Chystáte se vyrazit na dovolenou, pracovní cestu nebo jen tak krátce do některé ze zemí Evropské unie? Nezapomeňte se připravit i na rizikový scénář - zkontrolujte si své zdravotní pojištění, a možná se raději i trochu připojistěte na cestu.

Zdravotní pojištění v zemích EU

Zdravotní pojišťovny členských států Evropské unie vydávají svým klientům zdarma Evropské průkazy zdravotního pojištění. Někdy jsou tyto průkazy totožné se zdravotním průkazem v daném státě, jinde o ně musíte svoji pojišťovnu požádat.

Tento zdravotní průkaz platí ve všech 28 státech EU, navíc na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku a Švýcarsku, a vztahuje se na nezbytnou lékařskou péči ve státním lékařském zařízení během dočasného pobytu v zahraničí, a to v rozsahu a ceně jako lidem z dané země (výjimečně je péče zdarma, v některých zemích se platí část nákladů, v jiných musíte za lékařské ošetření zaplatit celou částku).

Na co si dát pozor

  • EPZP zajišťuje jen základní ošetření a nenahrazuje cestovní pojištění - nevztahuje se tedy na převezení zraněného (nemocného) zpět do vlasti, záchranné akce (horská služba apod.), léky nebo spoluúčast na léčení
  • EPZP se nevztahuje na zdravotní péči poskytovanou soukromými subjekty - vyhledejte lékaře systému veřejného zdravotního pojištění a trvejte na uznání EPZP
  • EPZP vám nezaručuje ošetření zdarma - i za ošetření, která jsou v ČR zdarma můžete v zahraničí zaplatit buď plnou částku, nebo spoluúčast
  • Pokud plánujete cestu do zahraničí výhradně za účelem lékařské péče, platí opačný postup - nejprve požádáte zdravotní pojišťovnu o souhlas, jinak vám nemusí být náklady proplaceny.

V případě nouze můžete v kterékoli zemi EU přivolat zdarma záchrannou službu pomocí čísla tísňové linky 112.

Úhrada léčebných výloh

Předložením Evropského průkazu zdravotního pojištění sice usnadníte vyřízení všech náležitostí a proplacení nákladů za léčebné výlohy, můžete však stále můžete být vyzváni k uhrazení léčebných výdajů přímo v ordninaci - v tom případě si pak musíte zpětně podat žádost o jejich proplacení, a to přímo v zemi, ve které jste byli ošetřeni. Pokud to nelze, požádejte o proplacení po svém návratu až v zemi, kde jste pojištěni.

Informace o platbách za lékařskou péči v zahraničí získáte na stránkách Centra mezistátních úhrad.

Tip: Pokud se chystáte do zahraničí, stáhněte si aplikaci "Evropský průkaz zdravotního pojištění" pro Apple iPhone a iPad, Android a Windows Phone  - návod k používání Evropského průkazu zdravotního pojištění v 28 zemích EU, na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku a Švýcarsku. Obsahuje obecné informace o průkazu, nouzová telefonní čísla, kryté léčebné zákroky a náklady, návod k podání žádosti o proplacení nákladů a kontaktní údaje pro případ, že průkaz ztratíte.

Cestovní pojištění

Ačkoli je Evropský průkaz zdravotního pojištění platný ve všech zemích EU, při cestování nekryje mnohdy vysoké spoluúčasti hrazené pacientem, hospitalizaci, převoz do vlasti, stomatologickou péči, nákup léků, ošetření v soukromých nemocnicích a další. Proto se doporučuje, především pro sportovní dovolené, připlatit si i za cestovní pojištění, které nabízí většina českých pojišťoven. Tak získáte cestovní zdravotní pojištění, které vám zajistí úhradu nákladů na ošetření v zahraničí nebo převoz nemocných.

Při sjednávání pojištění si nezapomeňte přečíst podmínky - od kdy do kdy pojistka platí a co všechno se na ni vztahuje, seznam výluk z pojištění, a především si nezapomeňte s sebou na cesty vzít identifikační kartu s kontaktem na asistenční službu. Tu kontaktujete při potížích - služby jsou k dispozici nonstop a v českém jazyce a usnadňují komunikaci v cizí zemi, vyřizování formalit a rychlé a kvalitní služby.

Tip: Při jakékoli platbě si nezapomeňte schovávat účty, recepty a stvrzenky.

Cestovní pojištění můžete nejsnáze uzavřít na pobočce pojišťovny, kde si můžete nechat poradit a vybrat nejlepší vyriantu. Pokud si na pojištění vzpomenete až na poslední chvíli můžete si ho sjednat i na letišti, telefonem nebo přes internet - pokud tedy nepatříte do rizikových skupin (seniory, profesionální a adrenalinové sportovce, policisty, vojáky...).

Cena pojištění záleží na zvolené pojišťovně, vašem věku a délce a typu zahraniční cesty (turistická, pracovní, sportovní...), a také na limitu pojistného plnění.

Co vám ještě může chybět?

Pokud chcete mít jistotu, že vás nemůže nic překvapit, zvažte také sjednání

  • úrazové připojištění - při zranění dostanete odškodné;
  • pojištění odpovědnosti za škody, které na způsobíte druhým;
  • pojištění zavazadel a jejich obsahu pro případ poškození nebo odcizení;
  • pojištění stornopoplatků zájezdu.

 

Zdroj: http://europa.eu, www.mesec.cz, www.vitalia.cz, http://finance.idnes.cz, www.sfinance.cz, www.cmu.cz