Mladí fotografují památky

Sdružení historických sídel, Čech, Moravy a Slezska pořádá pod záštitou Rady Evropy jednu z největších světových akcí pro mladé na poli kulturního dědictví – fotosoutěž

Mladí fotografují památky 2020

Soutěž je učena pro mládež navštěvující školní zařízení (maximálně do věku 21 let), kteří do sekretariátu SHS ČMS zašlou fotografie, které budou vyjadřovat hlavní myšlenky Dnů evropského dědictví (www.ehd.cz). Jen v Olomouckém kraji najdete 78 památek, které jsou k tomuto dědictví zařazeny.

Celá akce má podpořit zájem a znalosti našeho kulturního dědictví, podpořit znalosti historických budov a zahrad, venkovských a městských krajin uznávané památkové hodnoty či neobvyklé krásy.

Soutěž není pouhou „fotografickou“ akcí, ale spíše zážitkem spojeným s uměleckým a památkovým dědictvím. Je proto třeba vyhnout se námětům, které přes svou možnou fotografickou zajímavost neodpovídají takovému záměru.

Jak na to:

Do 15. března 2020 vložte na webové stránky www.historickasidla.cz jednu, dvě, nebo tři své vlastní originální fotografie, které vyjadřují hlavní myšlenky Dnů evropského dědictví (letošní téma je Architektonické dědictví), které každoročně v září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné.
Pozor, registrace a vložení jedné, dvou nebo tří fotografií musí proběhnout najednou.

Vítězové Národního kola soutěže budou slavnostně vyhlášeni u příležitosti Mezinárodního dne památek v paláci Žofín dne 21. dubna 2020 a postupují do mezinárodní soutěže.

Kontakt na organizátora soutěže:

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska,

Opletalova 29, Praha 1, 110 00
telefon:
224 213 166
e-mail:
info zavináč shscms.cz
www stránky: www.historickasidla.cz

 

zdroj: www.historickasidla.cz