Evropská unie v otázkách 11 – 1. kolo - uzavřeno

Otázky 1. kola soutěže budou zveřejněny v pondělí 7. května ve 12.00 hod.

Soutěž je určena žákům ZŠ a studentům SŠ ve věku od 12 do 19 let.

Jak soutěžit?

Své odpovědi na všechny 3 soutěžní otázky pošlete na e-mail: soutez zavináč icmprostejov.cz – nejpozději do pondělí 14. května do 10.00 hod.
E-mail s odpovědí musí obsahovat: odpověď na všechny 3 soutěžní otázky, jméno, třídu (a věk), název školy, adresu bydliště a předmět: EU v otázkách 11 – soutěžní kolo č. ...

Správné odpovědi a výherce 1. kola bude uveřejněn 14. května do 12.00 hod.

Podrobná pravidla najdete na www.icmprostejov.cz/content/eu-v-otazkach-11

 

1. otázka

Letos v létě bude zahájena pilotní fáze projektu Discover EU (Poznej EU), který vzešel z návrhu Evropského parlamentu a počítá s tím, že mladí Evropané, kteří dosáhnou 18 let, by mohli dostat měsíční jízdenku na železnici (Interrail pass), která by jim umožňovala neomezeně cestovat napříč Evropou. Jaká kritéria musí zájemci o tuto jízdenku splňovat, aby se o ni mohli přihlásit, a kdy nejdříve se o ni mohou přihlásit?

Odpověď:

Zájemcům musí být v době podání přihlášky 18 let (a to nejpozději k 1. červenci 2018) a musí mít státní příslušnost jedné ze zemí EU. Cestovat mohou maximálně 30 dní a navštívit až 4 různé země, a to buď samostatně, nebo jako skupina. První možnost přihlásit se bude spuštěna 12. června 2018. Více informací bude brzy zveřejněno na Evropském portálu pro mládež v sekci Cestování.

Zdroje:

 2. otázka

Ve středu 9. května 2018 proběhnou oslavy Dne Evropy tradičně také na Horním náměstí v Olomouci. Země EU originálním způsobem představí týmy školáků z celého regionu. Kdo je organizátorem této akce?

Odpověď:

Organizátorem oslav Dne Evropy v Olomouci je Europe Direct Olomouc, Dům dětí a mládeže v Olomouci a United Games of Nations.

Zdroje:

 3. otázka

Evropská komise je výkonným orgánem Evropské unie. Z každé země EU je v Komisi jeden člen a jejich společným úkolem je hájit zájmy Unie jako celku, nikoli zájmy jednotlivých členských států. Kolik komisařů pracuje v Komisi a kdy končí funkční období současné Komise?

Odpověď:

Komise pracuje pod vedením týmu 28 komisařů; má předsedu a místopředsedy. Komise je jmenována vždy na 5 let; funkční období současné Komise končí 31. října 2019.

Zdroje:

 

Výhercem 1. kola se stala Pavla Kocourková z Prostějova, gratulujeme.