Lidská práva (organizace v regionu)

Charita Konice

Zahradní 690, Konice, 798 52 (mapa)
telefon: 582 396 217
e-mail: info zavináč konice.charita.cz
www stránky: www.konice.charita.cz

Poskytuje tyto služby:

  •     Pečovatelská služba
  •     Zdravotní ošetřovatelská služba
  •     Půjčovna kompenzačních pomůcek
  •     Dům pokojného stáří Bohuslavice
  •     Klub seniorů Srdíčko
  •     Mateřské centrum Srdíčko - služba rodinám
  •     Pomoc v nouzových životních situacích
  •     Duchovní doprovázení

Občanské sdružení Patříme k sobě   

Dřevnovice 59, Nezamyslice, 798 26 (mapa)
telefon: 603 339 029
e-mail: patrimeksobe zavináč seznam.cz
www stránky: www.patrimeksobe.cz

Organizace věnující se zdravotně handikepovaným.
Posláním sdružení je integrace mentálně a tělesně postižených osob do majoritní společnosti, nad rámec, který je jim schopen poskytnout Ústav sociální péče a stát, popularizace dobrých výsledků práce sdružení na veřejnosti a osvětová činnost mezi širokou veřejností.

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, Klub "Radost"

Barákova 23, Prostějov, 796 01 (mapa)
telefon: 582 368 551
e-mail: klubradost zavináč volny.cz
www stránky: www.klubradost.eu

Organizace věnující se zdravotně handikepovaným.

Člověk v tísni, o.p.s.

Rostislavova 26, Prostějov, 796 01 (mapa)
telefon: 777 787 947
e-mail: pavlina.kolarikova zavináč clovekvtisni.cz
www stránky: www.clovekvtisni.cz/olomouc

Organizace věnující se právu menšin.
Terénní sociální práce zahrnuje především sociální a právní poradenství, dále pracovní poradenství a také sociální asistenci v trestním řízení.

Charita Prostějov

Martinákova 9, Prostějov, 796 01 (mapa)
telefon: 582 344 524
e-mail: info zavináč prostejov.charita.cz
www stránky: www.prostejov.charita.cz

Organizace věnující se zdravotně handikepovaným a seniorům.
Charita Prostějov poskytuje tyto služby: duchovní služba, denní stacionář, humanitární pomoc, charitní šatník, chráněné bydlení, odlehčovací služba, pečovatelská služba, zdravotní služba.

Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

Kostelecká 17, Prostějov, 796 01 (mapa)
telefon: 736 127 871
www stránky: www.nipi.cz

Organizace věnující se osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

Občanské sdružení LIPKA

Tetín 1506/1, Prostějov, 796 01 (mapa)
telefon: 582 360 295
e-mail: cekalova zavináč oslipka.cz
www stránky: www.oslipka.cz

Organizace věnující se zdravotně handikepovaným.

Pomocná ruka, z.s.

Školní 32, Prostějov, 796 01 (mapa)
telefon: 582 335 251
e-mail: osruka zavináč osruka.cz
www stránky: www.osruka.cz

Organizace věnující se zdravotně handikepovaným.
Organizace rozvíjí svou činnost ve prospěch starých, chronicky nemocných, zdravotně postižených a handicapovaných občanů v regionu Prostějov a poskytuje tyto služby: osobní asistenční služba, krátkodobá asistence v náhle vzniklých situacích, bezplatné základní sociální poradenství.

Podané ruce - osobní asistence

Budovcova 4091/10, 798 11 Prostějov (mapa)
telefon: 582 333 974
e-mail: osa.prostejov zavináč podaneruce.eu
www stránky: www.podaneruce.eu

Organizace věnující se zdravotně handikepovaným a seniorům. Tato organizace vznikla za účelem podpory integrace handicapovaných lidí do společnosti na základě narovnání příležitostí. Pro naplnění tohoto cíle provádí především poskytování služeb osobní asistence.

Romodrom o.p.s.

Vápenice 2948/31, Prostějov, 796 01 (mapa)
telefon: 776 115 034
e-mail: marjanabrativnyk zavináč romodrom.cz

Hradčany 12, Hradčany - Kobeřice, 798 07 (mapa)
telefon: 774 792 311
e-mail: danielaheczkova zavináč romodrom.cz

www stránky: www.romodrom.cz

Prosazování práv a integrace osob ohrožených sociálním vyloučením.
Organizace nabízí sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, podporuje vzdělání, poskytuje pomoc při hledání zaměstnání a při problémech s dluhy a zajišťuje komunikaci s úřady.

Sjednocená org. nevidomých a slabozrakých - obl. odb. Prostějov

Svatoplukova 15, Prostějov, 796 01 (mapa)
telefon: 775 138 112
e-mail: prostejov-odbocka zavináč sons.cz
www stránky: www.sons.cz/prostejov

Organizace věnující se zdravotně handikepovaným.

Sociální služby Prostějov, p.o.

Pod Kosířem 27, Prostějov, 796 01 (mapa)
telefon: 582 345 683
e-mail: m.liskova zavináč sospv.cz
www stránky: www.sospv.cz

Organizace věnující se zdravotně handikepovaným a seniorům.
Organizace poskytuje pečovatelskou službu a denní stacionář pro osoby s mentálním postižením starší 18 let.

Svaz tělesně postižených v České republice z. s.

Kostelecká 17, Prostějov, 796 01 (mapa)
telefon: 588 008 095
e-mail: stp.os.pv zavináč seznam.cz
www stránky: stp-prostejov.webnode.cz

Organizace věnující se zdravotně handikepovaným a seniorům.

TyfloCentrum Olomouc o.p.s.

Kostelecká 17, Prostějov, 796 01 (mapa)
telefon: 730 870 761, 588 507 084
e-mail: znojilova zavináč tyflocentrum-ol.cz
www stránky: www.tyflocentrum-ol.cz

Organizace věnující se zdravotně handikepovaným.

Žebřík, z.s. - Centrum podpory cizinců

Vrahovická 83, Prostějov, 796 01 (mapa)
telefon: 581 111 550
e-mail: cpc zavináč zebrik-os.cz
www stránky: www.procizince.cz

Organizace věnující se cizincům.
Centrum podpory cizinců je informační a poradenské středisko pro podporu integrace cizinců. Cílová skupina projektu jsou: cizinci s dlouhodobým či trvalým pobytem v prostějovském regionu, prioritně imigranti z východoevropských zemí.

 

 

Použité zdroje: uvedené www stránky