Letos se opět k celorepublikové akci připojí i mnohé kostely z Prostějovska.

Noc kostelů

Noc kostelů

24. května od 18 do 24 hodin máte možnost si kostely prohlédnout nebo se zúčastnit připraveného programu. Přístup bude i do sakristií, na kůry a další místa.

V Prostějově můžete navštívit:

Prostějov-Drozdovice - sborový dům Apoštolské církve

 • 18:00 - 21:00 Tvořivá dílna pro děti a dospělé - tvůrčí dílny pro děti i dospělé
 • 21:00 - 23:55 Noční kino - Evangelium podle Jana (film z r. 2003, doslovně podle Janova evangelia, český dabing)

Prostějov-Krasice - kostel sv. Josefa

 • 19:00 - 20:00 Historie kostela - výklad s prohlídkou kostela
 • 20:00 - 21:00 Pár listů - Vystoupení folkové hudební skupiny
 • 21:00 - 22:00 Společně chvalme pána - Vystoupení scholy od sv. Cyrila a Metoděje
 • 22:00 - 22:00 Závěrečná modlitba

Prostějov-Vrahovice - kostel sv. Bartoloměje

 • 18:00 - 18:45 Slavení eucharistie - mše svatá
 • 19:00 - 19:30 Zpívání - křesťanské písně s kytarou
 • 19:00 - 21:45 Během večera - neobvyklé pohledy na Vrahovice s průvodcem na kostelní věž
 • 19:30 - 21:45 Volná prohlídka kostela
 • 22:00 - 22:00 Přání dobré noci - požehnání na ukončení večera

Husův sbor

 • 18:00 - 18:45 Malý Marťan - divadlo Plyšového Medvídka zahraje pohádku pro děti "Malý Marťan"
 • 19:00 - 19:30 Ježíšův smysl pro humor - jak je popsán Ježíšův smysl pro humor v kanonických evangeliích přednese Terezie B. Remencová, studentka HTFUK v Praze
 • 19:30 - 20:00 Jak to vypadalo dříve? - zajímavosti kostela - výstava fotografií původní židovské synagogy
 • 20:00 - 20:30 Ježíšův smysl pro humor - jak je popsán Ježíšův smysl pro humor v kanonických evangeliích přednese Terezie B. Remencová, studentka HTFUK v Praze
 • 20:30 - 21:30 Tóny ke Tvé chvále - duchovní hudba - Mgr. et PhDr. Ingrid Silná Ph.D.
 • 21:30 - 22:00 Modlitební chvíle - čas ke ztišení a rozjímání nad slovy Písma
 • 22:00 - 22:00 Závěrečná modlitba

kaple sv. Anny

 • 18:00 - 18:30 Májová pobožnost
 • 18:30 - 19:00 Jak to všechno začalo - krátký pohled na historii kapličky
 • 19:00 - 20:00 Tóny klasiků - reprodukovaná hudba klasiků (Vivaldi, Haydn, Mozart)
 • 20:00 - 22:00 Tóny dnešních mistrů - reprodukovaná soudobá hudba (Pavlica, Spirituál kvintet, Berani)
 • 22:00 - 22:00 Závěr - společná modlitba

kaple sv. Andělů Strážných

 • 18:00 - 22:00 Jak šel čas - V průběhu večera možnost prohlídky s výkladem o původu a dějinách kaple. Prostor k soukromé modlitbě nebo kontemplace za zvuku vhodné reprodukované hudby
 • 20:00 - 20:20 Chci Tě, Pane, chválit - Hudební vystoupení mladých "od naší kapličky"
 • 22:00 - 22:05 Závěrečná modlitba- společná modlitba

kaple Cyrilometodějského gymnázia

 • 19:00 - 21:00 Kaple ve škole - Kaple bude otevřena k soukromé prohlídce, ke ztišení a osobní modlitbě do 21 hodin.

kostel Povýšení sv. Kříže

 • 18:00 - 18:00 Pozdrav primátora města Prostějova Noci kostlů
 • 18:05 - 19:00 Vyprosme si Boží požehnání pro dnešní večer - mše svatá s májovou pobožností, na varhany doprovází L. Dittmannová
 • 19:00 - 20:00 Poznávej a soutěž - Komentovaná prohlídka pro děti spojená se soutěží o ceny s půvabnými průvodkyněmi ze SOŠ podnikání a obchodu
 • 20:00 - 20:50 Co neví teta wikipedie - Co všechno byste nečekali v našem kostele a o čem historici nepsali, nám odhalí pan farář P.ICLic. Mgr. Aleš Vrzala
 • 21:00 - 21:45 Varhanní koncert Ondřeje Muchy - Evropská varhanní hudba v proměnách století rozezvučí kompletně zrestaurované varhany našeho kostela
 • 21:50 - 22:30 Dveře dokořán - Velká noční prohlídka kostela s průvodkyněmi ze SOŠ podnikání a obchodu bude jako obvykle v dobových kostýmech
 • 22:30 - 23:15 Noc nejen s Dvořákem - Skladby A. Dvořáka a dalších hudebních mistrů zazpívá mezzosopranistka Pavla Zbořilová za doprovodu Ludmily Dittmannové
 • 23:15 - 23:30 Požehnání městu Ukončení Noci kostelů společným požehnáním duchovních křesťanských církví městu Prostějov a jeho obyvatelům
                                                                                         Celovečerní program
 • 17:30 - 21:30 Vzhůru k nebesům Tento večer se mohou návštěvníci podívat na věž kostela. Prohlídky budou v půlhodinových intervalech pro 5 osob s průvodcem a výkladem (zajišťují studenti SOŠ podnikání a obchodu). Pouze pro fyzicky zdatné a na vlastní nebezpečí.
 • 18:00 - 22:00 Putujeme v kočáru. Historický kočár poskytuje Muzeum historických kočárů Čechy pod Kosířem. 18:00 - 19:00 Projížďky po náměstí TGM 19:00 Povýšení sv. Kříže 19:20 kostel sv. Cyrila a Metoděje 20:00 kostel sv. Petra a Pavla 20:20 Sbor českých bratří 20:45 Husův sbor 21:00 – 22:00 Slavnostní projížďky s nočním osvětlením po náměstí TGM
 • Výstava fotografií V průběhu večera si bude možné prohlédnout dosud nezveřejněné fotografie kostela a přilehlých prostor z dob totality.

kostel sv. Cyrila a Metoděje

 • 17:00 - 17:45 Hana Francouzské divadlo uvede inscenaci na motivy stejnojmenného románu Aleny Mornštajnové. Hra pojednává o osudu mladé dívky a následující hloupé chyby ze zamilovanosti, které se dopustila v době 2. světové války, a za kterou celý život pyká.
 • 17:50 - 18:05 Slavnostní zahájení zvony a modlitba
 • 18:05 - 18:30 Slovo má Horáček - Děti ze ZŠ Dr. Horáka pod vedením Mgr. Bc. Lenky Frelichové zpívají, recitují a tvoří s radostí. Jejich vystoupení je zaměřeno na roční období, která nám přinášejí různá překvapení. V písních se dozvíte něco o přírodě a o nás lidech.
 • 19:00 - 19:30 Schola od Cyrila 
 • 20:00 - 21:00 Country v PAXu - V PAXu zahraje přátelská sešlost folk & country
 • 22:00 - 22:00 Ukončení modlitbou

kostel sv. Petra a Pavla

 • 18:30 - 19:30 Slavnost Panny Marie Pomocné u salesiánů - Slavná mše svatá k velkému salesiánskému mariánskému svátku Panny Marie, Pomocnice křesťanů. Saleziánská komunita sv. Josefa Dělníka v Prostějově tak chce zdůraznit nezaměnitelnou pomoc Panny Marie a začít v kostele sv. Petra a Pavla krásnou tradici.
 • 19:30 - 20:30 Salesiánské středisko mládeže a rodin - Po mši možnost prohlídky nově otevřeného salesiánského střediska mládeže a rodin, které prošlo totální rekonstrukcí, Lidická 1a

modlitebna Českobratrské církve evangelické

 • 18:15 - 18:45 Svíta novej den - Písně Sváti Karáska, M. Rejchrta, B. Fliedra a jiné ze zpěvníku Svítá
 • 19:00 - 19:30 Varhanní koncert - Varhanní koncert Hany Ryšavé
 • 20:00 - 21:00 V národním tónu - Zpívá pěvecký sbor Exaudi, který se dal dohromady téměř před čtvrt stoletím při prostějovském farním sboru Českobratrské církve evangelické 
 • 21:00 - 22:20 Něžná revoluce - Dokumentární film k 30. výročí 17.11.1989. Film dává prostor čerstvě návrátivším se písničkářům - Kryl, Hutka, je v něm rozhovor s M. Kubišovou i několika známými herci např. s J. Kemrem
 • 23:00 - 23:00 Závěr - Společně se vydáme do kostela Povýšení svatého Kříže na ekumenické zakončení

Celovečerní program

 • Doprovodné programy v suterénu (Dolnička a klubovna) - tvořivá dílnička (nejen) pro děti
 • Výstava v suterénu - Krásy naší republiky z ptačí perspektivy - unikátní letecké fotografie Ing. Jana Vondry z Brna

modlitebna Sboru Církve bratrské

 • 18:00 - 18:30 Pohádka - Maňáskové představení pro nejmenší
 • 18:30 - 19:15 Tvořivé dílny - Šikovné ruce s klubem Smajlík, lanová dráha pro děti apod.
 • 19:15 - 21:00 Naši v akci - Prezentace sborové činnosti, písně, četba bible, představení práce Gedeonů a rozdávání biblí
 • 21:00 - 21:00 Ukončení programu

Program některých kostelů ještě není znám, aktuální informace najdete na Noc kostelů - program.

Chcete-li se zúčastnit Noci kostelů v jiném městě, prohlédnout si letáky nebo programy jednotlivých kostelů, najdete více informací na www.nockostelu.cz.

 

zdroj: www.nockostelu.cz