Nejlepší student 2015

Soutěž

Nejlepší student 2015

je určena studentům středních škol České republiky a jejich školám (SOŠ, SOU, konzervatoře, gymnázia). V případě víceletých gymnázií se mohou soutěže zúčastnit pouze žáci vyššího gymnázia, v případě středních škol a VOŠ pouze žáci střední školy.

Ceny:

 • Cena pro nejlepšího studenta: 3x 5000 Kč
 • Cena pro jeho školu: 1x 10.000 Kč

Letos budou oceněni celkem tři studenti a škola toho nejlepšího studenta. V případě velké unikátnosti studentů je možné, že porota ocení více studentů.

Další odměny jsou věnovány partnery projektu (předplatné časopisu DPS - Elektronika od A do Z, předplatné Regionálního Deníku, možnost vyzkoušet si moderovat zprávy Hitrádia Magic, vývojové nástroje pro techniky, …).

Nově v soutěži

Nově bude udělen titul "Nadějný vědec"

V rámci všech vítězů bude porotou vybrán jeden student (studentka), jež získá titul "Nadějný vědec". Pro toho připravujeme zajímavou spolupráci (překvapení). Nadějný vědec je takový student, který se zabývá/al vědeckou činností, vymyslel či se podílel na objevu či vynálezu, přináší zajímavé výsledky své práce apod.

Nově je vyhlášena také kategorie: "Nejlepší student technik"

Od roku 2015 bude navíc ke třem vítězům v soutěži oceněn ještě navíc jeden nadějný student (studentka)  v oboru techniky. V této kategorii bude oceněn student technicky, matematicky, fyzikálně či podobně nadaný. Typicky zde může být oceněn student střední průmyslové školy, avšak není to nutnou podmínkou. Ocenění v této kategorii vybere odborná porota a především sponzor této kategorie: odborný časopis DPS - Elektronika od A do Z.

Termíny:

Zahájení soutěže: 1. dubna 2015
Ukončení soutěže: 20. května 2015

Vyhlášení a předání odměn proběhne v červnu 2015 (předpoklad je v druhém či třetím týdnu měsíce). Předání všech ocenění je podmíněno účastí studenta a jednoho zástupce školy na oficiálním vyhlášení soutěže v Jičíně.

Nominace studentů je možno podávat až do ukončení soutěže, tedy do 20. 5. 2015.

Kritéria:

 • Výjimečnost studenta (1-10 bodů)
 • Mimoškolní aktivity jako olympiády, naukové soutěže, zapojení do projektů, organizací, stáží apod. (1-10 bodů)
 • Vlastní text studenta na téma "Proč stojí za to být dobrým studentem" v rozsahu cca 250 slov (1-10 bodů)
 • Studijní výsledky (1-5 bodů)

V případě nerozhodného výsledku rozhodne vlastní prezentace, obhajoba aktivit studenta (1-15 bodů).

Předání ocenění je podmíněno účastí studenta a jednoho zástupce školy na oficiálním vyhlášení soutěže v sídle organizátora v Jičíně. Zde probíhá také obhajoba výsledků nominovaných studentů formou krátké prezentace, jsou dokládány certifikáty a jiné uvedené dosažené výsledky studentů.

Přihlášení do soutěže:

Návrhy na nominaci mohou podávat ředitelé a učitelé škol, jedna škola může přihlásit maximálně 2 studenty. Nominace pro kategorii Nejlepší student technik nemá žádná zvláštní kritéria, jedná se o stejnou nominaci studenta dle postupu níže (v nominaci může být kladen důraz na technické schopnosti studenta). Titul Nadějný vědec také nemá speciální nominační formulář (v nominaci může být kladen důraz na vědecké schopnosti studenta). Do soutěže mohou být studenti nominováni opakovaně, pokud již nebyli oceněni v předchozích ročnících.

Postup:

Registrace školy

Po zaregistrování přijde na zadaný kontaktní e-mail potvrzení s přihlašovacími údaji.

Nominace studentů

Nominovat studenty do soutěže mohou pouze registrované školy po přihlášení do svého profilu.
Doporučení: mít všechny podklady pro nominování studentů (informace o studentovi a vlastní text studenta) a zadat nominace najednou.

V registračním formuláři jsou vyplňovány tyto informace o studentovi:

 • jméno a příjmení studenta
 • rok narození, studijní ročník (u gymnázií číslo, které je paralelní s číslem ročníku středních škol)
 • kontakt na studenta (e-mail, telefon)
 • průměrný prospěch (prospěch za celé působení studenta na střední škole včetně posledního pololetního vysvědčení, nepočítá se nižší stupeň gymnázií)
 • mimoškolní aktivity (další studium, soutěže, praxe, záliby, sport, kulturní a sociální činnost)
 • výjimečnost (popis jedinečnosti, charakterových vlastností, schopností, mnohostrannosti či zaujatosti pro konkrétní věc)
 • vlastní text studenta (Word dokument, soubor nazvěte ve tvaru Jmeno_Prijmeni studenta, např. Pavel_Novak, tedy bez diakritiky a mezer)

Podrobná pravidla a další informace o soutěži najdete na www.nejlepsistudent.cz

Kontakt na organizátora soutěže:

Mgr. Adéla Slezáková, PR
MICRORISC s.r.o.
Průmyslová 1275, Jičín 506 01

tel.: 493 538 125, 734 622 706
e-mail: slezakova zavináč microrisc.com
www stránky: www.microrisc.com

NáhledPřílohaVelikost
plakát Nejlepší student 2015.pdf621.41 KB