Prohlídky prostějovského zámku

Významné domy v Prostějově

Abelův dům

nám. T. G. Masaryka 8, 79601, Prostějov (mapa)
Loc: 49°28'18.912"N, 17°6'37.96"E

Okolí volně přístupno. 

Pozdně klasicistní fasáda i schodiště s litinovým prutovým zábradlím nesoucím iniciály JA a letopočet 1850. Je zachována výrazná úprava průjezdu ve stylu tzv. moderny.

Černý dvůr

Poděbradovo nám. 1377/8, 79601, Prostějov 1 (mapa)
Loc: 49°28'08.73"N, 17°06'37.94"E

Okolí volně přístupno.

Původně tu byl pernštýnský panský dvůr. Na středověkou minulost poukazuje již jen velmi cenný portál s erbovní tématikou. Pochází z let 1528–1535. Nese zobrazené erby rodu z Pernštejna a Šellenberků (Hedviky ze Šelnberka).

Dům č. 12

nám. T. G. Masaryka 12, 79601, Prostějov (mapa)
Loc: 49°28'19.053"N, 17°6'33.767"E

Okolí volně přístupno.

Ve výklenku jeho novorenesanční fasády se uchovává socha sv. Markéty (s dráčkem). Pozdně gotický portál v pravé stěně průjezdu pochází z doby kolem roku 1500, zatímco klenba průjezdu byla vícekrát měněna.

Dům Jana Pavláta z Olšan

nám. T. G. Masaryka 11, 79601, Prostějov (mapa)
Loc: 49°28'18.649"N, 17°6'35.784"E

Okolí volně přístupno.

Připomíná drobného šlechtice, který po svém povýšení na rytíře roku 1536 provedl pozdně gotickou přestavbu celého domu. Na klenebních svornících nacházíme heraldické štíty ze znaky Jana Pavláta z Olšan, Pernštejnů aj. Dům se nazývá též U Rocha podle barokní sochy sv. Rocha, umístěné ve výklenku v průčelí 1. patra.

Dům Mikuláše Onše z Břesovic

nám. T. G. Masaryka 202/24, 79601, Prostějov (mapa)
Loc: 49°28'21.335"N, 17°6'40.266"E

Nepřístupno.

Renesančně přestavěný dům s nádherným portálem. Dům patřil sekretáři Vratislava z Pernštejna, Mikuláši Onšovi z Břesovic (dnešních Vřesovic u Prostějova). Portál je datován do dvacátých let 16. století. Patrně pochází z prostějovského zámku, před jeho vrcholnou renesanční přestavbou.

Dům ostrostřelců císaře Františka Josefa I.

Skálovo náměstí 6, 79601, Prostějov (mapa)
Loc: 49°28'27.00"N, 17°06'28.00"E

Okolí volně přístupno, v budově sídlí městská knihovna.

Původní dům ostrostřelců z roku 1823. Do roku 1918 nesla střelnice jméno arcivévody Františka Josefa. Od roku 1898 budova využívána jako městská knihovna.

Dům U bílé labutě

nám. T. G. Masaryka 206/28, 79601, Prostějov (mapa)
Loc: 49°28'21.222"N, 17°6'42.681"E

Okolí volně přístupno.

Dům má reliéfní znamení z počátku 19. století.

Dům U měsíčka

nám. T. G. Masaryka 5, 79601 Prostějov (mapa)
Loc: 49°28'18.80"N, 17°06'39.70"E

Okolí volně přístupno.

Dům U měsíčka na náměstí T.G.Masaryka v Prostějově stojí na místě původních dvou gotických domů, spojených v období renesance. V 19. století přestavěn a získal současnou podobu. Dochováno několik gotických architektonických fragmentů (např. gotická klenba v průjezdu).

Dům U pošty

nám. T. G. Masaryka 20, 79601, Prostějov (mapa)
Loc: 49°28'21.557"N, 17°6'36.757"E

Okolí volně přístupno.

Dům má pozdně barokní portál nesoucí znak c.k. pošty.

Dům U tří veverek

nám. T. G. Masaryka 27, 79601, Prostějov (mapa)
Loc: 49°28'21.251"N, 17°6'41.987"E

Okolí volně přístupno.

V průjezdu je uchována renesanční klenba.

Dům U Zeleného stromu

Žižkovo nám. 133/20, 79601, Prostějov (mapa)
Loc: 49°28'18.23"N, 17°06'33.57"E

Ookolí volně přístupno.

Dům u Zeleného stromu je úzce spjat s historii výroby lihovin. Roku 1518 bylo majiteli uděleno pánem Vilémem z Pernštejna právo vyráběti slad, vařiti pivo a páliti "kořalku". A palírna zde byla až do 50tých let 20. století.

Dům U zlaté studny

nám. T. G. Masaryka 21, 79601, Prostějov (mapa)
Loc: 49°28'21.442"N, 17°6'37.721"E

Okolí volně přístupno.

Dům má keramické domovní znamení od Jana Köhlera z roku 1936. Reliéfní výzdobu portálu tvoří vázy s květinami na dřících obou pilířků a rozety na jeho vnitřním oblouku.

Knížecí dům

Skálovo náměstí 117, 79601, Prostějov (mapa)
Loc: 49°28'24.88"N, 17°06'31.63"E

Okolí volně přístupno.

Náhradní správní centrum po třicetileté válce v Prostějově, za zdejší zámek – tzv. Knížecí dům.

Lékárna U černého orla

nám. T. G. Masaryka 6, 79601, Prostějov (mapa)
Loc: 49°28'19.093"N, 17°6'38.713"E

Okolí volně přístupno.

Zajímavá fasáda se sdruženými, obloukově ukončenými okny odpovídá romantického názoru poloviny 19. století. Štuková výzdoba na klenbě obchodní místnosti se svými motivy vztahuje k lékárně a pochází z doby jejího založení.

Městské divadlo v Prostějově - Národní dům

Vojáčkovo náměstí 1, 79601, Prostějov (mapa)
Loc: 49°28'24.873"N, 17°6'52.161"E
telefon: 582 329 611
e-mail: narodnidum.pv zavináč volny.cz
www stránky: www.narodni-dum.info

Otevírací doba kavárny, galerie:
pondělí – sobota: 9:00 – 22:00

Divadlo sídlí v architektonickém skvostu města, secesním Národním domě, který byl postaven na počátku 20. století. Národní dům je unikátní secesní památkou evropského významu. Byl postaven v letech 1905 až 1907 podle návrhu architekta Jana Kotěry. Kulturní a společenské centrum města s restaurací, divadlem i prostory pro spolky.

Multifunkční nájemní vila Radomíra a Vlasty Růžičkových

Arbesovo náměstí 4, 79601, Prostějov (mapa)
Loc: 49°28'45.014"N, 17°7'18.67"E

Okolí volně přístupno.

Muzeum a galerie v Prostějově, příspěvková organizace

náměstí T. G. Masaryka 2, 79601, Prostějov (mapa)
Loc: 49°28'19.280"N, 17°6'42.175"E
telefon: 582 330 991, 582 344 990
e-mail: muzeumpv zavináč muzeumpv.cz
www stránky: www.muzeumpv.cz

Otevírací doba muzea:
úterý – neděle: 9:30 – 12:00, 13:00 – 17:00

Stálé expozice nabízejí poutavý pohled do geologické minulosti i pravěkých dějin regionu, návštěvník zde také najde vzpomínku na prostějovského rodáka Jiřího Wolkera či přehled měření času od nejstarších dob.

Radnice

T. G. Masaryka 12-14, 79601, Prostějov (mapa)
Loc: 49°28'19.971"N, 17°6'33.739"E
telefon: 800 900 001
e-mail: informace zavináč prostejov.eu
www stránky: www.mestopv.cz

Areál je možno navštívit v době otevření radnice:
Pondělí 8:00-17:00
Úterý 8:00-16:00
Středa 8:00-17:00
Čtvrtek 8:00-16:00
Pátek 8:00-14:00

Secesní radnice, kongresové sály, informační centrum, obřadní místnost.
Možnost prohlídky radniční věže
- prohlídky věže je možno objednat na bezplatné informační lince 800 900 001, osobně na Informační službě MěÚ Prostějov, nebo e-mailem: informace zavináč prostejov.eu.
Z kapacitních a bezpečnostních důvodů jsou skupiny tvořeny vždy maximálně 13 osobami včetně průvodce.

Rodinný dům Karla Melhuby

Sádky 5, 79601, Prostějov (mapa)
Loc: 49°28'15.596"N, 17°6'56.353"E

Okolí volně přístupno.

Rodný dům básníka Jiřího Wolkera

nám. T. G. Masaryka 22/1,79601, Prostějov 1 (mapa)
Loc: 49°28'21.26"N, 17°06'38.96"E

Okolí volně přístupno.

Jinak také Dům u sv. Antonína. Tato architektonicky zajímavá stavba je rodným domem českého básníka Jiřího Wolkera.

Sokolovna

Skálovo nám.173/4, 79601, Prostějov (mapa)
Loc: 49°28'24.824"N, 17°6'27.674"E
telefon: 582 345 504

Okolí volně přístupno.

Sokolovna vznikla v secesním slohu v letech 1907 až 1908 podle projektu stavitele Otakara Pokorného. Dodnes slouží sportovsům TJ Sokol I. Prostějov cvičencům, volejbalistům a boxerům. V salonku bývají představení loutkového divadla.

Součkův dům

Rejskova, 79601, Prostějov (mapa)
Loc: 49°28'33.00"N, 17°06'36.00"E

Okolí volně přístupno.

Součkův dům v Prostějově byl postaven roku 1902 podle projektu architekta Vladimíra Fišera. Fresky na fasádě vytvořil Jano Köhler. Zdejší místa byla využita při natáčení seriálu Četnické humoresky.

Vila Eveliny Fleischerové

Svatoplukova 64, 79601, Prostějov (mapa)
Loc: 49°28'20.518"N, 17°7'28.172"E

Okolí volně přístupno.

Vila Františka Kováříka

Nám. Padlých hrdinů č. 5, 79601, Prostějov (mapa)
Loc: 49°28'24.00"N, 17°07'13.00"E

Okolí volně přístupno.

Dílo moderní české architektury před 1. světovou válkou. Vila průmyslníka dr. Františka Kovaříka, majitele firmy Wikov, která se proslavola výrobou sekaček a automobilů – později podnik Agrostroj Prostějov. Postavena byla roku 1910, podle návrhů Emila Králíka z Brna. Zvlášť vynikají vnitřní prostory. Dnes se v prostorách budovy nachází byty a čajovna.

Vila Jana a Anastázie Neherových

Pod Kosířem 73, 79601, Prostějov (mapa)
Loc: 49°28'56.312"N, 17°6'24.88"E

Okolí volně přístupno.

Vila Jindřišky a Miroslava Vysloužilových

Sadová 9, 79601, Prostějov (mapa)
Loc: 49°28'56.528"N, 17°6'37.912"E

Okolí volně přístupno.

Geometricky koncipovaný dům, inspirovaný meziválečnou zlínskou architekturou.

Vila Josefa Kováříka

Vojáčkovo náměstí č. 5, 79601, Prostějov (mapa)
Loc: 49°28'25.666"N, 17°6'55.980"E

Okolí volně přístupno.

Vila z roku 1911, postavená podle projektu Emila Králíka je pokusem o spojení tradice antického domu s anglickou halovou dispozicí.

Vilová kolonie

Stražisko
Loc: 49°32'31.82"N, 16°55'39.49"E (mapa)

Volně přístupno.

Sedm zajímavých vil z přelomu 19. století. Stražisko se v této době zřejmě stalo oblíbeným letoviskem zámožnějších měšťanů města Prostějov. Šest vil je postaveno ve stylu historizujcí lidové architektury, jejíž vzor můžeme vidět například v díle Dušana Jurkoviče (objekty lázní Luhačovice, křížová zastavení na Hostýně). Vily vynikají zejména svými řezbářskými prvky (lomenice, etc.).

 

Použité zdroje:
www.slavnevily.cz

www.hrady.cz
www.mestopv.cz
www.ok-tourism.cz