Dobrodružství s počítačem 2014

Počítače se stávají stále více součástí našeho života. Zvláště děti se dobře orientují v zacházení s nimi. Soutěž

Dobrodružství s počítačem,

kterou pořádá Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově ve spolupráci s Informačním centrem pro mládež Prostějov, umožňuje dětem, aby ukázaly, jak si dovedou poradit s počítačem a internetem, a zároveň, jak umí pracovat v týmu.

Soutěž je určena pro čtyřčlenná družstva žáků 4. a 5. tříd základních škol. Délka trvání soutěže je 45 minut. Každý tým má k dispozici 2 počítače a v časovém limitu musí splnit 4 zadané úkoly:

Na počítačích je nainstalován systém Windows 8.1 a MS Office 2013.

Na závěr soutěže jsou žáci odměněni pěknými cenami a vítězné družstvo navíc získává hodnotnou cenu pro školu.

Dobrodružství s počítačem 2014 - 10. ročník soutěže

Kdy:

  • čtvrtek 6. listopadu 2014

Po skončení celé soutěže, pravděpodobně kolem 14.00 hod. proběhne slavnostní vyhlašování výsledků v prostorách SVČ Oáza (1. patro budovy CMG). Pro dojíždějící družstva bude také připraven doprovodný program v SVČ Oáza.

Rozpis soutěže bude uveřejněn 31. října v příloze tohoto článku a na stránkách CMG.

Kde:

  • počítačová učebna CMG a prostory ICM, Komenského 17, Prostějov - 4. patro

Přihlášky:

Vyplněnou přihlášku (viz příloha) je třeba zaslat na e-mail: raclova zavináč cmgpv.cz nejpozději do 24. října.


Soutěž byla finančně podpořena v rámci projektu MEIS Prostějov 2014 Olomouckým krajem, Statutárním městem Olomouc a Europe Direct Olomouc.

Sponzory 10. ročníku soutěže jsou:

Computer Media s.r.o.

Infos Art s.r.o.
Ing. Jan Navrátil - HABRO
Informační centrum bezpečnosti potravin
Eurodesk