21. kolo projektu ROZHLED

Co je ROZHLED? Projekt podporující mladé lidi (17-26 let) v osobním a kariérním rozvoji, a to především ty, kteří mají nějaké sociální znevýhodnění (jako je pobyt v dětském domově, pěstounská péče, špatná finanční situace, nemoc v rodině, rodič samoživitel, aj.). Zvýšeným sebevědomím, novými dovednostmi a znalostmi jim projekt dává šanci na lepší budoucnost.

Každé kolo projektu (pro cca 20 účastníků) trvá čtyři měsíce, je zcela ZDARMA (díky podpoře sponzorů) a je nabité vzdělávacími aktivitami. Účastníky čeká pět víkendových setkání v Praze a aktivity, jako jsou například setkání s kariérním poradcem, tvorba životopisu, pracovní pohovor na zkoušku, spousta vzdělávacích workshopů či oblíbené exkurze do firem.

VÍCE O PROJEKTU