Animofest 2018 – mezinárodní soutěž animovaných filmů středních škol

Mezinárodní festival animovaných filmů středních škol – ANIMOFEST

Program festivalu konaného 21. června tvoří:

 • 9.00 – 10.00 – Slavnostní zahájení
 • 10.00 – 10.15 – Promítnutí vítěžných filmů z roku 2017
 • 10.15 – 12.00 – Pásmo soutěžních animovaných filmů pro rok 2018 – prezentace animovaných filmů studentů a absolventů SSUŠAT a SŠ Slovenské republiky a zahraničí
 • 12.00 – 13.00 – Pásmo soutěžních filmů 3. ročníku UAT FILM 2018
 • 13.00 – 14.00 – Vyhodnocení soutěží o cenu Viery Zavarčíkovej
  • UAT GRAPHIC 2018 – 9. ročník Mezinárodní soutěže grafického designu SŠ
  • UAT PHOTO 2018 – 8. ročník Mezinárodní soutěže fotografického designu SŠ
  • UAT FASHION 2018 – 5. ročník Mezinárodní soutěže oděvního designu SŠ
 • 14.00 – 15.00 – Slavnostní předávání cen ANIMOFEST 2018, UAT FILM 2018

O výběru přihlášených filmů a jejich zařazení do oficiálního programu festivalu rozhoduje výběrová komise festivalu. Filmy, které nesplní stanovená kritéria soutěže, mohou být zařazeny do nesoutěžní sekce.

Festivalu se mohou zúčastnit filmy:

 • vytvořené studenty středních škol, resp. k nim ekvivalentních škol v rámci sítě školských zařízení jednotlivých zemí světa (v případě zahraničních filmů), ve věku 14 do 22 let
 • vyrobené po 1. lednu 2016
 • trvající minimálně 1 minutu

Organizátor nepřijímá filmy, které byly přihlášeny na minulé ročníky festivalu.

Účast na festivalu je bezplatná, náklady na doručení soutěžního materiálu na soutěž hradí soutěžící.

Jeden soutěžící může přihlásit více filmů, každý na samostatné přihlášce.

Filmy přihlášené do soutěže musí být ve formátech M-PEG 4, MOV., H264 či jiném HD formátu a v dobrém technickém stavu.

Do soutěže je možné se přihlásit prostřednictvím e-mailu uat zavináč uat.sk, na který zašlete filmy (odkaz na stažení z internetového úložiště, např. wetransfer.comuschovna.skulozto.sk) s přihláškou a přílohami, a to nejpozději do 15. června 2018.

Spolu s řádně vyplněnou přihláškou je nutné zaslat fotografii tvůrců, fotografii z filmu (obě v elektronické podobě) a krátkou charakteristiku filmu ve slovenském a anglickém jazyce.

Ceny:

 • Cena Viery Zavarčíkovej za Najlepší animovaný film 2018 – 1., 2., 3. místo a Nejlepší film 2018 – 1., 2., 3. místo – 1. místo získá odměnu 500€, 2. místo 300 € a 3. místo 200€
 • Zvláštní cena poroty
 • Čestné uznání
 • Cena diváka
 • „Zlatá slza“ za nejhorší animovaný film

Filmy spolu s přihláškou zasílejte na adresu organizátora soutěže

Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby

Vlastenecké nám.1, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
telefon:
 +421 262 411 668
fax:
 +421 262 524 313
e-mail:
 uat zavináč uat.sk
www stránky:
 www.uat.sk

www stránky soutěže: www.uat.sk/animofest.html