Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji

Na podzim letošního roku, tj. 2017, bude vyhlášena tzv. druhá kotlíková dotace v Olomouckém kraji v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020.

Podle náměstka hejtmana Olomouckého kraje, Pavla Šoltyse: „Finanční podpora bude zaměřena na výměnu kotlů 1. a 2. emisní třídy na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech na území celého Olomouckého kraje. Peníze bude možné poskytnout na pořízení tepelného čerpadla, plynového kondenzačního kotle i kotle na pevná paliva. Podporu však už není možné poskytnout na kotel na uhlí a kombinovaný kotel s ručním přikládáním.“

Na výměnu starého kotle na pevná paliva bude rozděleno 162,2 milionů Kč. Příjemce dotace může dostat na pořízení jednoho kotle/tepelného čerpadla až 120 000 Kč. Výše dotace bude záviset na typu nového zdroje vytápění. V případě, že bude výměna kotle realizována v prioritní obci, podpora se navýší o částku 7 500 korun.

V rámci druhého dotačního programu bude také zrušena povinnost provést mikro energetické opatření jako součást výměny zdroje vytápění. Dotace současně nebude poskytována na solární termické soustavy (samostatně ani jako součást výměny kotle na pevná paliva). Nadále bude platit zpětná uznatelnost výdajů, a to na výměny zdrojů vytápění realizovaných po 15. červenci 2015.

Více informací najdete přímo v článku o kotlíkových dotacích, na stránkách Olomouckého kraje.

Anketa
Olomoucký kraj se snaží zjistit, jaký bude zájem o druhou vlnu kotlíkových dotací a to pomocí anketního formuláře, který můžete vyplnit i vy.

 

 

Kontakty a další informace
Ing. Stanislava Palová, vedoucí oddělení administrace kotlíkových dotací
web: www.kr-olomoucky.cz
e-mail: kotlikovedotace zavináč kr-olomoucky.cz
telefon: 585 508 233

 

 

zdroj: www.prostejov.eu