V posledních deseti letech přijala Evropská unie několik nařízení o právech cestujících v letecké, vlakové, lodní, autobusové a autokarové dopravě. Letošní léto bylo první, kdy jste se mohli vydat na dovolenou po Evropě libovolným veřejným dopravním prostředkem a měli jste spolehlivou právní ochranu založenou na třech hlavních principech:

 1. zákaz diskriminace;
 2. přesné, včasné a přístupné informace;
 3. okamžitá a úměrná pomoc.

Ať už cestujete jakkoli a setkáte se se zpožděním, máte tedy právo vědět, proč se tak stalo. Jsou také stanovena kritéria a podmínky pro možnou kompenzaci zpoždění, pro změny trasy, vracení jízdného nebo poskytování pomoci včetně jídla a v případě potřeby i ubytování. A především stejné podmínky cestování platí pro všechny - pro typické cestující, seniory, rodiny s dětmi, cestující s postižením...

Víte, že při nákupu jízdenky nebo letenky neznají svá práva dvě třetiny evropských cestujících?
Při nástupu do letadla pak o svých právech neví takřka 60 % cestujících.

Cestující se sníženou pohyblivostí

Cestujícím se sníženou pohyblivostí (orientací) nesmí být odepřen nástup do dopravního prostředku, ledaže by to nebylo možné z důvodu velikosti prostor, technického vybavení, z důvodu bezpečnostních rizik apod.

Při nastupování do dopravního prostředku a vystupování z něj, během cesty a na letišti (nádraží, v přístavu) před odjezdem i po příjezdu, popř. při přestupu, máte nárok na bezplatnou asistenci (aby byla tato pomoc efektivnější, měli byste nejméně 48 hodin před odletem kontaktovat přepravce, prodejce letenek (jízdenek) či cestovní kancelář a sdělit jejich pracovníkům, jakou pomoc konkrétně potřebujete).

Shrnutí základních práv při mezinárodní dopravě

 • Svá práva můžete uplatnit při cestě kterýmkoli mezinárodním dopravním prostředkem v rámci EU.

Členské státy si mohou samy rozhodnout, jak dalece platí stejné podmínky pro vnitrostátní spoje a spoje, jejichž cesta nějak souvisí s nečlenskými státy.

Při letecké dopravě můžete svá práva uplatnit, pokud cestujete z EU s kteroukoli leteckou společností nebo cestujete do EU s leteckou společeností v EU registrovanou.

Při lodní dopravě můžete svá práva uplatnit, pokud odplouváte nebo připlouváte s jakoukoli lodní společností z (do) přístavu v EU.

Při autobusové (autokarové) dopravě se rozumí dálkové spoje (více než 250 km), jejichž výchozí nebo cílový bod se nachází v zemi EU.

 • Při nákupu jízdenky nebo letenky vám nesmí být účtována vyšší cena jen proto, že ji kupujete v zahraničí, nebo z důvodu vaší státní příslužnosti.
 • Zrušení spoje nebo jeho zpoždění

Pokud je vaše spojení zrušeno nebo zpožděno, dopravce je povinen vám během čekání poskytnout adekvátní informace o aktuální situaci. Podle typu dopravy a délky zpoždění máte také nárok na občerstvení (úměrné době čekání), ubytování (je-li nutný nocleh) nebo např. telefonní hovor.

Při větším zpoždění

 • letecká doprava - 2 hodiny;
 • vlaková doprava - 1 hodina a více;
 • lodní doprava - 90 minut;
 • dálkový spoj autobusové dopravy (více než 250 km) - více než 2 hodiny,

zrušení spoje nebo odepření nástupu do letadla máte, podle typu dopravy, možnost zrušit cestu a využít finančí kompenzaci (případně i s dopravou do výchozího bodu cesty), nebo si nechat od dopravce zajistit bezplatnou náhradní dopravu do cílové destinace v nejbližším možném termínu.

Můžete také žádat o finanční kompenzaci při:

 • vlakovém zpoždění 1-2 hodiny - 25 % jízdného;
 • vlakovém zpoždění více než 2 hodiny - 50 % jízdného;
 • zpoždění lodní dopravy - při zpoždění při připlutí do cílové destinace o více než 1 hodinu - 25 % - 50 % ceny jízdenky;
 • letecké dopravě - odepření nástupu, zrušení letu nebo zpoždění více než 3 hodiny při příletu, částka se odvíjí podle vzdáleností (250-600 €).

Na kompenzaci nemáte nárok, pokud

 • jste byli o zpoždění informováni před nákupem jízdenky;
 • bylo zpoždění způsobeno skutečnostmi, jež nesouvisí s provozem a těmto skutečnostem ani jejich důsledkům nemohl dopravce zabránit;
 • zpoždění bylo způsobeno vinou třetí strany.
 • Ztracená nebo poškozená zavazadla

Při přepravě zavazadel máte nárok na finančí kompenzaci za jejich ztracení, poškození nebo zpoždění, pokud k poškození nedošlo z důvodu skryté závady zavazadla, nevhodného zabalení apod.. Kompenzace vám náleží i při ztrátě či poškození zavazadel během nehody dálkového autobusu nebo nehody na moři. Stížnost je třeba dodat v řádném termínu vzhledem k dopravnímu prostředku a důvodu stížnosti.

 • Zranění a úmrtí

Pokud jste se během nehody zranili, máte nárok na odškodnění od dopravce nebo jeho pojišťovny. V případě vašeho úmrtí mohou o odškodnění žádat pozůstalí.

Náhrada se týká i poškození nebo ztracení zavazadel.

 

UPOZORNĚNÍ: Stížnosti zásadně podávejte v zemi, kde došlo k porušení vašich práv.

 

Kompletní informace k právům cestujících naleznete na stánkách Evropské komise v záložce Práva cestujících. Další informace užitečné při cestování (potřebné doklady, co se smí a nesmí převážet) najdete v záložce Cestování.

Informace o vašich právech a bezplatnou pomoc ve sporech s obchodníky z jiných zemí EU nebo při cestování vám poskytne i www.evropskyspotrebitel.cz.

Cestující, kteří zůstanou "trčet" na letišti nebo čekají na chybějící zavazadlo, nyní mohou zdarma a okamžitě pomocí offline mobilní aplikace zjistit svá práva. Aplikace je k dispozici na čtyřech populárních mobilních platformách Apple iPhone a iPad, Google Android, RIM Blackberry a Microsoft Windows Phone 7. Další podrobnosti a odkazy ke stažení najdete na http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/cs/mobile.html.

 

Vydávate se na cesty do zahraničí autem?

Pokud plánujete cestu automobilem z České republiky do zahraničí, je důležité, abyste se seznámili s místními silničními pravidly ještě před tím, než na cestu vyjedete. Vyplatí se zorientovat se nejen v rychlostních limitech, ale i v tom, jak je tomu s používání světel, s požitím alkoholu před jízdou, jaká má být základní povinná výbava, nebo jaké dokumenty můžete na cestě potřebovat.

Dokumenty

K řízení osobního auta v zahraničí je obecně třeba český, případně mezinárodní řidičský průkaz, osvědčení o technickém průkazu vozidla a zelená karta. Podle platných mezinárodních dohod nesmí vozidlo bez

 zelené karty vycestovat do zahraničí. Při cestě do zahraničí musíte mít u sebe oba výtisky (originál i duplikát), protože pokud způsobíte škodu, policie cizí země si jedno vyhotovení zelené karty ponechá. Druhé vám pak slouží pro prokázání sjednaného pojištění odpovědnosti vozidel na cestě ze zahraničí. Máte-li sjednané havarijní pojištění, ověřte si rozsah asistenčních služeb a jeho platnost v zahraničí. 

U půjčeného vozu z Česka se vyplatí mít s sebou plnou moc od majitele k užívání vozu (nejlépe v jazyce země, do které jedete, nebo anglicky), nejlépe s notářsky ověřeným podpisem. Plná moc by měla obsahovat: 1. všechny údaje o vozidle a jeho majiteli, které se dají vyčíst z osvědčení o registraci, 2. údaje o řidiči, 3. údaje o autě. Jedete-li vypůjčeným vozem, zjistěte si také o jeho minulosti co nejvíc, může se vám stát,že policie odhalí podle registrační značky starší, ale dosud nezaplacený přestupek, a to může znamenat pro vás zbytečné komplikace kvůli chybě někoho jiného.

Pro případ řešení dopravní nehody v zahraničí potřebujete mít u sebe také formulář "Evropský záznam o dopravní nehodě" (.pdf). Tento doklad vypadá stejně ve všech jazycích a český text je shodný s textem v jakémkoliv cizím jazyce. Pokud dojde k dopravní nehodě, rozhodně nepodepisujte nic, čemu nerozumíte. Je možné na předložený dokument uvést "nerozumím textu" a zapsat vlastní verzi v českém jazyce.

Pro cesty autem po Evropě se hodí informace například o maximální povolené rychlosti nebo o mýtném na dálnicích v různých zemích. Také je dobré vědět předem, zda není náhodou vjezd do centra města, kam se chystáte, nějak omezen či zpoplatněn.

Rychlost na silnicích

Rychlostní limity jsou v zahraničí podobné jako v Česku. Mimo obec je buď devadesátka či stovka a na dálnicích až 130 km/h.

Mýtné a dálniční známky

Mýtné se platí ve Francii, a to různě vysoké částky za různé úseky (podrobné informace ve francouzštině najdete na www.aprr.fr). Podobně v Itálii záleží i na klasifikaci dané dálnice, ale průměr je zhruba 0,10 eur/km (informace v italštině či angličtině najdete na www.autostrade.it). Na polských dálnicích A1 se platí 17,50 PLN za 90 km, na dálnicích A2 je to 13 PLN/50 km a na dálnicích A4 pak 8 PLN/60 km. V Norsku je mýtné 30 NOK. Naopak s poplatky za jízdu na dálnicích se nesetkáte např. na Kypru a Maltě, v Německu, Lucembursku, Rumunsku, Estonsku či ve Finsku. 

V Belgii se platí za průjezd jedním tunelem nedaleko Antverp, v Nizozemí jde o dva tunely. V Dánsku zaplatíte mýtné pouze na mostech Storebæltsbroen a Øresundsbroen.

Některé země využívají systém dálničních známek, např. Rakousko, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko či Bulharsko. Ne všude si ale můžete zakoupit krátkodobou dalniční známku.

Poplatky za vjezd do města

V Německu platí, že pro vjezd do některých měst (např. Berlín, Kolín nad Rýnem) si musíte koupit tzv. Umweltplakette, tzv. "známku životního prostředí". V Itálii se můžete setkat s tím, že některá italská města umožňují vjezd do centra pouze automobilům s povolením, např. Řím, Pisa, Florencie, Bologna, Milán, Turín. V Londýně zaplatíte za vjezd do města mezi 7. a 18. hodinou tzv. "London Congestion Charge" ve výši 10 liber za den.

Svícení

Povinnost svítit celoročně má zavedeno 13 zemí EU: Dánsko, Estonsko, Finsko, Itálie, Litva, Maďarsko, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko. 

Pokuty

Některé přestupky se mohou v zahraničí velmi prodražit:

 • v Itálii platí, že za spáchání závažnějšího přestupku (např. jízda na červenou, překročení povolené rychlosti, nebezpečná jízda) v noci mezi 22.00-7.00 hod. jsou pokuty navýšeny o 30 %
 • v Německu můžete dostat pokutu 10 € za hlasitou hudbu v autě (není definováno jak hlasitá může být, ale měli byste slyšet sirénu); za zvednutý prostředníček a další neslušná gesta či výrazy vůči ostatním řidičům či policistům (a platí to i pro kamery a radary) můžete dostat pokutu až 6000 € 
 • v Rakousku musíte mít v autě tolik reflexních vest, kolik míst má auto v technickém průkazu, i kdybyste nikoho v autě nevezli. Pokuta v tomto případě může vyjít až na 180 €
 • v Polsku vybírá policie pokuty od cizinců v hotovosti a uděluje jim i body, které se jim v zemi načítají
 • ve Švýcarsku vyhledává policie radary i u parkujících aut a za jeho odhalení je pokuta až 200 €

Pokutu, která nebyla v zahraničí z jakýchkoliv důvodů zaplacena (v hotovosti nebo kartou) na místě dopravního přestupku oprávněné úřední osobě (pokuta za stěračem, výzva / složenka k zaplacení bankovním převodem), je vždy lepší zaplatit ještě v zemi přestupku. Je to rozhodně nejlevnější. Nečinnost ohledně pokuty s sebou nese riziko zahájení správního nebo soudního řízení v nepřítomnosti, navýšení pokuty o náklady tohoto řízení, v krajním případě hrozbu výkonu rozhodnutí až trestem odnětí svobody.

Pokud hrozí, že vznikne jazyková bariéra, v případě, že vás policie zastaví kvůli přestupku, můžete v této situaci využít telefonického spojení s konzulátem, který by vám měl pomoci překonat jazykovou bariéru a předejít nedorozumění. 

Podrobnější informace o dopravních předpisech v jednotlivých zemích najdete na webu BESIP nebo na stránkách Ústředního automotoklubu ÚAMK

Vypůjčení auta v jiné zemi EU

Pokud se chystáte půjčit si auto v zahraničí, je vhodné si podmínky a ceny zjistit předem prostřednictvím internetu. Při uzavření smlouvy o rezervaci vozu prostřednictvím internetu, bývá většinou cena nižší než při uzavírání smlouvy na místě.

Pozor ale, na zapůjčení vozidla se nevztahují evropské předpisy, podle kterých při objednání zboží nebo služeb na internetu, telefonem nebo poštou máte 7denní lhůtu na rozmyšlenou - odstoupení od smlouvy. Pokud jste si rezervovali automobil v některé ze zemí EU, nemáte automaticky nárok na odstoupení od smlouvy či vrácení peněz, i když to třeba smluvní podmínky půjčovny automobilů umožňují.

Na co si dát pozor?

Pozornost byste měli věnovat zejména znění uzavírané smlouvy, abyste přesně věděli, co je a co není součástí ceny. Vyplatí se také věnovat pozornost pojištění, jeho podmínkám a rozsahu. Při převzetí vozu zkontrolujte, zda vše odpovídá podmínkám smlouvy a zejména zda vůz nikde není viditelně poškozen, aniž by to bylo ve smlouvě či předávacím protokolu uvedeno.

Při vrácení auta byste měli požadovat potvrzení, že jste vůz vrátili bez poškození a v takovém stavu, jak bylo předem dohodnuto (např. stav nádrže). Pokud to není možné, nafoťte si auto, ať máte alespoň fotodokumentaci (to můžete také udělat už při jeho převzetí). Uchovejte si také kopie smlouvy a dokladů o zaplacení jak půjčovného, tak různých záloh.

Pokud si budete chtít stěžovat na cokoli, co se týká pronájmu vozu, měli byste to učinit písemně ihned u dané společnosti. Pokud půjčovna z jiné země EU, Norska či Islandu stížnost odmítne, nebo nenabídne přijatelné řešení, můžete se obrátit na Evropské spotřebitelské centrum při České obchodní inspekci, které v takových přeshraničních případech může pomoci.

 

Zdroj: www.evropsky-parlament.cz, http://ec.europa.eu, europa.eu/youreuropewww.evropskyspotrebitel.czwww.finance.cz, www.ibesip.czwww.uamk.czwww.mzv.czwww.autorevue.cz, mimořádná příloha MF Dnes "Autem po Evropě" ze dne 10. 5. 2013