Ekocentrum Iris – Český svaz ochránců přírody

Co pro vás chystáme

Červenec

Kytičkové hrátky

kdy: úterý 2.7., 9:00-12:00 
kde: Botanická zahrada P. Albrechta, Lidická ul.

Akce pro děti a rodiny s dětmi v rámci Prostějovského léta.
Hravé aktivity pro děti v botanické zahradě v Prostějově.
Start kdykoliv od 9:00 do 11:20, akce končí ve 12:00.
Poplatek 30 Kč za dítě.

Pohádkový tábor

kdy: pondělí 8. 7. - pátek 12. 7., 7.30 - 16.00
kde: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám. 67, Prostějov

Příměstský tábor pro děti z 1. – 5. třídy základní školy.
Čekají nás hry na zahradě, pozorování živočichů, tvořivé aktivity, sportovní hry, střelba z luku, poznávání přírody, pokusy s vodou, vycházky, atd.
Cena 1700 Kč za celý týden (v ceně je jídlo – oběd a dvě svačiny, pitný režim, materiál na vyrábění, pedagogický dozor,…).
Na akci je nutné se předem přihlásit na iris zavináč iris.cz (my vám pošleme zpět přihlášku).

Vláčkem na Kosíř

kdy: středa 10.7., 7:45-16:00 
kde: Slatinice - Ludéřov - Kosíř

Akce je určená jen seniorům. Výjezd turistickým vláčkem až na vrchol Velkého Kosíře k rozhledně. Ráno sraz v 7:45 na hl. nádraží ČD v Prostějově, odtud společný odjezd vlakem do Slatinic. Ve Slatinicích nastoupíme do kosířského vláčku a pojedeme přes Drahanovice do Ludéřova, kde navštívíme Barokní sýpku. Pokračujeme přes Lhotu pod Kosířem k rozhledně na vrchol Kosíře, cestou krátké zastavení u zajímavostí kosířské přírody. Na vrcholu asi hodinová přestávka, pak se vláčkem vracíme přes Slatinky do Slatinic k vlaku do Prostějova. Zájemci mohou navštívit areál lázní. Návrat do Prostějova do 16 hod.

Nutno se předem přihlásit v kanceláři Ekocentra Iris (vždy v Út a Čt od 13 do 16 hod.), nebo v obchůdku Filemon & Baucis na nám. TGM.

Na Kosíř s kosou

kdy: sobota 13.7., 9:00-12:00
kde: sad Oulehle na V. Kosíři

Společné setkání při sečení a hrabání ovocného sadu Oulehle (Smržicko). Zájemci si mohou vyzkoušet práci našich předků - sečení kosami. Všichni pomohou chvíli hrabat posečené seno. Následně bude pro všechny připraven piknik v trávě. Čeká nás i komentovaná procházka sadem, setkání s botanikem, ovocnářem a dalšími odborníky, zajímavé informace o ovocných sadech a významu starých krajových odrůd.

Ráno sraz v 9:00 v sadu u 3. zastavení naučné stezky Velký Kosíř. Vhodný vlak do Čelechovic n. H. odjíždí z Prostějova v 8:02 (nastupujte do posledního vagónu!).

Kosíř známý neznámý

kdy: úterý 16.7., 8:35-15:00 
kde: Stařechovice - Velký Kosíř - Slatinky

Vycházka pro rodiny s dětmi v rámci Prostějovského léta.

Vycházka s hravými aktivitami pro děti. Odjezd autobusem do Stařechovic, odtud budeme putovat lesy Velkého Kosíře až do Slatinek. Cestou potkáme nejméně 2 studánky, zajímavou skalku se zakrslou doubravou, spočítáme a zkontrolujeme vyvěšené ptačí budky, zastavíme se v ovocném sadu, kde nás čeká krátké hrabání sena a piknik v trávě, a pokračujeme lesem do Slatinek.

Ráno sraz v 8:35 na autobusovém nádraží v Prostějově. Návrat ze Slatinek kolem 15. hod. Délka trasy 6 km.

Den pro přírodu

kdy: sobota 20.7., 8:00-17:00
kde: mokřad Bělá u žel. zastávky Šubířov

Akce na pomoc přírodě na vzácném mokřadu Bělá. Uvítáme všechny dobrovolníky, kteří se alespoň jeden den v roce chtějí zapojit do práce pro přírodu. Budeme hrabat seno a odklízet ho z lokality. Pro všechny bude připraveno občerstvení, pro předem přihlášené i teplý oběd. Všem účastníkům zdarma nabídneme naše tiskoviny o přírodě regionu.

Ráno společný odjezd vlakem v 8:02 z hl. nádraží v Prostějově do žel. zastávky Šubířov, návrat do Prostějova do 16:50. Možno se zúčastnit i na kratší dobu.

Lesní studánky

kdy: úterý 23.7., 7:45-15:00
kde: Jesenec - Skřípov - Konice

Akce pro rodiny s dětmi v rámci Prostějovského léta.
Putování spojené s hledáním lesních studánek mezi Jesencem, Skřípovem a Konicí. Pro děti budou připraveny hravé aktivity a hledání pokladu. Navštívíme pramen Romže i studánky Lesního muže.

Ráno sraz v 7:45 na hl. vlakovém nádraží v Prostějově, odjezd vlakem do Jesence. Návrat z Konice kolem 15. hod.

Délka trasy 8 km. Poplatek 30 Kč za dítě.

Poznáváme přírodu

kdy: pondělí 29. 7. - pátek 2. 8., 7.30-16.00
kde: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám. 67, Prostějov

Příměstský tábor pro děti z 1. – 5. třídy základní školy.
Čekají nás hry na zahradě, pozorování živočichů, tvořivé aktivity, sportovní hry, střelba z luku, poznávání přírody, pokusy s vodou, vycházky, atd.
Cena 1700 Kč za celý týden (v ceně je jídlo – oběd a dvě svačiny, pitný režim, materiál na vyrábění, pedagogický dozor,…).
Na akci je nutné se předem přihlásit na iris zavináč iris.cz (my vám pošleme zpět přihlášku).

Okolím Podhradského rybníka

kdy: úterý 30.7., 8:40-14:00 
kde: Plumlov

Akce pro rodiny s dětmi v rámci Prostějovského léta.
Trasa vycházky povede částečně kolem Podhradského rybníka, poté odbočíme do lesa Obora. Pro děti budou připraveny hravé aktivity.

Ráno sraz v Plumlově v 8:40 (odjezd vhodného autobusu z Prostějova v 8:15, stan. č. 11). Ukončení vycházky opět v Plumlově do 13 hod.

Délka trasy 5 km. Poplatek 30 Kč za dítě.

Srpen

Tvořivý tábor

kdy: pondělí 12. 8. - pátek 16. 8., 7.30-16.00
kde: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám. 67, Prostějov

Příměstský tábor pro děti z 1. – 5. třídy základní školy.
Čekají nás hry na zahradě, pozorování živočichů, tvořivé aktivity, sportovní hry, střelba z luku, poznávání přírody, pokusy s vodou, vycházky, atd.
Cena 1700 Kč za celý týden (v ceně je jídlo – oběd a dvě svačiny, pitný režim, materiál na vyrábění, pedagogický dozor,…).
Na akci je nutné se předem přihlásit na iris zavináč iris.cz (my vám pošleme zpět přihlášku).

Kontakt:

ČSOP – RS Iris
Husovo nám. 67, Prostějov, 796 01 (mapa)

tel.: 582 338 278
mobil: 603 298 039
e-mail: iris zavináč iris.cz

www stránky: www.iris.cz
FB: Ekocentrum Iris Prostějov