7/9/2008 - 9/8/2009
Franziska.jpg, 500x493, 74.07 KB
Franziska v průběhu školního roku vedla německou konverzaci, zapojila se do několika kurzů na Staré Vodě a připravila mnoho odpoledních kreativních činností, např. Adventní kalendář, kde seznamovala zájemce s vánočními tradicemi své země - Německa. Své kreativní schopnosti využila i při tvorbě PF 2009. Zúčastnila se besed se studenty SŠ (SYTYKIA) i dalšími zájemci a dělila se o své zkušenosti, které získala v rámci Evropské dobrovolné služby s návštěvníky Dne Země, Dne EU a dalších aktivit, na kterých se významně podílela. Společně s pracovníky klubu Oáza připravia projekt výměny mládeže, který proběhl v červenci 2009 za účasti scholy Cyrilometodějského gymnázia a skupin mládeže z Polska, Bulharska a Rumunska.