Právo mladých lidí na informace

Rada Evropy a ERYICA (European Youth Information and Conlsulting Agency) vyhlásily pro letošní rok

kampaň Právo mladých lidí na informace

Začátek kampaně je stanoven na 17. dubna 2012, kdy se slaví Evropský den informací pro mládež, a její závěr na 31. prosince 2012.

Cílovou skupinou kampaně jsou jednak mladí lidé, ale také média a politici.

Cílem kampaně je: 

  • ukázat mladým lidem, že právo na informace je jedním ze základních práv
  • ukázat mladým lidem, že mají právo na informace a současně propagovat Informační centra pro mládež, kde informace najdou
  • společně s mladými lidmi žádat politiky, aby jim tato práva byla zaručena.

Oficiální webové stránky kampaně - www.informationrightnow.eu
Stránka na Facebooku - www.facebook.com/informationrightnow

 

Jak se zapojila ČR?

Pod hlavičkou kampaně se v ČR uskuteční několik aktivit:

  • Facebooková soutěž v ČR "Poznej íčko",
  • Infocachingová hra,
  • celoevropská fotografická soutěž,
  • fotografická výstava.

(Více na stránkách MŠMT)

Stránka na Facebooku - www.facebook.com/PravoNaInformacePraveTed?ref=ts

 

Jak se zapojilo ICM Prostějov?

ICM Prostějov se do kampaně zapojilo projektem Zeptej se tady a teď!, který byl finančně podpořen MŠMT ČR.

 

Zdroj: eryica.org, www.msmt.cz