Soutěž o nejlepší studentský esej


Soutěž o nejlepší studentský esej

Knihovna Václava Havla vyhlašuje již jedenáctý ročník literární soutěže pro studenty středních škol o Cenu Knihovny Václava Havla za studentský esej.

Téma

Tvář naší země aneb Jak vnímáte tvář země, v níž žijete? Je Česko zemský ráj to na pohled?

  • Letošní ročník esejistické soutěže pro studenty středních škol reaguje na aktuální výzvy v oblasti ekologie a klimatu. Při psaní eseje se studenti mohou inspirovat projevy Václava Havla na toto téma.

Pravidla

  • Texty, psané v českém jazyce, v rozsahu 5 až 10 normostran (9 000 – 18 000 znaků), opatřené jménem autora, rokem narození a názvem střední školy posílejte do 31.10. 2019 v elektronické podobě na adresu: esej zavináč vaclavhavel.cz. Eseje posuzuje porota, složená z českých kulturních osobností, myšlenkově blízkých Václavu Havlovi.

Pro inspiraci se můžete podívat, jaký byl jubilejní 10. ročník.

Jedním z ústředních žánrů tvorby Václava Havla je žánr eseje – na témata literární, umělecká, společenská, politická i duchovní. Eseje Václava Havla, jako je Moc bezmocných či Slovo o slovu, se staly klasickými texty české literatury, byly přeloženy do desítek jazyků a patří k nemnoha skutečně světově proslulým výtvorům české kultury. I proto je zapotřebí dále pěstovat žánr eseje v českém jazyce – ne ve smyslu napodobování esejů Václava Havla, ale ve smyslu havlovské odvahy pojmenovávat nepříjemné problémy a hledat jejich nekonvenční řešení.

Kontakt:

Knihovna Václava Havla, o.p.s.
Ostrovní 13, 110 00 Praha 1

Tel.: 222 220 112
E-mail: info zavináč vaclavhavel-library.org

zdroj: www.vaclavhavel.cz