Fotosoutěž pro amatérské fotografy

Dům zahraniční spolupráce vyhlásil pro rok 2018 již 10. ročník fotosoutěže pro amatérské fotografy, a to na téma

Stopa člověka v dějinách lidstva

Pravidla fotosoutěže:

  • Soutěž je určena pouze pro amatérské fotografy.
  • Jeden soutěžící může přihlásit do soutěže nejvýše 3 autorské fotografie ve formátu JPG, o min. velikosti 3200 pixelů po delší straně a max. velikosti 10 MB.
  • Každý soutěžní snímek musí obsahovat: název snímku a krátký komentář k fotografii na dané téma (do 150 znaků včetně mezer).
  • Současně s fotografiemi je nutné zaslat: e-mail. (Autoři vybraných fotografií budou potom vyzváni k doplnění dalších informací.) 
  • Snímky do soutěže je možné vkládat do 9. 9. 2018 na webové stránce fotosoutez.dzs.cz.
  • Jiné formáty, velikosti fotografií či snímky zaslané po termínu nebudou do soutěže zařazeny.
  • Zasláním snímků do soutěže soutěžící souhlasí s výše uvedenými pravidly a s nekomerčním publikováním zaslaných fotografií v tiskové nebo v elektronické podobě, vč. uvedení jména autora bez nároků na honorář.
  • Organizátor soutěže může ze soutěže vyřadit fotografie, které byly dle informací dostupných organizátorovi soutěže pořízeny jiným autorem než je účastník soutěže, které neodpovídají zadanému tématu, jsou pohoršující, neetické, nebo by mohly poškodit dobré jméno organizátora soutěže.

Ocenění:

  • Předávání ocenění výhercům proběhne na vernisáži, na které budou vystaveny všechny vítězné fotografie.
  • Vítězné fotografie budou uveřejněny v kalendáři Domu zahraniční spolupráce pro rok 2019.

Kontaktní adresa pro dotazy je fotosoutez zavináč dzs.cz.
Webové stránky soutěže: fotosoutez.dzs.cz.

 

Zdroj: www.dzs.cz