Evropská unie v otázkách 5 - 6. kolo

1. otázka

V úterý 17. dubna 2012 odstartovala celoevropská kampaň s názvem Information Right Now! Co je hlavním cílem této kampaně a kdy proběhne hlavní happening, který by se měl konat ve všech státech EU?

Správná odpověď:
Hlavním cílem kampaně je ukázat mladým lidem, že právo na informace je jedním ze základních práv. Dalším cílem kampaně je také propagovat informační centra pro mládež, jako místa, kde mohou mladí lidé najít ověřené a aktuální informace, a apelovat na politiky, aby právo na informace bylo zaručeno pro všechny.
Kampaň trvá od 17. dubna do 31. prosince 2012. Hlavní happening s názvem „Mladí se ptají“ proběhne 16. května 2012. ICM Prostějov si pro vás připravilo akci „Zeptej se tady a teď!“ Zapojte se a můžete získat 4 GB flash disk.

2. otázka

Evropský průkaz zdravotního pojištění usnadňuje občanům z 27 členských států Evropské unie, ale také z Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska přístup ke službám zdravotní péče během přechodného pobytu v zahraničí. Na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění máte nárok na povinnou zdravotní péči ve stejném rozsahu, jako občané dané země. Co vám ale Evropský průkaz zdravotního pojištění nezajistí?

Správná odpověď:
Evropský průkaz zdravotního pojištění nepomůže zajistit repatriaci, nevztahuje se na úhradu soukromé zdravotní péče nebo úhradu zdravotních nákladů na plánované léčení v některé ze zemí EU.

3. otázka

Pokud cestujete s domácím zvířetem do zahraničí, tak do většiny států EU vám stačí pas zvířete, identifikace zvířete mikročipem a očkování proti vzteklině. Toto se ale netýká všech zvířat, ani všech států EU. Uveďte, pro která zvířata toto platí, a které země vyžadují splnění dalších podmínek, chcete-li do nich přicestovat s těmito zvířaty.

Správná odpověď:
V rámci Evropské unie je pro cestování se psy, kočkami a fretkami od 1. října 2004 používán tzv. Pet Passport neboli Pas zvířete v zájmovém chovu. Tato povinnost se vztahuje na uvedené tři skupiny zvířat z toho důvodu, že jsou náchylná na onemocnění vzteklinou a toto očkování musí být platné a zaznamenané v cestovním pasu zvířete. Od 3. července 2011 musí mít tato zvířata elektronický čip (nebo čitelné tetování aplikované před tímto datem; pro cesty do Velké Británie, na Maltu či do Irska však byl elektronický čip podmínkou i před tímto datem). 
Pokud cestujete se psem do Finska, Irska, na Maltu nebo do Velké Británie, máte od začátku roku 2012 povinnost nechat ho před odjezdem u zvěrolékaře ošetřit proti tasemnici druhu Echinococcus. Podrobnosti o tomto zákroku musí být opět uvedeny v cestovním pasu zvířete. Odcestovat s ním můžete od jednoho do pěti dnů po ošetření.
(Doplňující informace: Některé státy neumožňují vstup na své území s mláďaty mladšími 3 měsíců, jiné země udělují pro případy vstupu mláďat výjimky.)

Zajímavé odkazy:

Výherce 6. kola:

Do 6. kola přišlo celkem 13 odpovědí na soutěžní otázky, z toho 5 odpovědí bylo správných. Ze správných odpovědí byla vylosována výherkyně 6. kola - Anet Eflerová z Obchodní akdemie v Trutnově. Gratulujeme!
Omlouváme se za předchozí uveřejněné jméno, bylo uveřejněno chybně. Děkujeme za pochopení.