Evropská unie v otázkách 10 – 3. kolo – uzavřeno

3. kolo soutěže začíná v úterý 23. května ve 12.00.

Soutěž je určena žákům ZŠ a studentům SŠ ve věku od 12 do 19 let.

Jak soutěžit?

Své odpovědi na všechny 3 soutěžní otázky pošlete na e-mail: soutez zavináč icmprostejov.cz nejpozději do úterý 30. května do 10.00 hod.
E-mail s odpovědí musí obsahovat: odpověď na všechny 3 soutěžní otázky, jméno, třídu (a věk), název školy, adresu bydliště a předmět: EU v otázkách 10 – soutěžní kolo č. ...

Správné odpovědi a výherce 3. kola bude uveřejněn 30. května v 11.00 hod.

Podrobná pravidla najdete na www.icmprostejov.cz/content/eu-v-otazkach-10

 

1. otázka

Odhozené plastové nákupní tašky představují pro životní prostředí a zejména pro vodu a vodní ekosystémy velké nebezpečí. Evropský parlament během plenárního zasedání schválil návrh na omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek.
Do kterého roku by měly být plastové tašky postupně nahrazeny (a jejich spotřeba tak snížena asi o 80% oproti roku 2010, tedy přibližně na 90 tašek za osobu ročně) taškami z recyklovaného papíru nebo biologicky rozložitelnými a kompostovatelnými taškami?

Správná odpověď:

2019

zdroj: http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/20141120STO79704/m%C3%A9n%C4%9B-igelitek-%C4%8Dist%C5%A1%C3%AD-%C5%BEivotn%C3%AD-prost%C5%99ed%C3%AD

 

2. otázka

Letos slaví své 30 narozeniny program Erasmus+. V rámci oslav letos běží kampaň „Erasmus+ panenky“.
Co panenky v rámci této kampaně čeká a co se stalo Domče v muzeu v Rumunsku?

Správná odpověď:

Sedávej panenko v koutě, budeš-li hodná, najdou tě, říkávaly naše babičky. To už ale dávno neplatí. Program Erasmus slaví třicet let a k dobrodružné cestě do světa inspiroval třicet různých panenek. Ty se během roku postupně vydají na svůj první Erasmus pobyt a doprovázet je budou studenti středních odborných a vysokých škol, dohlédnou na ně učitelé základních, nebo mateřských škol, dobrovolnický projekt absolvují s mládeží a poradit si nechají od vzdělavatelů dospělých. Příběhy panenek a jejich průvodců budou zveřejňovány pod #mujerasmus.
Panenka Domča ztratila v muzeu jednu botu, ale už ji má zase zpátky :)
Pokud se chystáte na mezinárodní projekt, napište si taky o panenku a vezměte ji s sebou.

zdroj: https://mujerasmus.cz/panenky

 

3. otázka

Na jaké chyby byste si měli dát pozor, pokud malujete (vytváříte) vlajku Evropské unie? Uveďte alespoň jednu.

Správná odpověď:

Vlajka Evropské unie je symbolem EU, zobrazuje kruh dvanácti zlatých hvězd na modrém pozadí. Vlajka je v poměru 2:3 a důležité jsou také poměry vzdáleností na vlajce.
Všechny hvězdy musí být otočeny stejně – dva hroty dolů a jeden nahoru. Hvězdy musejí být rozmístěny podle ciferníku hodin.

zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vlajka_Evropsk%C3%A9_unie  

 


Výhercem 3. kola se stal Martin Kasal z Hrádku, gratulujeme.