Informační centrum pro mládež Prostějov

Komenského 17, Prostějov, 79601
telefon: 582 302 553
e-mail: info zavináč icmprostejov.cz
www stránky: www.icmprostejov.cz

ICM poskytuje, mimo jiné, informace a poradenství z oblasti vzdělávání. Je zapojeno do projektu Infoabsolvent.

Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Olomouckého kraje

Pedagogicko-psychologická poradna

Vrchlického 5, Prostějov, 796 01
telefon: 582 345 139, 582 344 237
e-mail: ppp-prostejov zavináč volny.cz
www stránky: http://ppp-olomouc.cz/spc/spc-prostejov/

Detašované pracoviště: Konice – Vrchlického 349, telefon: 582 397 160

Standardně nabízíme následující diagnostické a intervenční služby:

Pro děti v předškolním věku (zpravidla od 3 let)

 • pomoc při řešení obtíží s adaptací na MŠ
 • posouzení vývojové úrovně a konzultace vývojových zvláštností
 • posouzení školní zralosti
 • pomoc s rozvojem dílčích schopností a dovedností
 • vyšetření laterality

Pro žáky ZŠ

 • pomoc při řešení výukových obtíží
 • pomoc při řešení výchovných obtíží
 • kariérové poradenství cílené na žáky 9. ročníku
 • pomoc při řešení problémů v třídních kolektivech (dle kapacitních možností) viz metodika prevence
 • péče o mimořádně nadané žáky

Pro studenty SŠ

 • pomoc při řešení výukových obtíží
 • pomoc při řešení výchovných obtíží
 • pomoc při řešení problémů v třídních kolektivech (dle kapacitních možností) viz metodika prevence
 • péče o mimořádně nadané žáky
 • vypracování doporučení k PUP MZ (úpravě podmínek konání maturitní zkoušky)

Pro studenty VOŠ

 • pomoc při řešení výukových obtíží

Pro školy

 • metodické vedení a konzultační činnost
 • pomoc při řešení problémů v třídních kolektivech (dle kapacitních možností) viz metodika prevence

Speciálně pedagogické centrum

Lidická 86, Prostějov, 79601
telefon: 582 406 680, 721 296 737
e-mail: spc.pv zavináč post.cz
www stránky: http://ppp-olomouc.cz/spc/spc-prostejov/

Úřad práce v Prostějově – Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání

Plumlovská 36, Prostějov, 79601
telefon: 950 154 432
e-mail: gabriela.jurackova zavináč pv.mpsv.cz
www stránky: http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/ips

V současné době probíhají skupinové akce především se studenty prostějovských středních škol, kteří budou letos končit svoje učební nebo maturitní obory. Témata těchto besed se týkají vstupu a orientace na trhu práce i dalších možností, kterých mohou po ukončení studia absolventi využít.

 

Použité zdroje: webové stránky organizací a portal.mpsv.cz