Evropská unie v otázkách 10 – 2. kolo – uzavřeno

2. kolo soutěže začíná v úterý 16. května ve 12.00.

Soutěž je určena žákům ZŠ a studentům SŠ ve věku od 12 do 19 let.

Jak soutěžit?

Své odpovědi na všechny 3 soutěžní otázky pošlete na e-mail: soutez zavináč icmprostejov.cz nejpozději do úterý 23. května do 10.00 hod.
E-mail s odpovědí musí obsahovat: odpověď na všechny 3 soutěžní otázky, jméno, třídu (a věk), název školy, adresu bydliště a předmět: EU v otázkách 10 – soutěžní kolo č. ...

Správné odpovědi a výherce 2. kola bude uveřejněn 23. května v 11.00 hod.

Podrobná pravidla najdete na www.icmprostejov.cz/content/eu-v-otazkach-10

 

1. otázka

Česká síť Europe Direct vydala několik publikací, které jsou k dispozici na internetu, stejně tak i na vybraných infocentrech. Jedna z publikací nese název „Ochutnejte Evropu! – Poznejte chutě a vůně jednotlivých států EU“.

Jak se podle této brožury jmenuje černý puding z brambor a jablečné omáčky a ve které zemi ho můžeš ochutnat? Které z dalších jídel této země bys chtěl vyzkoušet?

Správná odpověď:

Traipen je černý puding s mačkanými bramborami a jablečnou omáčkou – typické zimní, zejména vánoční jídlo v Lucembursku.

Z dalších jídel, která jsou pro Lucembursko typická, se můžete v publikaci dočíst např. o národním jídle Judd mat gaardebounen, vařeném sýru Kachkeis, pikantních klobásách Thüringer, bramborácích Gromperekichelcher a Tiirteg, masovém koláči Rieslingspaschtéit, paštikách, švestkovém koláči Quetschentaart nebo zvláštním medu Miel de luxembourg Marque nationale, který je chráněn právy EU.

Brožura ke stažení (.pdf).

zdroj: www.europe-direct.cz/nabidka-dokumentu

2. otázka

Euroskop.cz nebo také Eurocentra pravidelně zveřejňují Eurolisty. Jak často listy vycházejí a jakým tématům se věnují?

Správná odpověď:

Eurolisty jsou měsíčník vydávaný Odborem informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR, vychází pravidelně každý první pátek v měsíci a věnují se aktuálním tématům evropské integrace.

zdroj: www.euroskop.cz/9229/sekce/eurolisty/

3. otázka

Jedním ze základních práv každého evropského občana je, že může kdykoli Evropskému parlamentu předložit petici, ať už sám za sebe nebo společně s jinými osobami.
Na základě jakého článku zákona, a v jakém jazyce by měla petice být?

Správná odpověď:

Na základě článku 227 Smlouvy o fungování Evropské unie. Petice musí být napsána v jednom z úředních jazyků Evropské unie, tzn. i v češtině.

zdroj: www.evropsky-parlament.cz/cs/ep_a_vy/petice.html

 

Výhercem 2. kola se stala Zuzana Joklová z Českých Budějovic, gratulujeme.