Evropská unie v otázkách 11 – 5. kolo - uzavřeno

Otázky 5. kola soutěže budou zveřejněny v pondělí 4. června ve 12.00 hod.

Soutěž je určena žákům ZŠ a studentům SŠ ve věku od 12 do 19 let.

Jak soutěžit?

Své odpovědi na všechny 3 soutěžní otázky pošlete na e-mail: soutez zavináč icmprostejov.cz – nejpozději do pondělí 11. června do 10.00 hod.
E-mail s odpovědí musí obsahovat: odpověď na všechny 3 soutěžní otázky, jméno, třídu (a věk), název školy, adresu bydliště a předmět: EU v otázkách 11 – soutěžní kolo č. ...

Správné odpovědi a výherce 5. kola bude uveřejněn 11. června do 12.00 hod.

Podrobná pravidla najdete na www.icmprostejov.cz/content/eu-v-otazkach-11

 

1. otázka

Existuje celá řada evropských informačních sítí, jedna z nich shromažďuje, zpracovává a sdílí informace o vzdělávacích systémech a o vzdělávací politice v evropských zemích. Jak se tato evropská informační síť jmenuje?

Odpověď:

Usnadňovat spolupráci v oblasti vzdělávání si klade za cíl Evropská informační síť Eurydice.

Zdroje:

2. otázka

Úkolem evropské informační sítě EURES je usnadňovat mezinárodní mobilitu pracovních sil a je možné ji využít také k vyhledávání základních informací o životních podmínkách v dané zemi (např. jaké jsou podmínky sociálního zabezpečení a pojištění). Pod tuto informační síť spadá také program profesní mobility EU, který je určen pro mladé lidi ve věku 18-35 let a který jim pomáhá najít pracovní místo, stáž nebo možnost učňovské přípravy v jiné zemi EU, v Norsku a na Islandu. Jak se tento program jmenuje?

Odpověď:

Program profesní mobility EU se jmenuje Tvoje první práce přes EURES. Jeho účelem je pomoci mladým občanům EU ve věku 18-35 let nalézt pracovní místo, stáž nebo možnost učňovské přípravy v jiné zemi EU, Norsku nebo na Islandu a zaměstnavatelům kvalifikovanou pracovní sílu. Smlouva musí být uzavřena nejméně na šest měsíců (v případě pracovního poměru nebo učňovské přípravy) nebo na tři měsíce (v případě stáže).

Zdroje:

3. otázka

Program, který vytvořila Evropská komise za účelem sladění různorodých přístupů k poradenství v Evropě, realizuje v ČR centrum, které působí při Domu zahraniční spolupráce. Jak se jmenuje tato evropská síť pro podporu poradenství?

Odpověď:

Evropská síť pro podporu poradenství se jmenuje Euroguidance.

Zdroje:

 

Výhercem 5. kola se stala Tereza Studeničová ze Semic, gratulujeme!