Pochod po stopách 22. výsadkové brigády

Pochod po stopách 22. výsadkové brigády

Důvodem pořádání akce je uctění všech vojáků a také jejich velitelů, kteří prošli náročnou službou u 22. výsadkové brigády, která doznala během let, kdy byla přemístěna z posádky Prešov do posádky Prostějov mnoha změn jak v samotných názvech této opravdu výjimečné jednotky naší armády.

Ve středu 29. června v 7.00 začíná prezentace účastníků k pochodu v ÚVZ Hamry. Následně v 9.15 hromadně startuje pochod za přítomnosti sedmého velitele, plukovníka Ing. Luďka Skácela.

Při prezenci obdrží každý účastnickou kartu s odznakem pochodu a balíček, který bude obsahovat kompletní občerstvení na pochod. Na kontrolních - průchozích bodech bude zajištěn pitný režim. Poté se uskuteční nástup, krátký úvod a zdravice hostů a poté hromadný start. Čas pochodu nebude měřen. Je pouze jedna podmínka, a to dokončení pochodu do 17:30 hod.

Do 31. května je potřeba se k pochodu řádně registrovat přes formulář na stránkách pořadatele a uhradit 650 Kč účastnický poplatek. V ceně uhrazeného účastnického poplatku ve výši 650 Kč je zahrnuto:

 

  • pamětní odznak na stuze v etui VII. ročníku pochodu plukovníka Luďka Skácela
  • certifikát k pamětnímu odznaku vložený v etui společně s pamětním odznakem
  • účastnický odznak s účastnickou kartou
  • možnost účasti v soutěži o dvě hodnotné ceny ( kategorie ženy a muži ) v doplňkové disciplíně ( viz. propozice doplňkové disciplíny )
  • občerstvení, které zahrnuje: 1 x snídani, občerstvení při registraci na startu, pitný režim během přesunu na kontrolních bodech, teplý a studený nápoj v cíli.
  • náklady a režie související s pořádáním a organizací akce, užívání toalet a umývárky.

 

Jsou stanoveny dvě trasy:
12 km – pro účastníky starší 55 let (tzn. dosáhne v daném roce stanoveného věku). Pochodu se mohou zúčastnit i děti do 15 let, pouze však v doprovodu dospělé osoby
30 km – pro ostatní účastníky (max. 35 km, v závislosti na stanovené trase)

Trasy budou vyznačeny dvěma barvami fáborků. Účastníci pochodu jsou povinni mít po celou dobu účastnickou kartu.

Program:

 Hormonogram

Kontakt na organizátory:

Ing. Jindřich Starý, 602 444 045
Mgr. Michal Mucha, 777 290 112
e-mail: pochod22vb zavináč gmail.com
web: www.pochod22vb.cz

 

zdroj: www.pochod22vb.cz