Logo očima mladých

ICM Prostějov ve spolupráci s Cyrilometodějským gymnáziem a MŠ v Prostějově vyhlašuje v rámci projektu Akademie rozvoje klíčových kompetencí pedagogů malovací soutěž

Logo očima mladých

Viděli jste už někdy tohle logo?

Zkuste ho navrhnout podle sebe.

Cílem soutěže je ztvárnit logo Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) novým způsobem tak, aby bylo pro vás přitažlivější.

Co je Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost?

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) je víceletý tematický program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT), který umožňuje čerpat finanční prostředky z Evropské unie. Program podporuje projekty zaměřené na oblast vzdělávání a školství (vzdělávací kurzy, zlepšení vybavení, rozvoj spolupráce apod.). Více informací o programu najdete na www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vpk-obdobi-2007-2013 a www.strukturalni-fondy.cz/opvpk.

Pravidla soutěže:

 • Logo musí být velikosti větší fotografie, výsledkem musí být obrázek (formáty .jpg, .gif, .png atd.)
 • Pro počítačovou tvorbu loga můžete využít volné i placené grafické programy jako Malování, GIMP, Zoner Callisto aj., anebo svůj návrh můžete namalovat například pastelkami nebo ho vytvořit z jakéhokoli materiálu a poté vyfotografovat či naskenovat

                              Inspirace, jak si s logem pohrát:

Nový návrh loga malovaný v počítači

Upravená podoba loga nakreslená pastelkami

 • Hodnotit se bude nápad i zpracování, oceněny budou vždy první tři místa v každé věkové kategorii:
  1. kategorie: 10 - 15 let
  2. kategorie: 16 - 19 let
 • Svoje návrhy nové nebo upravené podoby loga můžete zasílat do 31. ledna 2011 na e-mail icm zavináč cmg.prostejov.cz (v e-mailu musíte uvést jméno, věk, adresu a do předmětu napište Logo očima mladých), nebo je přineste osobně do Informačního centra pro mládež Prostějov, Komenského 17 (na CD, flash disku apod.)
 • Výsledky soutěže budou zvěřejněny 10. února 2011 a autoři nejlepších prací budou oceněni hodnotnými dárkovými balíčky. Všechny práce pak budou vystaveny v prostorách ICM Prostějov
 • Soutěžící uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním zaslaných osobních údajů pro účely organizace soutěže včetně jejich zveřejnění v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
 • Organizátor si vyhrazuje právo změnit podmínky soutěže nebo ji zrušit. Na výhru v soutěži není právní nárok

Ceny (1. místo v každé kategorii):

1. kategorie (10 - 15 let):

2. kategorie (16 - 19 let):

Výherci soutěže:

kategorie 10 - 15 let:

 1. Jan Marek (14 let)
 2. Kateřina Kadlecová (15 let)
 3. Jakub Kadlec (12 let)

kategorie 16 - 19 let:

 1. Anna Junová (18 let)
 2. Jakub Oulehla (16 let)
 3. Lukáš Komárek (18 let)

Autor návrhu: Jan Marek

Autor návrhu: Anna Junová

NáhledPřílohaVelikost
Plakát soutěže Logo očima mladých.pdf3.04 MB