Program Vulcanus - stáž v Japonsku

Pro studenty technických oborů, kteří již absolvovali alespoň 4 roky univerzitního studia na univerzitě v EU, nabízí

program Vulcanus

studijní a pracovní stáž v Japonsku. Pobyt začíná na konci srpna a končí na začátku září následujícího roku obdobně jako akademický rok.

Studenti absolvují:

  • týdenní seminář o Japonsku,
  • čtyřměsíční intenzivní jazykový kurz japonštiny,
  • osmiměsíční stáž v japonské firmě.

Cílem programu, je umožnit studentům:

  • studium řady pokročilých technologií během stáže v přední japonské hostitelské firmě,
  • studium japonštiny a zprostředkování setkání s japonskou kulturou s cílem obohatit jejich rok pobytu v cizině,
  • získat dobrý odrazový můstek pro budoucí kariéru a vztahy s japonskými podniky a lidmi.

Program je financován EU-Japonským centrem pro průmyslovou spolupráci a japonskými firmami. Studenti ze zemí EU mohou získat grant v hodnotě 1 900 000 Yenů na pokrytí cestovních nákladů (do/z Japonska) a životních nákladů během pobytu v Japonsku.

Jazykový kurz a seminář jsou bez poplatku. Také ubytování v průběhu semináře, jazykového kurzu i pracovní stáže je pro studenty zajištěno zdarma.

Jaké podmínky musí splňovat uchazeči o stáž v programu Vulcanus?

  • občané členských států EU, nebo země zapojené do programu COSME
  • studenti technických oborů, např. IT, vědy, strojírenství, chemie, elektronika, biotechnologie, elektrotechnika, fyzika, telekomunikací, informační technologie, jaderné strojírenství, stavebnictví, metalurgii
  • Přihlášky mohou zasílat studenti, kteří již absolvovali alespoň 4 roky univerzitního studia (počítá se i rok aktuální, ve kterém je podávána přihláška) a jsou nejvýše v předposledním roce doktorského studia (podrobnosti ve formuláři přihlášky).

Uchazeči jsou vybíráni na základě svých studijních výsledků, doporučení svých učitelů, znalostí, psané a mluvené angličtiny, motivace, postoje ke vztahům EU a Japonskem a jejich schopnosti přizpůsobit se jiné kultuře.

Jak se přihlásit?

Termín pro podání přihlášky: 20. ledna 2020

Přihlášku (.doc) a další potřebné informace najdou zájemci na adrese www.eu-japan.eu/vulcanus-japan (pro nové období jsou aktualizovány vždy v průběhu října předchozího roku).

 

Zdroj: www.eu-japan.eu/vulcanus-japan-0, www.eurodesk.cz

NáhledPřílohaVelikost
3-afvj20-.doc201 KB