Cena Maxe Broda 2019 - literární soutěž o nejlepší esej

Společnost Franze Kafky vyhlašuje 25. ročník studentské literární soutěže o nejlepší esej – Cenu Maxe Broda 2019.

Cena Maxe Broda

Cena Maxe Broda

Studentskou literární soutěž Cenu Maxe Broda o nejlepší esej pořádá Společnost Franze Kafky s cílem a ideou podpořit a vést mladé lidi k samostatnému uvažování, k hlubšímu zamyšlení nad aktuálními složitými společenskými a kulturními jevy a k pěstování dovednosti přesného a kultivovaného písemného vyjádření vlastního názoru.

 

Pravidla soutěže:

Literární soutěž Cena Maxe Broda je určena především studentům středních škol s věkovým omezením do 20 let.  

Délka textu je omezena na 5 normostran.

Uzávěrka pro odevzdání textů je 1. dubna 2019 (včetně).

Účastníci zašlou svůj text v pěti kopiích na adresu Společnosti Franze Kafky, Široká 14, 110 00 Praha 1, nebo zašlou e-mailem (PDF, doc) s předmětem CMB 2019.

Jméno a věk autora + kontaktní údaje: telefon, adresa (případně adresa školy, kterou navštěvuje) musí být přiloženy na samostatném listu nebo v samostatném souboru.

Témata 25. ročníku soutěže:

  •  Esej k 95. výročí úmrtí Franze Kafky (1924).

Kafka a Ottla Davidová: proč je dobré mít sestru?

  •  Občanská společnost versus populismus.

 Krize důvěry ve společenský systém.

  •  Může osobní postoj změnit historii?

 Esej o hrdinství k 50. výročí činů Jana Palacha a Jana Zajíce (1969).

Ceny:

1. místo – 6 000 Kč,
2. místo – 3 500 Kč,
3. místo – 2 000 Kč.

Kontakt na organizátora:

Společnost Franze Kafky
Široká 14, Praha 1, 110 00

tel.: 224 227 452
e-mail:
mail zavináč franzkafka-soc.cz
www stránky: www.franzkafka-soc.cz