Společnost Aletheia, s.r.o. realizovala v roce 2013 projekt s oficiálním názvem "Podpora, stimulace a propagace dalšího vzdělávání jednotlivců v oblasti odborných a obecných kompetencí". Mottem projektu se však stal slogan

Nebuď ovčan!

Hlavním cílem projektu je zvýšit občanskou gramotnost mladých lidí i široké veřejnosti a podpořit jejich aktivní zapojení se do občanského života společnosti.

Cílovou skupinou jsou občané s trvalým pobytem v ČR ve věku 25 - 64 let.

Celkem vzniklo 15 kurzů zařazených do 5 tematických modulů:

Modul 1 Odpovědný přístup k životnímu prostředí a udržitelnému rozvoji

 • Ochrana a obnova místního životního prostředí
 • Ekologické využívání zdrojů
 • Ekologie v domácnosti

Modul 2 Odpovědný přístup k financím

 • Sestavování domácího rozpočtu
 • Orientace na trhu finančních institucí
 • Institut osobního bankrotu

Modul 3 Multikulturalismus a prevence extremismu

 • Respekt k lidským právům
 • Kulturní povědomí
 • Prevence rasismu a extremismu

Modul 4 Aktivní občanství a participace občanů na veřejném dění

 • Zásady etického jednání a chování
 • Samostatnost občanů
 • Možnosti legitimního protestu

Modul 5 Dobrovolnictví

 • Sociální zodpovědnost občanů
 • Mezinárodní kontext dobrovolnictví
 • Rozvoj dobrovolnictví na lokální úrovni

I ke konci projektu si můžete kurzy projít díky e-learningu, a jsou také ke stažení v podobě audioknih.

Více informací o projektu najdete na www.nebudovcan.cz.

Kontaktní údaje:

Nebuď ovčan!

Koordinátorka projektu:
Ing. Gabriela Vlčková
e-mail: vlckova zavináč aletheia.cz

Asistentka projektu:
Mgr. Jana Kamínková
e-mail: kaminkova zavináč aletheia.cz

e-mail: info zavináč nebudovcan.cz
www stránky: www.nebudovcan.cz