Křížem krajem 2014

Pro všechny milovníky turistiky připravil i letos Český rozhlas Olomouc a Český rozhlas Ostrava oblíbenou soutěž

Křížem krajem.

Hrací kartu (.pdf), do které soutěžící sbírají razítka z určených osmi cílových míst, si mohou zájemci vyzvednout v průběhu celé soutěže ve všech informačních centrech Olomouckého a Moravskoslezského kraje, na recepcích stanic Českého rozhlasu Ostrava a Olomouc a v cílových místech.

Pravidla soutěže:

Výhercem se stane soutěžící, který:

  1. získá maximální počet razítek z cílových míst na hrací kartě,
  2. správně odpoví na všechny otázky vztahující se k cílovým místům.

V případě shody u více soutěžících rozhoduje o pořadí správně zodpovězená tipovací otázka nebo co nejbližší tip.

Kartu je potřeba doručit osobně nejpozději do 31. srpna na recepci Českého rozhlasu Ostrava nebo ji zaslat poštou do uvedeného termínu na adresu:
Český rozhlas Ostrava, Dr. Šmerala 2, 702 00 Ostrava - a obálku označit: "Soutěž Křížem krajem".

Kam vás soutěž zavede?

Soutěžní karta vás o letošních prázdninách zavede do těchto míst:

Pro výherce jsou nachystány: poukázky na pobyt v Lázních Luhačovice, horská kola 4EVER, fotoaparát, digitální měřič tlaku, encyklopedie a spoustu dalších skvělých cen! Vyhodnocení soutěže proběhne ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava první zářijový týden.

Podrobná pravidla (.doc) a více informací o soutěži najdete na webu ČRo Ostrava.