ISIC

ISIC je jediný celosvětově uznávaný doklad prokazující status studenta střední, vyšší odborné nebo vysoké školy a vybraných jednoletých pomaturitních studijních oborů. Průkaz vydává světová organizace ISIC Association pod záštitou UNESCO.

Držitele čeká velké množství výhod po celém světě:

  • platnost ve 124 zemích světa
  • více než 42 000 slev po celém světě
  • celoroční cestovní pojištění UNIQA od 200 Kč
  • slevy na více než 2 200 místech v ČR (při nákupech, stravování a vzdělávání, na vstupném na festivaly, akce, do klubů, na permanentky v lyžařských areálech, při cestování - letenky, autobusové a vlakové jízdenky, na vstupném do světově proslulých kulturně-historických památek, při ubytování v hotelech, kempech a ubytovnách, příspěvek na průkaz ISIC ve výši 200 Kč u bank)
    Nově v Olomouckém kraji: od 1. 9. 2016 bude nově možné použít studentský průkaz ISIC jako náhradu žákovského průkazu a bude také uznáván jako potvrzení o studiu při nákupu studentského jízdního dokladu v MHD v těchto městech: Olomouc, Hranice, Prostějov, Přerov, Šumperk, Zábřeh.

Aktuální nabídku slev a výhod na ISIC průkaz v České republice nalezneš na www.isic.cz - slevy.

Jaká je doba platnosti průkazu ISIC?

ISIC platí až 16 měsíců, resp. vždy od 1. 9. (začátek akademického roku) do 31. 12. roku následujícího. V praxi to znamená, že ať si průkaz pořídíte kdykoli v období od 1. 9. roku jednoho do 31. 12. roku následujícího, platí vám vždy právě do 31. 12. toho roku následujícího. Platnost tedy není stanovena na 12 kalendářních měsíců od vystavení!

Podmínky získání a cena

Mezinárodní průkaz ISIC může získat každý student denní formy studia, počínaje nástupem do vyššího stupně sekundárního vzdělávání (tedy SŠ, SOŠ, víceletá gymnázia,... ), terciárního stupně vzdělávání (VOŠ, VŠ, univerzity) nebo pomaturitních jazykových kurzů, které jsou schváleny MŠMT ČR (Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy).

Dolní ani horní věková hranice pro získání průkazu ISIC není stanovena, (výjimkou jsou pouze víceletá gymnázia, kde je dolní věková hranice 12 let). Průkaz ISIC může být vystaven i studentovi staršímu 26 let v případě, že je zapsán do studia denní formy.

Cena průkazu při vystavení na pobočce je 350 Kč.

Náležitosti při vystavování průkazu v prodejní síti:

  • Kompletně vyplněný originál žádosti o vystavení průkazu potvrzený školou ne starší 2 měsíců. Potvrzená žádost musí obsahovat všechny předepsané náležitosti, především pak část týkající se potvrzení studia a podpis žadatele
  • Doklad totožnosti - OP nebo pas
  • Fotografie pasového formátu
  • 350 Kč na uhrazení licenčního poplatku

Prodejní místa mezinárodních průkazů najdete na stránkách www.isic.cz - mapa prodejních míst.

Rádi vám průkaz ISIC vystavíme i v našem ICM Prostějov.

Aź do odvolání jsou všechny průkazy vystavovány pouze v úterý od 12.00 do 16.00 hod. 
Děkujeme za pochopení.

Více informací najdete v záložce Průkazy ISIC, SCHOLAR a ITIC

 

Zdroj: www.isic.cz