Fotografická soutěž „Genius loci – Duch místa“

Pravidla soutěže:

Soutěž je určena pouze pro amatérské fotografy. Jeden soutěžící může přihlásit do soutěže nejvýše 2 vlastní fotografie ve formátu JPG, o velikosti min. 2 000 x 3 000 pixelů a max. velikosti 5 MB.

Každý soutěžní snímek musí obsahovat: název snímku a krátký komentář k fotografii na dané téma (do 150 znaků včetně mezer), dále jméno, příjmení, věk, kontaktní adresa, e-mailtelefon autora.

Snímky do soutěže je možné poslat do 15. září 2014 na e-mailovou adresu: fotosoutez2014 zavináč dzs.cz.

Jiné formáty, velikosti fotografií či snímky zaslané po termínu nebudou do soutěže zařazeny. Soutěžící souhlasí s pravidly a s nekomerčním publikováním zaslaných fotografií v tiskové nebo v elektronické podobě, včetně uvedení jeho jména bez nároků na honorář.

Organizátor soutěže může ze soutěže vyřadit fotografie, které byly dle informací dostupných organizátorovi soutěže pořízeny jiným autorem než je účastník soutěže, které neodpovídají zadanému tématu, jsou pohoršující, neetické nebo by mohly poškodit dobré jméno organizátora soutěže.

Informace o soutěži naleznete také na www.dzs.cz; www.naerasmusplus.cz; www.evropanasimaocima.cz
Kontaktní adresa pro dotazy je fotosoutez2014 zavináč dzs.cz.