Muzeum a galerie v Prostějově, příspěvková organizace

Aktuálně:

Expozice

 • Umění secese
  kdy a kde: Hlavní budova, od 1. prosince do 4. února 2018

  Závěr roku v Muzeu a galerii v Prostějově bude ve znamení exkluzívního a velmi rozsáhlého galerijního projektu nazvaného Umění secese, který je uváděn ve spolupráci se Společností Tk plus. Kolekce, která bude na výstavě představena, zahrnuje téměř sto padesát obrazů, plastik, plakátů a skla zapůjčených z mnoha českých a moravských státních galerií, muzeí a také ze soukromých sbírek. Díla představitelů tohoto uměleckého směru typická svými stylizovanými designy, dokonalou harmonií linií, které využívaly ornamentálnosti přírodních tvarů, siluet stromů a listů, mořských vln a rozevlátých ženských vlasů, budou zastoupena Alfonsem Muchou, Janem Preislerem, Antonínem Hudečkem, Maxem Švabinským, Jakubem Obrovským, Karlem Špillarem, Luďkem Maroldem, Aloisem Kalvodou, Janem Štursou, Ladislavem Šalounem, Josefem Mařatkou, Bohumilem Kafkou a moha dalšími. Obrazy a plastiky budou doplněny početnou ukázkou francouzských plakátů. K nejcennějším patří plakáty Henriho de Toulouse Lautreca, francouzského malíře, grafika a jednoho z nejvýznamnějších tvůrců 19. století vůbec a dále plakáty velikána rakouské secese Gustava Klimta. Velmi cenné jsou i artefakty secesního skla, které bude na prostějovskou výstavu zapůjčeno. Partnerem výstavy, kterou bude provázet obsáhlý katalog, je Národní galerie v Praze. Výstava Umění secese je nejen tradičním každoročním výjimečným výtvarným projektem na zakončení výstavní sezóny, ale je velkolepým příspěvkem k oslavě 110. výročí otevření secesního skvostu – prostějovského Kotěrova Národního domu.
 • Dagmar Havlíčková – Kresby
  kdy a kde: Hlavní budova, vernisáž 15. února, 17.00, výstava od 16. února do 22. dubna

  Prvním projektem nové výstavní sezóny Muzea a galerie v Prostějově, p.o. je výstava Dagmar Havlíčková – Kresby, která je zaměřena na specifický projev kreslířky, malířky a textilní výtvarnice Dagmar Havlíčkové (1961). Ta patřila již v 80. letech minulého století společně se svým mužem Jiřím Aloisem Havlíčkem (1948 – 1997) k neoficiální umělecké komunitě v Olomouci. Její tvorba je již několik let soustředěna na repetitivní přepis textů, a to v několika vrstvách přes sebe. Vznikají tak organické i geometrické struktury, kde původní text (forma osobní modlitby) zaniká v kresebné hmotě. Její tvorba je metodou srovnatelná s tvorbou Romana Opalky nebo nočními kresebnými pracemi V. Stratila. Havlíčková svým dílem spadá do širšího okruhu tzv. olomoucké kresby, který tvořila řada významných a dnes již celostátně uznávaných autorů (J. Lindovský, P. Jochman, I. Kosková, L. Daněk, V. Havlík). Výstava i připravovaná kniha zásadním způsobem zpracovává jak dílo mimořádné kreslířky Havlíčkové, tak postihuje i významný společensko-kulturní fenomén 80. let minulého století v Olomouci, jakým byla kresebná tvorba umělců tvořících v undergroundu. Výstava bude připravena ve spolupráci s Muzeem umění Olomouc.
 • Létající drahokamy (fascinující barvy, tvary i vzory ve světě hmyzu, nerostů a hornin)
  kdy a kde: Hlavní budova, od 16. února do 22. dubna

  Na výstavě, zapůjčené z Muzea Jihovýchodní Moravy ve Zlíně, jsou prezentovány zdánlivě nesourodé kombinace, tvořené vypreparovanými exempláři hmyzu a zástupci z říše nerostů či hornin. Jednotícím principem výběru je estetický dojem, kdy třeba na křídlech motýlů můžeme spatřit podobné obrazce, jaké jsou typické pro určitý druh minerálů, struktury na povrchu a zabarvení hmyzích těl připomínají některé horniny, krovky mnoha brouků zase vypadají, jako by byly vytepané z ryzího zlata. Však některé přírodní národy odedávna používají hmyz nebo části jeho tělíček k výrobě ozdob a nakonec i současní módní designéři občas neváhají použít tento materiál při návrhu šperků. Zatímco ve vitrínách budou k vidění nejrůznější asociace živé a neživé přírody, na plakátových plochách, umístěných na stěnách, se návštěvníci mohou dozvědět základní charakteristiky hmyzu, na jaké skupiny se hmyz dělí, popsány jsou jeho životní cykly, nastíněno je jeho smyslové vnímání. V podobném duchu jsou zpracovány informační panely, týkající se nerostů a hornin. Návštěvníci se na výstavě mohou nejen kochat pohledem, ale třeba zde najdou i poučení. Autoři výstavy: RNDr. Dušan Trávníček a Mgr. Ludmila Nejeschlebová.
 • Karel IV. na medailích
  kdy a kde: Špalíček, Uprkova 18, vernisáž 26. ledna, 17.00, výstava od 27. ledna do 18. března 2018

  Při příležitosti 670. výročí založení Univerzity Karlovy, Nového Města pražského a hradu Karlštejna a k 640. výročí úmrtí Karla IV. jsme pro Vás připravili výstavu medailí a jiných předmětů s vyobrazením Karla IV. Jedná se o předměty ze soukromé sbírky rodiny Bašeů z Prahy. Sbírku začal budovat Ing. Milan Baše od svého mládí, později se k němu přidala i jeho manželka MUDr. Mária Bašeová a po jeho smrti sbírku, která dnes čítá více než 2000 předmětů, převzal jejich syn Milan.

Stálé a dlouhodobé expozice:

Kontakt:

Muzeum a galerie v Prostějově, příspěvková organizace (otevírací doba a vstupné)
nám. T. G. Masaryka 2
796 01 Prostějov (mapa)

telefon: 582 330 991
fax: 582 344 798
e-mail: muzeumpv zavináč muzeumpv.cz

www: www.muzeumpv.cz
Facebook: https://www.facebook.com/muzeumagalerievprostejove