Na kole jen s přilbou

Nejvážnějšími nehodami cyklistů jsou bezesporu ty, při kterých dojde k poranění hlavy. Proto se také projekt, na kterém spolupracuje organizace Bezpečně na silnicích o.p.s. s Horskou službou ČR a dalšími partnery, jmenuje

Na kole jen s přilbou

Cílem projektu je přispět ke snížení úrazů cyklistů, zejména těch se závažnými následky na zdraví. S jejich hlídkami se budete moci setkat od konce dubna do října po celé České republice, a to nejen v horských oblastech, ale i dalších destinacích atraktivních pro cykloturisty. Pozornost hlídek se zaměří především na problematiku povinné výbavy jízdního kola, alkoholu, viditelnosti cyklistů pro ostatní a samozřejmě používání cyklistických přileb.

Aktuální informace o projektu a o tom, kde můžete potkat cyklohlídky, najdete na webu www.nakolejensprilbou.cz.

Kontakt na organizátory:

Tomáš Lindner
manažer projektu
tel.: 733 345 768
e-mail: tomas.lindner zavináč tymbezpecnosti.cz

www stránky: www.nakolejensprilbou.cz
FB: Tým silniční bezpečnosti