Prostějovská charita pomáhá již 30 let

 

Oslava 30. výročí obnovení provozu Charity Prostějov
se bude konat 30. srpna na náměstí T.G.M. u Zlaté brány.

Všichni jsou srdečně zváni!


Zdroj: https://www.prostejov.eu