo. Režisér Ondřej Trojan přináší na plátno nejen napínavý thriller, ale i co nejvěrnější dobovou rekonstrukci skutečných událostí opírající se o nezvratná archivní a očitá svědectví.

 • Středa 20. listopadu 2019

Inscenovat dějiny: politické a dokumentární divadlo (Katedra divadelních a filmových studií, Univerzita Palackého v Olomouci)
kdy: 9:45 – 11:15
kde: ML, Umělecké centrum UP (Konvikt), Univerzitní 3, Olomouc
přednášející: Mgr. Jitka Pavlišová, Ph.D.
Seminární kurz se zaměřuje na současné inscenace, které reflektují, re-konstruují a často i re-definují významné historické události (Velká francouzská revoluce, události spjaté s druhou světovou válkou, zejména pak problematikou šoa, zinscenované procesy v Československu v padesátých letech atp.). Na základě dílčích prezentací studentů se snažíme analyticky uchopit, které motivy jsou pro vznik dané inscenace klíčové, a jakým způsobem jsou události, strategie a energie spjaté s "tehdy a tam" přenášené do inscenace, která je formou jednotlivých představení zpřítomňuje do "teď a tady". Tím tvůrci současně poskytují určitou formu společensko-politického komentáře a vybízejí k další diskuzi rovněž samotné diváky.

Shakespeare: život a dílo (Katedra divadelních a filmových studií, Univerzita Palackého v Olomouci)
kdy: 9:45 – 11:15
kde: VP, Umělecké centrum UP (Konvikt), Univerzitní 3, Olomouc
přednášející: Mgr. Michal Sýkora, Ph.D.
Shakespeare a tvorba v tzv. „vrcholném pesimistickém období“​: Hamlet. Jak číst a rozumět této vrcholné tragédii; proměny interpretací ve dvacátém století.

Nástup kabelových televizí a rané quality TV v USA (Katedra divadelních a filmových studií, Univerzita Palackého v Olomouci)
kdy: 11:30 – 13:00
kde: FS, Umělecké centrum UP (Konvikt), Univerzitní 3, Olomouc
přednášející: Mgr. et Mgr. Jana Jedličková, Ph.D.
V 80. letech minulého století sice nikdo neznal Hry o trůny nebo Živé mrtvé a televizní tvůrci by si stěží troufli na Perníkového tátu, ale mezi nejoblíbenější seriály patřil Dallas, M*A*S*H nebo Báječná léta. Z Bruce Willise se hvězda teprve rodila, David Hasselhoff brázdil dálnice s Kittem a americké teenagery zcela pohltil Johnny Depp coby mladý poručík Tom Hanson. Kulturní explozi rozpoutalo založení MTV a na celoplošných televizích se začaly objevovat zárodky tzv. kvalitní televizní tvorby. A to jsme sotva na začátku…

Praktikum filmové kritiky (Katedra divadelních a filmových studií, Univerzita Palackého v Olomouci)
kdy: 11:30 – 13:00
kde: VP, Umělecké centrum UP (Konvikt), Univerzitní 3, Olomouc
přednášející: Mgr. Luboš Ptáček, Ph.D.
Praktikum se zaměřuje na analýzu studentských recenzí a glos, které jsou zadávány z hodinu na hodinu podle aktuálního zájmu studentů. Praktikum se soustřeďuje na editorskou práci s textem na úrovni stylistiky a vhodného využití filmologické terminologie.

Jak se dělá (rozhlasový) festival (Katedra divadelních a filmových studií, Univerzita Palackého v Olomouci)
kdy: 11:30 – 13:00
kde: ML, Umělecké centrum UP (Konvikt), Univerzitní 3, Olomouc
přednášející: Mgr. Zuzana Pejpková, Ph.D. 
Prix Bohemia Radio, mezinárodní rozhlasová soutěžní přehlídka, kterou ve spolupráci s Katedrou divadelních a filmových studií pořádá Český rozhlas. Studenti sami připravují doprovodný program a podílí se tak na programovém i produkčním zajištění festivalu.

Fenomén tanztheater a jeho přesahy do současnost (Katedra divadelních a filmových studií, Univerzita Palackého v Olomouci)
kdy: 11:30 – 13:00
kde: MP, Umělecké centrum UP (Konvikt), Univerzitní 3, Olomouc
přednášející: Jitka Pavlišová, Barbora Liška
Na konci 60. a začátku 70. let se v poválečném Západním Německu začala na oficiálních baletních scénách etablovat nová taneční forma, kterou dnes známe pod pojmem tanztheater. Choreografové a choreografky, mezi nimiž nejvíce vynikla Pina Bausch, kombinovali tanec, každodenní pohyb a nezřídka i mluvené slovo v téměř hybridní tanečně-situační choreografické tvary, což mělo za důsledek nepochopení veřejnosti, někdy i tanečníků souboru. Již v 80. letech však dostáli tito tvůrci uznání nejen pro svébytnou poetiku a experimentální choreograficko-režijní postupy, ale zejména pro politický a společenskokritický rozměr svých děl. Jak jde tanec a explicitní společenská angažovanost dohromady? Čím jsou pro nás tvůrčí metody tanztheateru spojující choreografické a divadelní postupy inspirativní dodnes?

Etika informačných a komunikačných technológií (Katedra filozofie, Univerzita Palackého v Olomouci)
kdy: 13:15 – 14:45
kde: učebna 2.18, Křížkovského 12, Olomouc
přednášející: Mgr. Juraj Podroužek, Ph.D. a Mgr. Adam Greif, Ph.D. (Filozofická fakulta UK, Bratislava)
Témou našej prednášky v rámci Jednoty filozofické je uvedenie do etiky informačných a komunikačných technológií, (skrátene IT etiky, niekedy nazývanej aj digitálna etika), problémov, ktoré rieši a v neposlednom rade poukázanie na filozofické výzvy, ktoré prináša v rámci diskusie o smerovaní nových technológií. V prvej časti prezentácie sa pozrieme na to ako chápeme informačné technológie a uvedieme si niekoľko príkladov týchto technológií. V druhej časti predstavíme príklady morálnych problémov, ktoré priamo súvisia s návrhom, vývojom a používaním IT technológií, konkrétne s umelou inteligenciou, autonómnymi zariadeniami a internetom vecí. V tretej časti sa pokúsime predstaviť takú definíciu IT etiky, ktorá by postihovala celý vývojový cyklus informačných technológií, ako aj ich disruptívny charakter. Zároveň objasníme predpoklady, za ktorých môžeme IT etiku pokladať za samostatnú disciplínu aplikovanej etiky. Ukážeme, akú podobu by takáto aplikovaná etika mohla mať, aké je jej miesto medzi tradičnými aplikovanými etikami a aká môže byť jej budúcnosť voči novo-nastupujúcim prúdom, ktoré z IT etiky vychádzajú (predovšetkým etika AI). Na záver sa zamyslíme nad výzvami a príležitosťami, ktoré pre súčasnú filozofiu a etiku prináša reflexia problémov v nových digitálnych technológiách.

Absurdní drama a aktuální přístupy k jeho analýze (Katedra divadelních a filmových studií, Univerzita Palackého v Olomouci)
kdy: 15:00 – 16:30
kde: FS, Umělecké centrum UP (Konvikt), Univerzitní 3, Olomouc
přednášející: Mgr. Jitka Pavlišová, Ph.D.
Analytický seminář se zaměřuje na rozbor dramatických textů, počínaje obdobím umělecké moderny a konče jejich nejaktuálnějšími podobami v současnosti. Cílí zéjména na formální a tematické proměny textů v různých údobích. V semináři se nyní budeme zabývat různými projevy absurdity a vzájemně komparovat západoevropskou podobu absurdního dramatu, pojmenovávající absurdnost našeho bytí jako takového, a jeho centrálně evropské varianty, tematizující zcela konkrétní absurditu člověka v rámci totalitní společnosti.

Jak se učila filozofie za komunismu (Katedra filozofie, Univerzita Palackého v Olomouci)
kdy: 15:00 – 16:30
kde: učebna 2.18, Křížkovského 12, Olomouc
přednášející: Prof. Ivan Blecha
Přednáška uvede do způsobu, jak se učila filosofie za komunismu, co se učilo, jak se člověk musel střetávat s ideologií, s tlakem totality, jaké byly možnosti, jak vypadala v této době oficiální česká filosofie, jak disent atd.

Alternativní ekonomické systémy: nové přístupy k podnikání (Katedra aplikované ekonomie, Univerzita Palackého v Olomouci)
kdy: 16:45 – 18:15
kde: učebna KB 1.17, Křížkovského 12, Olomouc
přednášející: Mgr. Ondřej Kročil, Ph.D., Doc. Ing. Jaroslava Kubátová, Ph.D.
Cílem workshopu je přivést účastníky k zamyšlení nad možnými přístupy k podnikání. Podnikáním se obecně rozumí činnost realizovaná za účelem dosahování zisku. Cílem workshopu je prezentovat alternativní přístupy k podnikání, které nepopírají význam zisku, ale primárně sledují naplnění vyššího účelu při současném snížení negativních externalit. Na workshopu budou představeny podnikatelské koncepty vycházející ze sdílené, cirkulární a sociální ekonomiky a koncept conscious business. Budou uvedeny příklady konkrétních firem, které tyto koncepty úspěšně uplatňují.

Turecký populární film (Katedra mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky, Univerzita Palackého v Olomouci)
kdy: 16:45 – 18:15
kde: učebna 2.22, tř. Svobody 8, Olomouc
přednášející: Mgr. Miroslav Libicher
Přednáška doplněná o filmové ukázky se zaměří na vývoj turecké kinematografie v kontextu společenských, kulturních i politických změn, jimiž Turecko v moderních dějinách procházelo. Ač se turecký stát pod vlivem kemalistického idealismu prezentoval jako pokroková země zaostávající jen kousek za evropskými mocnostmi, nastupující médium filmu jej zajímalo pouze z hlediska cenzury a daní. Turečtí filmaři přesto dokázali překonávat produkční, finanční i politické překážky a přispět k tak vytvoření národní populární kinematografie, které se nakonec podařilo zapůsobit i na diváky za tureckými hranicemi. Posluchači se tedy seznámí s divadelně inscenovanými snímky prvních experimentátorů, populistickými melodramaty s kníratými svůdci a podlými blondýnkami, bláznivými komediemi s přerostlými školáky, erotickými komediemi s názvy jako "Neříkej ach, řekni och", tvrdou pornografií, téměř bezrozpočtovými pokusy o napodobení hollywoodských žánrovek i řemeslně nablýskanými melodramaty a velkolepými filmy o udatných vojácích bojujících tu s Izraelem a tu s Islámským státem.

Kontakt:

telefon: 549 49 1535
e‑mail: propagace zavináč phil.muni.cz

zdroj: https://tydenhumanitnichved.cz/