Evropský týden mládeže v Olomouckém kraji

V rámci Evropského týdne mládeže se v Olomouckém kraji uskuteční akce na podporu neformálního vzdělávání mladých

Šestý ročník Evropského týdne mládeže (Evropský týden mládeže 2013) proběhne v celé Evropě v týdnu od 27. května do 2. června. V rámci tohoto týdne se ve všech 33 zemích, které jsou zapojeny do programu EU Mládež v akci, uskuteční rozličné události a aktivity. V Olomouckém kraji je naplánována na 31. května v Prostějově na nám. T. G. Masaryka a 1. června v Olomouci na Horním náměstí akce s názvem Udělej si placku s účastníkem Evropské dobrovolné služby. Při kreativní činnosti se mladí lidé mohou zkontaktovat s účastníky EDS, kteří se rádi podělí o své zkušenosti z jejich působení v našem kraji.

Evropský program „Mládež v akci“ poskytuje mladým Čechům jedinečné příležitosti pro neformální vzdělávání ve volném čase. Dle národní zprávy RAY (Research and Analysis of Youth in Action Programme) program poskytuje ojedinělou příležitost finanční podpory aktivit mladých lidí (např. obnova krajiny formou sázení stromů nebo tvůrčí dílny na podporu kreativity mladých lidí), mnohostranné zahraniční výměny či dobrovolnou službu v Čechách i v zahraničí. Program pomáhá českému neziskovému sektoru a neklade zbytečné byrokratické nároky.

V loňském roce bylo na podporu projektů v rámci programu Mládež v akci vyčleněno více než 2,6 milionů EURO a podpořeno na 400 projektů.

V Olomouckém kraji bylo v loňském roce podpořeno 16 projektů za 207 tisíc EURO. V letošním roce je zatím finančně podpořeno 6 projektů, avšak toto číslo není ještě konečné. Termín další a poslední uzávěrky pro podávání žádostí v tomto roce je 1. 10. 2013.

Příklady úspěšných projektů:

  • Iniciativu mladých – MOZAIKA představila Zuzana Švajgrová. Probíhající projekt neformální skupiny mladých lidí z Olomouce, pomocí besed, debat a výtvarných workschopů reaguje na aktuální události a snaží se aktivovat především své vrstevníky v zájmu o veřejné dění.
  • Účastnice Evropské dobrovolné služby Lina Avetisyan z Arménie a Oksana Kulakovska z Ukrajiny, jejichž projekt probíhá od října 2012 do konce srpna 2013, nabízejí neziskovým organizacím k vystavení kolekci svých fotografií, které byly pod názvem Photography - My Hobby prezentovány v Prostějově v Galerii pro duši v únoru tohoto roku.
  • V našem kraji již několikátým rokem úspěšně funguje Hostitelský projekt EDS organizace United Games of Nations, jenž koordinuje Alena Vaníčková. Jejich dobrovolnice Mafalda z Itálie si troufla i na spolumoderování Dne EU 9.5.2013 na Horním náměstí v Olomouci. Běžně se účastní aktivit Domu dětí a mládeže Olomouc.
  • Mezinárodní výměny mládeže Multicultural Filmmaking se zúčastnilo 42 mladých lidé ze šesti zemí - z České republiky (8), Francie (6), Itálie (4), Polska (8), Rumunska (8) a Turecka (8). Tématem výměny a celého projektu, který probíhal od 1. května do 31. prosince 2012, byla "multikulturalita kolem nás" . Hlavním výstupem projektu je sedm krátkých filmů na téma multikulturalita a tolerance, a fotografická výstava zachycující projektové dění.

Více informací o programu a jeho možnostech naleznete na www.mladezvakci.cz. Příklady dobré praxe jsou k dispozici v publikaci „A kde jsi ty?“

 

Stanislava Rotterová

regionální konzultant programu Mládež v akci - Olomoucký kraj
e-mail:
rk-olomoucky zavináč mladezvakci.cz
telefon:
+420 731 402 119