V rámci kampaně Právo na informace právě teď! Co ti brání v podnikání? připravilo ICM Prostějov online průzkum s názvem

Já a podnikání?

Krátký anonymní online dotazník vyplnilo 107 respondentů, z nich většina byli mladí lidé do 30 let. Dotazník se nejvíce šířil díky e-mailu, sociálním sítím a během akcí ICM Prostějov.

Co Vy a podnikání?

Chtěl/a bych jednou začít podnikat. 31 respondentů
Ještě jsem o tom neuvažoval/a, ale proč ne. 26 respondentů
Už podnikám. 32 respondentů
Podnikání není nic pro mě. 18 respondentů

Kdo nebo co ovlivnilo tento váš postoj k podnikání?

Rodina 37 respondentů
Přátelé 28 respondentů
Škola 12 respondentů
Příklad v okolí 30 respondentů
Vlastní zkušenost 26 respondentů
Situace na trhu práce 32 respondentů
Média 10 respondentů
Jiné:
   Touha vyzkoušet něco nového.
   Mé vlastní zájmy.
   Touha být nezávislý a nemuset se nikomu přizpůsobovat a nikoho poslouchat.
   Chci být sám sobě pánem.
   Nedostatek vlastních schopností potřebných k podnikání.
   Vysoký věk.
   Mám práci, která mě baví, a proto nemusím podnikat.
   Touha dokázat něco víc
   Propuštění ze zaměstnání.
   Nespokojenost v předchozím zaměstnání

15 respondentů
  1 respondent
  1 respondent
  1 respondent
  1 respondent
  1 respondent
  1 respondent
  6 respondentů
  1 respondent
  1 respondent

Co respondenty nejvíce ovlivnilo vzhledem k jejich postoji k podnikání?

Co respondenty nejvíce ovlivnilo vzhledem k jejich věku?

Uveďte, prosím, konkrétní příklad:
(uvádíme pouze výběr z odpovědí) 

Chtěl/a bych jednou začít podnikat.

 • Můj přítel podniká a celkem se mu daří, jeden můj známý taktéž.
 • Ráda bych si vydělala nějaké peníze ke svému zaměstnání.
 • Ráda bych řídila sama sebe a zařizovala si různé věci, než aby mi někdo říkal co a jak mám dělat.
 • Nasbírat zkušenosti ve firmě a potom nabyté zkušenosti využít ve vlastním, s tím, že si tam člověk bude moct spoustu věcí udělat podle sebe, realizovat vlastní nápady, nést vlastní zodpovědnost...
 • Máme nápad, který bychom chtěli zrealizovat. Navíc dneska je těžké sehnat práci a podnikání je možná jedna z věcí, co je tu uskutečnitelné.
 • Na trhu práce je málo pracovních pozic, je lepší přijít s něčím inovativním.
 • Většina mých kamaráců podniká a úspěšně.
 • Když uvážím kariérní postup a možnosti seberealizace v rámci profesní hierarchie, přijde mi zajímavější rozvíjet něco vlastního. Podnikání pro mě neznamená "víc peněz", ale životní styl a plnění si vlatních snů - i za cenu mnohem časově a fyzicky náročnější práce než v rámci firmy. Co mě částečně ovlivnilo tak jsou média a setkání se s lidmi kteří podnikají.
 • Získala jsem zkušenost v zahraničí.
 • Oba moji rodiče podnikají, plánuju podnikat s kamarádkou na vlastní zodpovědnost za svoje činy.
 • V mém oboru to obvykle ani jinak nejde, člověk musí alespoň část příjmu mít jako podnikatel, přestože je zaměstnaný jinde.
 • Situace na trhu práce není zrovna příznivá pro maminky s malými dětmi, ráda bych pracovala, ale zároveň bych ráda byla se svými dětmi v důležitých okamžicích, což při pracovním poměru není pokaždé dost dobře možné. Navíc pokud mám možnost podnikat a uzpůsobit si svou pracovní dobu, tak jak potřebuju já a moje děti, tak není moc o čem přemýšlet, i když se jedná o velice náročné rozhodnutí, protože člověk musí opravdu hodně pracovat a snažit se, aby se uživil.
 • Vyhovovalo by mi být sama sobě šéfem… Mám podnikatelský záměr, o kterém si myslím, že by mohl fungovat. Bojím se ale finančního vkladu…
 • Situace na trhu práce mi dlouhodobě neumožňuje získat vhodné zaměstnání a možná že na to ani nejsem ten správný typ, když moji předkové vždy podnikali. Už dávno jsem chtěl navázat na tradici našeho starobylého rodu, ale stát mi v tom prozatím bohužel stále ještě a navíc velmi účinně brání.

Ještě jsem o tom neuvažoval/a, ale proč ne.

 • Práce jde s naplněním a radostí.
 • Strach z neúspěchu, velká konkurence na trhu.
 • Rodině se v podnikání daří.
 • Otec je vcelku úspěšným podnikatelem, má spousty kontaktů a přátel. Žije naplňujícím životem, narozdíl od jiných pracujících lidí v mém okolí, ktré jejich práce nebaví.
 • Nedostatek míst se zkráceným pracovním úvazkem. Mám děti 7 a 4 roky.
 • Tátá je uspěšný podnikatel a má hodně peněz. A to se mi líbí a motivuje mě to.
 • Nepřipadá mi, že bych na to byla ta pravá, ale kdybych měla nějaký nápad, tak proč ne... Někteří mí přátelé podnikají a také bych to do nich neřekla.

Podnikání není nic pro mě.

 • O podnikání se moc nezajímám, baví mě spíš sociální práce.
 • Nikdo v rodině nepodniká.
 • V dnešní době je to pro mě dost nejisté a já mám ráda jistotu.
 • Lidé, které znám a podnikají, musí být neustále v práci, nemají skoro žádné volno.
 • Asi nemám dost drzé čelo a ostré lokty.
 • Nemám dost zkušeností a odvahy začít podnikat.
 • Nejsem dost průrazná a mám obavy z nekalé konkurence.
 • Již jsem se podnikat pokoušela a myslím, že pro to nemám vlohy.
 • Příliš mnoho papírování (např. daňové přiznání podat na FÚ, SSZ, ZP). Neměla jsem jasno, zda někde nedlužím na daních. Zda jsem vše přiznala tak jak ve skutečnosti je. Těžko se mi orientovalo ve formulářích a co je kam potřeba přiložit. Bylo to pro mě stresující.
 • Připadá mi, že podnikatelné jsou nesvobodní, říká se, že si mohou organizovat čas, ale vždyť jsou vlastně v práci permanentně. Když je člověk zaměstnaný, má časově oddělenou dobu kdy je v práci, a kdy se jí už nemusí věnovat. Ale u podnikatelů v mém okolí pozoruji, že musí být neustále dostupní, pořád musí vymýšlet, jak udělat to či ono lépe a nemají čas si oddechnout.

Už podnikám.

 • Přátelé dělali amatérské webovky. Mě to začalo bavit. Škola mě naopak nebavila, a tak jsem se vzdělával sám. Líbily se mi příběhy o úspěšných podnikatelích. Bavilo mě tvořit, řídit, realizovat, ...
 • Sousedovi se v podnikání daří, potřebuji zabezpečit rodinu.
 • Rodinná firma.
 • Hromadily se mi doma vyrobené předměty, tak jsem si řekla, že je zkusím prodávat.
 • Možnost práce z domova.
 • Naskytla se příležitost.
 • Baví mne dělat průvodce turistů.
 • Chtěl jsem se nechat zaměstnat, ale po 50 Vás nikdo nezaměstná. Podnikaní byla jen nutnost.
 • Na podnikání jsem si od začátku až doteď nejvíce vážil a stále vážím svobody. Tj. že nemám nikoho - často hloupého - nad sebou, a že si můžu dle sebe zvolit ideální poměr mezi časem v práci a časem s rodinou. Také to prospělo sebevědomí, když jsem zjistil, že se mi daří.
 • Chtěl jsem se starat sám o sebe, nebýt závislý na rozhodování zaměstnavatele apod.

Které z následujících osobnostních charakteristik jsou podle vás pro podnikatele důležité?

Jaké výhody podle Vás podnikání přináší?
(uvádíme pouze výběr z odpovědí)

 • Samostatnost (člověk je vlastním pánem, případně i ostatním; může víc věcí ovlivnit, než když jen plní zadání od zaměstnavatele)
 • Kontrola nad celým projektrem
 • Možnost rozhodovat podle vlastního uvážení o všech svých nápadech
 • Časová flexibilita (např. možnost pracovat i doma u nemocného dítěte; volná pracovní doba; později i více času obecně)
 • Dělat, co mě baví
 • Možnost cestování
 • Finanční zajištění (možnost velkého výdělku, pokud se člověku daří)
 • Zkušenosti (i z různých oblastí - člověk musí improvizovat a jedna flexibilně i v situacích, kterým by se "normálně" vyhnul)
 • Splnění vlastního snu; seberealizace
 • Svoboda (časová; při rozhodování; dělám to, co chci a čemu věřím a tak jak chci; …)
 • Úspěch
 • Volnost
 • Větší motivace
 • Osobní rozvoj
 • Zábavnější než jednotvárná práce
 • Možnost práce z domova

Jaké nevýhody podle Vás podnikání přináší?
(uvádíme pouze výběr z odpovědí)

 • Finanční riziko; nejistota výdělku
 • Stres
 • Časová náročnost (velká náročnost především v začátcích; práce 24/7; méně času na rodinu a přátele; záliby, dovolenou)
 • Vážné ohrožení v případě dlouhodobé nemoci
 • Ztráta volného času, peněz, energie, nervů, …
 • Velká rizika (nejistá situace; možnost neúspěchu a krachu; konkurence; podnikatelská nápad nemusí být dost dobrý; ...)
 • Malá podpora ze strany státu
 • V případě neúspěchu ztráta zaměstnání
 • Velká byrokratická zátěž (velká časová investice v začátcích; spousta formulářů; nevýhodné pojištění; …)
 • Zadlužení se
 • Nejistota
 • Možnost ztráty motivace
 • Dlouhá doba při hledání místa na trhu práce
 • Obavy ze selhání
 • Zodpovědnost (např. za zaměstnance)

Co je podle Vás důležité předtím, než začnete podnikat?

Mít dobrý nápad 78 respondentů
Mít dobrý podnikatelský plán 55 respondentů
Mít dostatek peněz 45 respondentů
Mít dostatek peněz do začátku 45 respondentů
Mít vlastní zaměstnance 43 respondentů
Mít pro své podnikání podporu rodiny a přátel 38 respondentů
Mít hodně pracovních zkušeností 15 respondentů
Mít motivaci 5 respondentů

Jak ovlivňuje váš vztah k podnikání vaše odpovědi?

Víte, kde hledat informace v případě, že byste chtěli začít podnikat? Znáte některé z možností finanční podpory pro (začínající) podnikatele?

Rozjezdy roku (www.rozjezdyroku.cz) 12 respondentů
Nadační fond Dalkia (www.dalkia.cz/cz/nadacni-fondy) 2 respondenti
Nastartujte se (www.nastartujtese.cz) 14 respondentů
Erasmus pro mladé podnikatele (www.erasmus-entrepreneurs.eu) 13 respondentů
Zvýhodněné úvěry pro podnikatele 21 respondentů
Příspěvek na zahájení samostané výdělečné činnosti Úřadu práce 18 respondentů
Program Revit 2 respondenti

Co jste ochotný/á pro úspěšné podnikání udělat?

Pracovat o víkendech, státních svátcích 50 respondentů
Omezit své koníčky 41 respondentů
Trávit méně času s rodinou 13 respondentů
Trávit méně času s přáteli 29 respondentů
Dále se vzdělávat 60 respondentů
Vzít si finanční úvěr 14 respondentů
Najít si jinou práci na částečný úvazek 20 respondentů
Uskromnit se 42 respondentů
Přestěhovat se 17 respondentů
Ostatní (rekvalifikovat se; aktivně vyhledat přímé zákazníky, nekomunikovat s nimi přes prostředníka)
3 respondenti

 

Děkujeme všem, kteří se do průzkumu zapojili.