Astronomické oddělení Muzea a galerie v Prostějově – Hvězdárna

Srpen

Přednáška Slunce a jeho vlivy na člověka

kdy: čtvrtek 17. srpna v 18:00 hodin

Přednáší RNDr. Eva Marková, CSc.

Není pochyb o tom, že Slunce má na naši planetu naprosto zásadní vliv. Díky jeho energii vznikl na Zemi život a nakonec i člověk. Působí na nás blahodárně, ale může být i nebezpečné. Někteří lidé si také občas stěžují na boles hlavy, podráždění, nespavost... Mohou mít i tyto, anebo jiné po že nějakou přímou spojitost se Sluncem, s naší nejbližší hvězdou? Na tuto a další zajímavé otázky nám odpoví RNDr. Eva Marková, CSc., osoba z nejpovolanějších.

Vstupné dospělí 40 Kč, dě , studen do 26 let, senioři a invalidé 20 Kč. Vstupenky je možné předem rezervovat.

XIII. školička pro 5 – 11 leté děti zaměřená na letní oblohu

kdy: 31. července – 4. srpna vždy v čase 10:00 – 11:00

Cyklus na sebe navazujících setkání seznamujících se souhvězdími a planetami pozorovatelnými v létě. Za jasného počasí pozorování Slunce.

Celkový poplatek 50 Kč.

XXVIII. Letní škola astronomie

kdy: 14. – 18. srpna

Letní škola astronomie je cyklus na sebe navazujících přednášek o Slunci z různých úhlů pohledu, doplněné praktickými pozorováními. Součástí Letní školy bude též přednáška naší přední sluneční fyzičky RNDr. Evy Markové, CSc. o vlivu Slunce na člověka a plánujeme rovněž jedno speciální fotografování sluneční vrstvy zvané chromosféra. Nabídka je určena každému ve věku od 10 do 100 let. Nejsou zde žádná omezení týkající se vzdělání a podobně, všichni zájemci a milovníci astronomie jsou u nás srdečně vítáni.

Zaplacením poplatku je možno se přihlásit kdykoliv s rizikem, že počet účastníků je omezený. Celkový poplatek je splatný nejpozději při prvním setkání a činí 100 Kč.

Program:

14. 8. Pohled do tváře nejbližší hvězdy
(Pozorování a fotografování Slunce a přednáška o tom, co vše mů- žeme na Slunci vidět.)

15. 8. Slunce jako hvězda
(Fyzikální podstata naší nejbližší hvězdy – Slunce.)

16. 8. Slunce očima kosmických sond
(Pozorování Slunce mimo pozemskou atmosféru.)

17. 8. Slunce a jeho vlivy na člověka
(Spolu s veřejnos přednáška RNDr. Evy Markové, CSc., účastníci Letní školy astronomie mají vstup zdarma.)

18. 8. Zatmění Slunce – úžasné astronomické divadlo
(Co lze během zatmění pozorovat a kdy a kam se lze za ním vypravit.)

Díváme se na sluníčko (astronomické pořady pro děti)

1. – 4. 8. od 14:00 do 15:00 hodin
7. – 11. 8. od 10:00 do 11:00 hodin a od 14:00 do 15:00 hodin
14. – 16. 8. od 10:00 do 11:00 hodin a od 14:00 do 15:00 hodin

Povídání o Slunci, za jasného počasí pozorování Slunce dalekohledy s ltry, promítáním Slunce na stínítko a chromosférickým dalekohledem. Pořad pro mladší dě s doprovodem. Závěr pořadu budou tvořit pohádky.

Vstupné dospělí 20 Kč, dě , studen do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč.

Září

XXVI. Ročník Klubu Hvězdárníček

Astronomický klub pro 5 až 11leté dě . Nový ročník začíná 27. 9. v 16:30hodin, ukončen bude v červnu 2018. Členové se budou scházet každou pracovní středu v 16:30 hodin. Délka schůzek je 75 minut. Posledních 20 minut je věnováno filmům a pohádkám. Děti se budou seznamovat se sluneční soustavou. Bude jim vysvětleno střídání podob Měsíce, seznámí se se souhvězdími pozorovatelnými během roku. Dozví se i základní informace z kosmonautiky. Na jaře a na podzim budou setkání doplněna, za jasného počasí, pozorováním Slunce. Od listopadu do února, za příznivého počasí, probíhají schůzky především v pozorovatelně u dalekohledů. Děti se naučí orientovat na obloze. Pozorovat budou planety, Měsíc a další zajímavé objekty. Taková pozorování si mohou děti prodloužit do 18:30 hodin. Členové klubu mají přístup na všechny akce Astronomického oddělení (hvězdárny) zdarma. Pololetní poplatek 150 Kč.

Pravidelné akce

Astronomická pozorování

Pozorování Slunce se konají každé pracovní pondělí, čtvrtek a pátek, a během astronomického víkendu,  

 • leden – únor: 14.00-15.00
 • březen – říjen: 15.00-16.00; v pondělí 1. května ve 13:00 a v 15:00 hodin.
 • listopad – prosinec: 14.00-15.00
  • mimo čtvrtek a pátek 29. a 30. prosince

Večerní a noční pozorování hvězdné oblohy dalekohledy se konají každé pracovní pondělí, čtvrtek a pátek, a během astronomického víkendu,

 • leden – únor: 18.30-19.30, ve středy 17.30-18.30 (pro klub Hvězdárníček a zvídavé děti)
 • březen: 19.30-20.30
 • duben: 20.30-21.30
 • květen: 21.30-22.30
 • červen, červenec: 22.30-23.30
 • srpen: 21.30-22.30
 • září: 20.30-21.30
 • říjen: 19.30-20.30 (nebo po ukončení přednášky)
 • listopad – prosinec: 18.30-19.30, ve středy 17.30-18.30 (nebo po ukončení přednášky)

Tato pozorování se konají pouze a jen za předpokladu bezmračné oblohy a jsou doprovázena výkladem. Pozorování jsou určena jednotlivcům i malým skupinám do dvaceti osob. V případě špatného počasí je připraven náhradní program.

Nepřehlédněte: na oba druhy pozorování mají poslední návštěvníci vstup 30 minut před koncem otevírací doby.

Vstupné dospělí 20 Kč; děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč.

Proč vážit cestu na pozorování? Na vlastní oči spatříte to, co znáte možná jenom z knih a televize. Krátery na Měsíci, některé planety, mlhoviny, hvězdokupy, galaxie, hvězdy, sluneční skvrny, protuberance, filamenty… A co určitě nespatříte? Dalekohledy nelze spatřit rychle se pohybující předměty (např. meteory) ani úhlově velké objekty (např. celá souhvězdí).

Výstavy

Výstavy v Lidové hvězdárně jsou přístupné na začátku astronomických pozorování a v tom případě jsou jejich součástí, a po domluvě i kdykoliv jindy.
V takovém případě je vstupné dospělí 20 Kč; děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč.

 • Matematika ve službách astronomie
 • Z dějin prostějovské astronomie
 • Vesmírný domov pro děti
 • Od Sputniku po raketoplán
 • Strhující snímky z vesmíru

Třetí, čtvrtou a pátou výše uvedenou výstavu také zdarma zapůjčujeme.

Kluby:

 • klub HVĚZDÁRNÍČEK (pro děti 5-11 let)
  Každou
  ve středu od 14. září 2016 v 16.30 hodin
  Pololetní poplatek
  150 Kč.
  Délka schůzek je 75 minut. Posledních 20 minut je věnováno filmům a pohádkám. Děti se budou seznamovat se sluneční soustavou, bude jim vysvětleno střídání podob Měsíce, seznámí se se souhvězdími pozorovatelnými během roku. Dozví se i základní informace z kosmonautiky.
  Na jaře a na podzim budou setkání doplněna, za jasného počasí, pozorováním Slunce.
  Od listopadu do února, za příznivého počasí, probíhají schůzky především v pozorovatelně u dalekohledů. Děti se naučí orientovat na obloze. Pozorovat budou planety, Měsíc a další zajímavé objekty. Taková pozorování si mohou děti prodloužit do 18:30 hodin.
  Členové klubu mají přístup na všechny akce Astronomického oddělení (hvězdárny) zdarma.
 • klub GEMINI
  Členem klubu GEMINI může být kdokoliv, koho láká poznání základů astronomie a astronomická pozorování.
  Podrobné informace lze získat na telefonu 724 013 039.
  • Klub GEMINI I navštěvují žáci od čtvrté třídy ZŠ.
   kdy:
   od 6. října 2016 vždy vd čtvrtek od 16:30 do 17:30, není-li stanoveno jinak
   Jednorázový poplatek
   na školní rok 2016/2017 činí 300 Kč.
   Členové klubu se postupně seznámí s tělesy Sluneční soustavy, stelární astronomií i vesmírem jako celkem. Povíme si o principech astronomických dalekohledů. Každá schůzka zahrnuje též jednoduchý fyzikální pokus, který se pokud možno váže na probírané téma a který je zábavnou formou zpřístupní. V případě dobrého počasí může být součástí některých schůzek rovněž astronomické pozorování a to buď Slunce, nebo v zimních měsících hvězdné oblohy. 
  • Klub GEMINI II je určen pro středoškoláky a starší zájemce o astronomii.
   kdy: od 3. října vždy v pondělí od 16:30 do 17:30 hodin
   Jednorázový poplatek na školní rok 2016/2017 činí 400 Kč.
   Klub GEMINI II je koncipován jako pokračovací kurz pro členy klubu GEMINI I a další vážné zájemce o astronomii. Nabízí hlubší seznámení s některými oblastmi astronomie a je více zaměřen na praktickou stránku. Do značné míry zahrnuje individuální přístup. Členové klubu mají možnost seznámit se s ovládáním pozorovací techniky a provádět jednoduchá avšak samostatná astronomická pozorování.

Kontakt:

Astronomické oddělení Muzea a galerie v Prostějově – Hvězdárna (otevírací doba)

Kolářovy sady 3348, Prostějov, 79601 (mapa)
telefon:
582 344 130
fax:
582 332 046
e-mail:
hvezdarna zavináč hvezdarnapv.cz
www stránky:
www.hvezdarnapv.cz

Muzeum a galerie v Prostějově

Nám. T. G. Masaryka 2, Prostějov, 796 01
telefon:
+420 582 330 991
fax:
+420 582 344 798
e-mail:
muzeumpv zavináč muzeumpv.cz
www stránky:
www.muzeumpv.cz