15 let spolu: Literární soutěž pro studenty středních škol

15 let spolu: Literární soutěž pro studenty středních škol

Kdo se může zapojit?

Zúčastnit se mohou studenti středních škol z celé České republiky. Nejlepší příspěvky z každého kraje budou poté hodnoceny odbornou porotou ve finálovém kole.

Jak je možné se zapojit?

 Stačí napsat esej, fejeton či úvahu v rozsahu max. 1 normostrany (1 800 znaků vč. mezer) na jedno z následujících témat:

„Evropou za svým snem“

„Strojem času: EU za dalších 15 let“

Co mohou studenti vyhrát?

Vítězové soutěže budou oceněni jak věcnými odměnami s evropskou a cestovatelskou tematikou, tak i publicitou – v průběhu června proběhne ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje autorské čtení za účasti zajímavých hostů, na kterém nejlepší příspěvky zazní přímo od jejich autorů. Nejlepší příspěvky budou také zveřejněny na webu Eurocenter a na portálu Euroskop.

Do kdy a kam je možné příspěvky posílat?

Příspěvky do soutěže mohou studenti posílat do 12. května 2019 na adresu 15letCRvEU zavináč vlada.cz. Do názvu souboru je vždy uvést jméno soutěžícího a kraj.

15 let spolu

Kontakt:

Eurocentrum Olomouc
Dolní nám. 9, 779 00 Olomouc
3. patro, kancelář 30
E-mail: eurocentrum.olomouc zavináč euroskop.cz

zdroj zde